Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "natie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Freud wijkt achteruit). Daniël Paul Duitsland weet het weliswaar nog niet dat de lust van een kosmisch geprikkelde vrouw de natie zal redden maar

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
zijn nu al een natie van optische analfabeten terwijl de artistieke complexiteit van perceptueel-pluriforme theaterprodukten alsmaar toeneemt

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Als je niet alleen de geschiedenis van het koninklijk individu, maar die van de ganse Cambodjaanse natie wil vertellen, loop je met Sihanouk in de hoofdrol echter vast na 1975, na de overwinning van

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Graaf Vader, mijn heilig woord tot de natie

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Het was een schok te ervaren hoe broos deze natie wel was...De kwetsuur als natie, gekerfd door de vrijbrief die de geallieerden aan Hitiers Endlösung gaven, en waarvan de dokumenten vandaag nog aan het licht komen, is pas heelbaar wanneer we onszelf niet meer...Men verwijt mij dat ik een fascistisch beeld van de joden exporteer, ik wil enkel een panorama geven van de Israëlische maatschappij, tonen dat we geen zuivere super natie zijn, en tóch bestaansrecht

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
dat was: België - "Holland". Met geen enkele buitenlandse natie onderhouden de Belgen - of beter: de Vlamingen - een zo complexe relatie van aantrekking en afstoting als met Nederland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Wanneer een regering, een natie verdwijnt, blijft enkel de kuituur over

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Indiade ou l'Iinde de leurs Rêves": de geboorte van een natie Twee jaar geleden was Ariane Mnouchkine met haar Théâtre du Soleil in Brussel met haar Cambodja-epos...Sindsdien schreef Hélène Cixous opnieuw een theatrale geschiedenis van een Aziatische natie: Nehru en Mahatma Gandhi als sleutelfiguren in de onafhankelijkheid van het Indiase subcontinent

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Ze dichten zichzelf een grote kunst waarde toe en spreken als het gezelschap van de Vlaamse natie (andere theaters lijken niet te bestaan of worden op een al te eenvoudige manier onschadelijk gemaakt

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
als natie, als 'Reich' tot een groot kunstwerk verhief, waarbij de Führer helaas niet van het voorrecht genoot om, zoals Nero, Rome (in dit geval Berlijn) te zien branden...Wie de esthetisch ge-idealiseerde mens (of de samenleving, of de natie) als richtsnoer neemt voor praktisch politiek en ethisch handelen, die bereidt de mislukking voor, of erger nog, de terreur: dat...Het is enkel tegen deze achtergrond dat Grass zijn begrip 'cultuurnatie' heeft geformuleerd waarin de noties 'bodem/grond' en 'natie' van elkaar losgekoppeld werden, een - tevergeefs geformuleerd

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Vlaanderen is geen natie, lees er Pirenne maar op na

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De drie zusters (Krasnaya Presnya) Foto Gennady Nesmachny Indien het theater nog in staat is de culturele atmosfeer of eenvoudigweg de ambities van een natie te vertalen, dan zou het huidige

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Tegenover de kritisch-rationele wereldorde van Kant, staat echter een andere opvatting over de moderne samenlevingsvorm, die even 'aufgeklärt' is, maar die wel de eigenheid van de natie (het verschil...Het is merkwaardig hoe dit superioriteitscomplex ontaard is in het nationaal-socialisme: de Duitse natie geloofde dat zij al het vreemde in zichzelf kon verenigen - niets deed toen, in de 19de eeuw...feodaal-aristocratische geschiedenis van diezelfde natie, het krijgt bij deze romantici (die meer Duits klinken dan Frans) het karakter van een keuze tussen twee geliefden, niemand is zich bewust van de

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
het Huis der Natie...Beiden vinden elkaar hoogstens in een zekere idee over de Duitse natie, maar als mens naderen ze elkaar niet

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Het theater heeft zich altijd al in de paradoxale situatie bevonden dat het zowel de emanatie is van een individueel artistiek opzet als een schakel in de publieke identiteit van een natie

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
De geschiedenis heeft ons geleerd die identificatie van heerser en natie te wantrouwen

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Wat betekent het te behoren tot een bepaalde natie, tot een bepaalde cultuur

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Philoktetes is daarom de anti-Griek, de verrader van natie en nationale deugden - kortom, een anti-sociaal element (en men weet wat deze laatste uitdrukking in het eertijdse Oostblok zoal met zich

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
De rationeel ontworpen politieke en juridische natie evolueerde in Duitsland al snel naar een nationale Gemeinschaft, met het nationale gevoel, de Volksgeist als hoogste waarde...Dit eerder morele en culturele concept van een natie komt meer tegemoet aan emotionele behoeften, maar is tegelijk veel gemakkelijker te manipuleren in functie van een economische en militaire

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Gevolg was dat Holland vanaf deze succesvolle onafhankelijkheidsstrijd geregeerd werd door burgers, rijke burgers, die zowel de natie als elkaar nauwgezet in de gaten hielden door middel van een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK