Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


110 document(en) met "lokale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De verzamelde subsidies van alle lokale, regionale en nationale overheden zijn echter zeer gering

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
portrettering van een jong stel dat het mag halen tegen de verfomfaaide dufferigheid van de lokale bonzen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het dialect en idiomatisch taalgebruik van Bonds personages is minder bedoeld als lokale kleur dan wel als klassekenmerk

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Van festivals die eerder toeristische trekpleisters zijn of lokale feestelijkheden, gaan minder impulsen uit

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Uit de lokale context gelicht zou je een zwenking van 180 graden adviseren, maar dat zou én zonder de waard én zonder de klant rekenen zijn

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De lokale jeugdcultuur van de jaren vijftig had hij voldoende geabsorbeerd om er zich tegen af te zetten

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Maar op het lokale Brusselse vlak was geen medewerking, tenzij van franstaligen

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
lokale amateurisme overschrijdt

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Deze theaters worden in vele gevallen gerund door lokale kunstenaars en voeren een programmatiebeleid waarin het creatieve moment prevaleert op de economische overwegingen van de traditionele, grotere...Minimum vier keer per jaar willen ze een niet-lokale produktie programmeren voor minimum één week

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Gebruik makend van overgeleverde volksverhalen en lokale legenden vertelt Euripides in Bacchanten het verhaal van de god Dionysos die, nadat hij een menselijke gedaante heeft aangenomen, naar Thebe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De KVS in Brussel van zijn kant had een lokale stedelijke opdracht...Het begrip werd herleid tot "een soort toegevoegd adjectief bij een lokale activiteit" en vervolgens werd het Nationaal Toneel de facto opgeheven...het blijft mij voorkomen dat ze naast deze lokale servitudes in de betere zin van het woord minstens toch ook een blik hadden moeten ontwikkelen om wat in de totaliteit van de theatervoorziening mogelijk

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Dit is geen hautaine veroordeling van lokale omgangsvormen, het enige jammerlijke is dat de stafmedewerkers van die centra (dat geldt ook voor de rest van Vlaanderen) zowel sociale animatie als

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
45,1% en 39,6% naar Antwerpen, 21% en 24,5% naar Gent). Daar moet aan worden toegevoegd dat de toelagen van de lokale besturen in absolute cijfers zowel voor de Provincie Brabant, de Nederlandse

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
een lokale functie hebben

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
zet, anderzijds, de werkplaatsen onder druk om als 'garage' te fungeren voor de lokale projecten in plaats van te werken aan een eigen artistiek profiel...Politiek niet onbelangrijk is de afschaffing van de verplichting -- die in het SP-voorstel bleef bestaan -- van lokale besturen om de (publiekrechtelijke) gezelschappen evenredig mee te subsidiëren...De afschaffing van de verplichtingen van de lokale besturen maakt het geheel overzichtelijker maar dreigt in de praktijk te leiden tot een netto vermindering van het globale bedrag van de

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Wat later de-Singel zou worden, werd 'conciërge' of 'garage' voor bestaande en lokale initiatieven . Wanneer Frie Leysen in 1981 aantreedt - in dienst van het conservatorium - zet ze zich volledig

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
van personages en situaties (...) los van de historische of lokale anekdote

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De samenstelling van zo'n lokale ARGO gebeurt via een getrapt systeem, waarin een aantal oudstudenten en ouders een aantal leden uit het socio-cultureel milieu coöpteren; hieraan worden enkele...Afhankelijk van de snelheid waarmee het decreet gestemd wordt, zal dus ofwel de lokale ARGO ofwel de Raad van Bestuur, voorzien door het Decreet, een beslissing moeten nemen omtrent hun opvolging, een

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Het lokale is het atelier, het huis waar er gewerkt wordt; het staat veraf van de technocraten...er binnen die lokale dimensie ruimte voor opleiding ? Komt er na het verdwijnen van Mudra opnieuw een dansschool ? J-Y L : "Vele mensen in de danswereld spreken over Mudra als hèt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK