Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "leraren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De Taakgroep Teaterweten-schap van de Groningse unlef pakt in de loop van dit schooljaar uit met vijf lesbrieven, boekjes van zo'n 80 bladzijden, die materiaal bieden voor leraren die met toneel en...Het plan om de vijf lesbrieven, Scholen in Toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs, uit te geven, ontstond na een enquête bij leraren in het noorden van Nederland...Die leraren verwoordden hun onwetendheid omtrent het hedendaags toneel en hun behoefte aan scholing

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Sindsdien wordt de benaming Folkwang Tanztheater of Tanzstudio nog wel gebruikt voor individuele voorstellingen van ex-studenten en -leraren van de Folkwangschool

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Steeds meer leraren en choreografen uit alle mogelijke stijlen (Degroat, Goss,...) kwamen zich in Frankrijk vestigen en Franse dansers trokken nu ook geregeld naar New-York om zich daar in te wijden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Leraren waren er niet, want die zaten na de bevrijding nog ergens in de leeuwenkooi of zo

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
leerlingen tijdens hun schoolcarrière al dan niet geconfronteerd worden met een theatervoorstelling hangt grotendeels af van de persoonlijke interesse van hun respectieve leraren voor dit medium...Je kan dat de leraren moeilijk kwalijk nemen; op school moet er al zoveel gebeuren en in feite zijn de leraren er ook niet voor opgeleid

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Er zijn namelijk weinig of geen leraren die zelf voldoende scholing hebben genoten om zinvol les te kunnen geven...Bovendien geeft Antwerpen - wat daar ook mag worden beweerd- zijn dansers en leraren een hoofdzakelijk academische vorming mee, met goed gevolg wat de klassieke dans betreft, maar met veel minder...leraren, vorming, diploma's, kortom, het scheppen van kansen voor een bloeiende actieve danscultuur is daarbij wellicht de eerste prioriteit

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Het waren studenten en leraren van het Moskouse conservatorium die de opera een goed jaar na haar voltooiing voor het eerst opvoerden

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Maar zowel in het Lemmensinstituut als in de conservatoria heeft men het leraren- en assistentencorps pas uitgebreid en ook het secundair onderwijs biedt nauwelijks nog ruimte

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Choreografen zijn leraren

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
kenmerken, voorkeuren en gedragingen die ons door indrukwekkende voorbeelden -ouders, leraren, boeken - werden ingeprent, op een manier die niet meer toelaat een onderscheid te maken tussen oorsprong en

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Dora: Het is een visie die we samen hebben: Ivo (Van Hove), Johan (Van Assche) en het hele team van leraren

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Sunal: Misschien was je gewoon te jong voor klassieke dans, of had je verkeerde leraren...Ik had heel goede leraren, die vooral de nadruk legden op beweging

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
En ondertussen maken ze de leraren af

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • 'Het is alsof je als performer moet...
Tussen deze landen was er uitwisseling, leraren reisden, gezelschappen reisden en ze beïnvloedden mekaar

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Wij vinden dat we als stadstheater de taak hebben aan opvoeding te doen: wij gaan met leraren praten, we hebben een overeenkomst met een uitgeverij om het lessenpakket in het mid­del­­baar onderwijs

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Muziek kan zeer klassiek schools gegeven worden: de leraren in spe moeten liedjes kennen en blokfluit kunnen spelen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
een leraar die tijdens de middagpauze crea-ateliers begeleidt of samen met de leerlingenraad danssessies organiseert, enkele leraren die een voorstelling maken met leerlingen... Leerlingen weten...Andere groepen worden angstvallig in bedwang gehouden door gestres-seerde leraren, maar nog meer leraren en leerlingen vertonen een opvallend apathisch of gelaten gedrag...Zou het geen zinvollere uitdaging zijn om elk kind of elke jongere één keer in zijn leven de kans te geven om samen met leeftijdsgenoten en leraren een voorstelling te maken, onder begeleiding van

Nr. 91, April 2004 • Leen Thielemans • Kunsteducatie, een nieuw Babel?: Een lezersbrief in...
Organisaties die zich toespitsen op de actieve kunsteducatie doen dit niet om de leraren te wijzen op hun tekorten, maar doen dit in vele gevallen op vraag van de leraren die juist voelen dat ze met...De realiteit is anders: leraren zijn door hun toenemende taakbelasting vragende par- tij om kunstdocenten in de klas aan het werk te zetten...Zou het Departement Onderwijs zoveel energie steken in de ondersteuning van leraren bij de realisatie van de muzische en kunstzinnige vorming als die leraren er geen nood aan hebben

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
druk van de vrije markt -besparingen die invloed hadden op onder anderen leraren, werklozen, gepensioneerden, onderzoekers en podiumartiesten- en verklaarden dat ze 'ten aanval trokken tegen de drijvende

Nr. 111, April 2008 • Johan Reyniers • Colofon + Dood van een criticus
02/733 42 25 (ma-wo, 8-12 u) abonnement 10 nummers – België: 55 euro (studenten en leraren: 50 euro*) – E.U...71euro – Andere landen: 85 euro abonnement 5 nummers – België: 30,00 euro (studenten en leraren: 27,50 euro*) – E.U


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK