Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


486 document(en) met "liggen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
verpakt, liggen te wachten op de volgende acteur die ze in een rol nodig heeft en waar de gestiek in condoomverpakking wordt gehaald bij de parfumeriewinkel - is het gebruik van de term 'theater' oneigenlijk

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
liggen telkens plat als hij de scène opgeschreden komt

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Dat veroorzaakt natuurlijk de nodige spanningen en misverstanden die in de buurt liggen van wat Pirandello (Zes personages op zoek naar een auteur) hierover deed: op het einde komen de personages

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Ik verheug me in zijn goede opinie, voor zover ze redelijk is. Van het Vatikaan af, ziet men de rijken al klein genoeg aan zijn voeten liggen, laat staan de vorsten en de mensen...Om ons heen liggen veel afgronden, die het noodlot groef

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Op de witte vloer liggen echter sporen van vorige scènes : links de stoel van Vitellia, rechts de wapenrusting van Tito, op het voorplan de bloementuil

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...De redenen hiervoor liggen hoofdzakelijk in het dramaturgische concept van de voorstelling en de repercuties hiervan op het gebruik van de symboliek...Zimmermann heeft in zijn opera alles netjes neergeschreven: ook de toevallige bewegingen liggen in zijn partituur vast

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Welke zijn de moeilijkheden bij dit niet-geïnstitutionaliseerde theaterwerk ? Liggen er oplossingen in het verschiet en - daar draait het toch steeds om - wat kan er van de overheid verwacht worden...Ander probleem is dat de RVA bepaalt wie moet aangeworven worden in het kader van het DAC, zodat spanningen in de instelling voor de hand liggen...Zoals de kaarten nu liggen, is het haast uitgesloten dat theaters en culturele centra'een beroep kunnen doen op het DAC

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het valt daarbij op dat de kille kleuren van het interieur zeer dicht liggen bij deze van de waanzinnige decors van II Carrozone of Bob Wilson

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
GalloudecDanton Huichelaar eunuch lakei van Wallstreet SasportasRobespierre Varken GalloudecDanton Hyena Vechten tot hun hoofden weer op grond liggen

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Daarop staat een apparaat dat met een zwarte regenmantel bedekt is. Er liggen enkele bieten naast...aanklagend liggen). Ze maken de spanningen tussen voogd en pupil op concrete wijze zichtbaar

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik vond dat ik de weg van het Vlaams theater moest gaan, had nog niet door dat ik die best links liet liggen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Het kan aan haar meer geprononceerde spel liggen, maar de prinses is alleen minder truttig dan met haar vriendin, zeker als ze blijft zitten

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Op het einde van de ruzie liggen alle bloemen over de trap verspreid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De woorden liggen juist in de mond, op elke zin is gewerkt, over elke frase is nagedacht...verlengde van liggen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
deze waarde zie ik de functie van het theater liggen als omwentelend, ver-anderend

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Haat en liefde liggen zo dicht bij elkaar, pijn en genot ook

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Misschien komen de redenen daarvoor best tot uiting in een bespreking van zijn opvattingen over de 'kunstenaar' zoals ze in zijn werk besloten liggen

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Op mijn werktafel liggen stapels onbeschreven bladen, en mijn schrijfpennen drogen uit

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Gerardjan Rijnders' regie-opvattingen (Globe, De Drie Zusters) liggen hem niet zo

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De vraag blijft of de grote, complexe stukken, zoals een Lear, niet buiten zijn bereik liggen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK