Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "kunstzinnige" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Freshwater was als buitenbeentje eigenlijk niet voor de buitenwereld bestemd: het werd door de auteur opgevat als een farce ter verstrooiing van haar kunstzinnige vriendenkring, een stuk mèt

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Luk Van den Dries NOTEN (1) Het feit dat enkel reeds functionerende scholen in aanmerking kwamen brengt mee dat de nieuwe opleiding 'Begeleid(st)er kunstzinnige vorming' georganiseerd...door het Instituut Kunstzinnige Vorming niet aan bod komt

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De renteniersmentaliteit die daar vaak uit voortvloeide, was Peymann een doorn in het oog en ook de overheid wilde - zij het vanuit minder kunstzinnige overwegingen - dit reglement kwijt

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Omdat er in het lessenpakket zo weinig aandacht werd besteed aan de kunstzinnige ontwikkeling van het kind, liet hij het onderwijs in de steek, ontgoocheld

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Aan de top van de RVK staat de Kernraad (10 leden). Daaronder ressorteren zes Afdelingen: Amateuristische Kunstbeoefening/Kunstzinnige Vorming (7 leden), Beeldende Kunsten en Bouwkunst (14), Film

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Archief, documentatiecentrum, werkgemeenschap, ontbijttheater, aperitief gesprekken, theaterfestivalletje, verschillende tijdschriften, een instituut voor kunstzinnige vorming...kunsten, onder het motto 'De Stad In', en andere trefcentra besteden aandacht aan kunstzinnige vorming van jongeren (o.a

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
de groot-Brusselse context vertaalt dit zich in de bevoegdheidsomschrijving van de NCC (zie het artikel over de beleidsniveau's), waarbij elke kunstzinnige bedrijvigheid politiek gesitueerd blijft...via een voorziening van 'centra voor kunstzinnige vorming', zoals die in Nederland uitgebouwd zijn -- gebeurt er dus niet om de 'verschraling van het publiek' af te remmen...Sommige trefcentra in het Brusselse proberen met een atelierwerking voor jongeren wel aan zo'n kunstzinnige vorming te werken

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Deze voorstelling, met haar pedante, pseudo-kunstzinnige stelligheid, levert geen bijdrage aan de moeizame discussie over de plaats van de kunstenaar, de theatermaker met name, in het nieuwe Duitsland

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
De kleurenfoto's tonen de kunstzinnige pracht van de Venetiaanse carnavalkostuums

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Klein & Wagner Klein en Wagner is een Leuvense produktiekern rond Patrick Jordens die zowel kunstzinnige vorming verzorgt als zelf voorstellingen maakt

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Economische en kunstzinnige wetmatigheden deden hem kiezen voor De Postbode

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Hoewel de bewust avantgardistische en experimentele Cercles Artistiques zich toeleggen op de dans, blijft dit beperkt tot het opnemen van werk van 'de bevriende artiest' op een kunstzinnige avond...Naar analogie met de muziekkoren was de koordans daarom ook de meest geschikte kunstzinnige uitdrukkingsvorm voor leken

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
kunstzinnige gebeuren: hij negeerde de spelregels ervan

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Toch doe ik dat: de revolutie van de rock-'n-roll was niet slechts een muzikale of artistieke revolutie, het was zelfs helemaal geen muzikale revolutie en in algemeen kunstzinnige termen was er

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Daarbinnen kunnen esthetische of 'kunstzinnige' artefacten niet langer een Verschil markeren: een kwartier surfen op Internet volstaat om zich van het absurd-archaïsche van zoiets als Kunst te

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
En tegelijk is de hele scène bijzonder bevreemdend: het spreken is geen ècht lezen, en een rug beschrijft men enkel in kunstzinnige films (ik zinspeel uiteraard op The Pillow Book van Peter Greenaway

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
het om kansarmen gaat, evenals het begrip 'kunstzinnige-vormingswerker'. Plots wordt iedereen die workshops begeleidt in scholen of groepen gebombardeerd tot 'kunstenaar'. En ik weet het, duidelijke

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Meestal wordt de kunstzinnige ruimte met rust gelaten als artificieel, fictief en dus ongevaarlijk

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Lodmuziek verwerkt graag bekende, vrij kunstzinnige vormen als zigeunermuziek, tango, opera, oratorium en hedendaagse muziek

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Hoewel hun kunstinitiatief steeds is ingegeven vanuit een particulier belang, hebben deze machthebbende of machtambiërende groepen hun actie op het kunstzinnige domein voorgesteld als een dienst aan...Dat 'de overheid' ondertussen gevormd werd door dezelfde groep van mensen die ook de kunstzinnige initiatiefnemers waren, vergemakkelijkte de zaak...Voortaan claimen de West-Europese overheden op het vasteland het culturele en kunstzinnige domein als haar exclusieve beleidsterrein


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK