Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


124 document(en) met "klimaat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Ze preciseren een maatschappelijk klimaat en maken van Shakespeare een auteur van zijn tijd

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Nederland heerste toen een klimaat dat artistiek gezien veel mogelijkheden bood

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Kounellis is met die bunzenbranders gaan werken in een bepaald klimaat, als een nieuwe stap in zijn ontwikkeling

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De klacht werd vlug ingetrokken maar had ondertussen een discussie op gang gebracht tussen vertegenwoordigers van kunstenaarsgroepen en de media over het artistiek klimaat in Milwaukee

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men heeft botweg geweigerd om dit inadequate gebouw te verbouwen, een nood-schouwburg die al twintig jaar afgeschreven is. Nu zitten we in een klimaat waar alleen nog over inleveren wordt gesproken

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
begint het postmoderne theater te zweven: het wordt een louter zich afzetten tegen een voorbije en dode theatervorm in plaats van een authentiek reageren op een ideologisch klimaat Dat American

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Als de laatste jaren de vrije produkties als paddestoelen uit de grond gerezen zijn, dan is dit mede een gevolg van een gewijzigd klimaat waar o.a...begint het postmoderne theater te zweven: het wordt een louter zich afzetten tegen een voorbije en dode theatervorm in plaats van een authentiek reageren op een ideologisch klimaat Dat American

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als de laatste jaren de vrije produkties als paddestoelen uit de grond gerezen zijn, dan is dit mede een gevolg van een gewijzigd klimaat waar o.a

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Wonderlijk is het klimaat

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Nu de politieverordening op muziek maken op straat wat is versoepeld, lopen de politici te hoop erop te wijzen hoe prachtig het cultureel klimaat daar wel is, wijzend op de met toeters en bellen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Teirlinck wou een klimaat: een geste in een lege ruimte moest iets oproepen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De vraag rijst hierbij in hoeverre we hier te maken hebben met een achterhoedegevecht, het achter-nahollen van een in zijn vernieuwende kracht reeds uitgewerkt maatschappelijk klimaat; een mode dus

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Maar zij stellen vragen van buitenaf: wat heeft deze inhoud ons nog te zeggen ? In hoeverre heeft het ideologische klimaat de auteur verhinderd om ons nog rechtstreeks aan te kunnen spreken ? Zulke

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Goed klimaat om over kwaliteit te praten

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Dat alles creëert een bepaald klimaat

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Maar zelfs wanneer het klimaat en de hem omringende figuren optimaal waren geweest, dan nog zou Verminnen zeer waarschijnlijk zijn eigen-grillige-reis-zonder-bestemming gemaakt hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Het is dus deze kloof tussen naakte artistieke prestaties en de pedant klinkende verantwoording ervan die het klimaat bepaalt in wat eens een, zelfs in Europees opzicht, belang

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
opgekeken naar deze stad en haar culturele verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, vanuit een langdurige confrontatie met het hierboven beschreven culturele klimaat, bewust is geworden dat het anders kan en moét...Over het algemene culturele klimaat zegt hij: "Onze cultuurloosheid is nog steeds zeer groot...de wereld, dan kunnen we alleen maar weigeren te geloven dat dit culturele klimaat eens j en voor altijd gefixeerd zou zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
redacteurs het culturele klimaat van de stad op, zoals dat uit de talloze theaterzalen en -zaaltjes komt aanwaaien

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
een veranderd maatschappelijk klimaat...De schrijnende contradictie van elk politiek gebonden theater tegenover een veranderd maatschappelijk klimaat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK