Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


79 document(en) met "lichamelijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Dat is duidelijk bij de groep Piramide op de Punt in zijn eerste stuk Het Zuilenveld, een zeer lichamelijk, dramatisch mi-mespel, waarin naast het visuele aspect de abstrahering van menselijke

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Hier lag voor mij het interessante van de voorstelling: de lichamelijk tastbare spanning die de beide acteurs wisten te concretiseren

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Stanislawskij was in lichamelijk acteursgedrag slechts geïnteresseerd in de mate waarin het de functie verwierf karakter te reveleren...Als een acteur acteert, is enkel zijn lichamelijk gedrag reëel, niet zijn karakter, zijn personage...Zijn lichamelijk gedrag plus de dingen om hem heen op de scène

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Luc Perceval heeft een soort elan vital, hij is een zeer lichamelijk acteur...Dat is natuurlijk anders dan Aendenboom, maar die had hier de rol van een Engelsman, en als zodanig is hij lichamelijk eerder geremd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Heel concreet-lichamelijk geënt op de idee-fixe van het niet-kunnen-dansen, boeit deze dans wel, maar de inspanning wordt niet volgehouden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De manier waarop hij lichamelijk en mimisch op de gezongen tekst van zijn collega's reageert is van een zeldzame klasse

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
geïnspireerd op het oeuvre van Samuel Beckett, trachtte ze diens essentiële sensibiliteit uit te drukken met een even beperkt lichamelijk 'vocabularium'. In de pers werd May B ooit omschreven als een

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het betekent een verbeelding aan het werk kunnen zetten die lichamelijk is. Eén van de eerste docenten die hij aangetrokken heeft, en die een fundamentele rol heeft gespeeld, is de danspedagoge Lea

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Deze anekdote is tekenend voor de ernst waarmee de acteurs hun personages neerzetten, personages die stuk voor stuk op de grens van het goddelijk-symbolische en het lichamelijk-mense-lijke liggen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Theater is voor Cançi Geraedts een lichamelijk gebeuren en de fysieke inzet van alle acteurs en actrices is inderdaad verbluffend...Geraedts versie worden ze gereduceerd tot louter lichamelijk object: meestal naakt houden ze de welgeklede heren gezelschap

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Dat is een heel, heel lichamelijk fysisch proces; Robert Daarom moet ge dat gedicht hardop lezen, (valt over een tafeltje) 't is niks, 't is niks

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
De ouders (Mia Grijp en Charel Janssens) en de tante (Loes Van den Heuvel) zijn niet eens toe aan de lichamelijk-expressieve integriteit

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Pas als de emoties losbreken en hij uit zijn evenwicht geraakt, zal hij ook lichamelijk een groter repertoire aanspreken

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
dat wat tekstueel uitgedund wordt, ruimtelijk en lichamelijk opnieuw wordt uitgezaaid

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De beheersing is natuurlijk lichamelijk of de tijdsbeheer-sing, maar daardoor kom je niet in een volgend stadium, in een soort veel abstracter, veel opener wereld om te kijken en te voelen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Theater is een uniek lichamelijk gebeuren, zegt hij, een definitie die je niet alleen bij Decroux maar o.a...Weer valt de nauwgezetheid op waarmee emoties lichamelijk geanalyseerd worden én de radicaliteit: de acteurs concentreren zich tot het hele lichaam 'verzoent' tot de tenen tóe...Jacques Lecocq zegt dat er twee momenten zijn dat lichamelijk theater, dans e.d

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Om die bewegingen op de scène te brengen doet Van Hove een beroep op alle middelen die hem ter beschikking staan: sterk lichamelijk spel van de acteurs, veel visuele en auditieve effecten (mist

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Wanneer Bruno geraakt wordt in zijn groot ego en aan de kant gezet, ontwikkelt hij tirannieke en cynische dimensies: hij chanteert Mariannes moederinstinct, beledigt haar lichamelijk, brutaliseert

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Als de personages als mensen tegenover elkaar stonden, bleef de actie (de combinatie van de verplaatsingen en de lichaamsbewegingen) al te vaak onder het expressief en lichamelijk suggestief niveau

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Met name in haar lange monoloog, de spil van het stuk, waar ze de dromen van haar, helaas begrensde, lichaam verwenst -- enkel wroeging voelt ze nog, niet moreel, maar lichamelijk -- is dit pijnlijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK