Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


237 document(en) met "menselijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Men zou kunnen zeggen : een studie in menselijk gedrag...Een andere belangrijke overeenkomst met het theater van het absurde is het spel met de taal, als aanduiding van de onmogelijkheid tot échte communicatie en wederzijds menselijk contact

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
voorbeeld willen geven van menselijk tekort, ze willen waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van het gebruik van de kunstpenis, moeten we eerst het woord 'theater' uit hogergenoemd begrip halen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Daaruit blijkt, volgens haar, Shakespeares algemeen menselijk inzicht

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zone zoeken twee onhandige, wereldvreemde wezens een doorbraak in het menselijk bestaan om hun eigen plaats te vinden

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Ik ben blij, dat je zo menselijk spreekt...Leonore Als hij echt menselijk is, zal hij de schaduw graag delen met een man die hem de rust zoet en het werk licht maakt

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De geslepen politicus herleid tot de proporties van het menselijk falen, grijpt het publiek aan

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Daarnaast wordt een menselijk gedrag ontmaskerd: men lacht bij haar veel, maar steeds groen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De ingenomen stellingen zijn menselijk niet en dramatisch nauwelijks verantwoord: twee koppige kleine kinderen maken ruzie, hoewel hun klaarblijkelijke intellectuele bagage deze indruk wel doet

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De acteur stelt elementen ter beschikking; de toeschouwer schikt en organiseert ze vanuit zijn eigen persoon (menselijk bewustzijn, levenservaring, theatrale waardetoekenning, betekenend vermogen...Door taal te verbinden met patronen van gebaar en reactie kan het theater, over de beperkte speeltijd van een opvoering heen, enige toekomstgerichtheid aan menselijk gedrag toekennen...geïdentificeerd kan worden, de menselijk-existentiële categorie waartoe de gebaren-maker behoort op grond van het feit een gedragsmoment gerealiseerd te hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Ik wil in deze voorstelling een anti-sublimatie toepassen, zodat het terug poreus wordt, terug menselijk, in plaats van de über-sublimatie die on-menselijk is. Eric en Els staan al op een

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Alceste is me plots ontroerend menselijk; Philinte zou mijn beste vriend kunnen zijn en Celimène... Ach, Celimène

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Alceste is me plots ontroerend menselijk; Philinte zou mijn beste vriend kunnen zijn en Celimène... Ach, Celimène

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Zo escaleert het geweld tot het menselijk ras nu zelfs met zelfvernietiging bedreigd wordt...Een agressieve maatschappij kweekt schizofrene mensen omdat ze agressief en irrationeel sociaal gedrag uitlokt dat indruist tegen het menselijk verlangen naar redelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
De creaties van het Epigonentheater duiden op een onderzoek naar de gronden van het menselijk handelen zonder in realisme, psychologie of symbolisme te willen verzeilen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Op dat ogenblik is er tussen Kohout en mij een diep menselijk contact ontstaan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ze zijn op weg naar een goede vertolking, hebben zorg besteed aan hun personage, nagedacht over wat er gebeurt, maar ze zijn blijven staan, net voor het punt waar het echt boeiend, echt menselijk

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Bogaerts en de zijnen opereren binnen de traditie van het realisme omdat zij duidelijk geïnteresseerd zijn in de gedragscodes die het menselijk samenleven regelen en in de actuele verschijningsvorm

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Het wil op zoek naar een theater dat bewust maakt van het menselijk bestaan, dat de betekenis van het eigen leven en gevoeligheid overdraagt

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
fysiognomiek) ,van het menselijk lichaam en formuleerde vanuit zijn bevindingen een systeem voor het beheersen van de lichaamsbewegingen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De donkere draad doorheen het geheel is in feite het failliet van het menselijk contact, het onvermogen tot communicatie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK