Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juli.

Voorpagina

Onbekende bewoners Bert Verminnen Foto Willy Cornette

Redactie

Pol Arias, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Marijke Caris, Peter De-Jonge, Karel Hermans, Alex Mallems, Bart Patoor, Ritsaert ten Cate, Pieter T'Jonck.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 950 fr. of fl. 55; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

Spreekplicht

ETCETERA

Jaargang 2, nummer 7, juli 1984

IN DIT NUMMER

Stad en theater

Vierhonderd jaar na de val van Antwerpen snuiven drie Etcetera-redacteurs het culturele klimaat van de stad op, zoals dat uit de talloze theaterzalen en -zaaltjes komt aanwaaien. Een geur van dood en verval, af en toe een frisse bries. Het tweede dossier van Etcetera in de reeks 'Stad en theater' op pag. 20 e.v.

Bert Verminnen

De hoofdpersonages in Bert Verminnens stukken zijn altijd onderweg. Ze zitten in een treincoupé of een wachtkamer. Ze gaan weg zonder te weten waarheen. Bert Verminnen was zelf zo: een voorloper en een buitenstaander die niet kon gedijen in de Vlaamse theaterwereld. Hij stierf onderweg. Op weg naar huis en naar nergens. Een poging tot reconstructie van leven en werk pag. 34, de integrale tekst van 'Onbekende bewoners' en 'Nachtelijke bezoekers' op pag. 37.

Jef Demedts

is 25 jaar beroeps acteur en één van de driftigste bezielers van het NTG, dat volgend seizoen zijn twintigste verjaardag viert. Het feestgedruis heeft hem niet de tong verlamd: een interview waarin harde waarheden worden verteld over de Vlaamse repertoiretheaters en waarin luidop wordt nagedacht over de toekomst van het NTG. pag. 48.

Het is eind juni 1984. Over twee maand breekt het seizoen 1984-85 uit. Maar geen enkele theatermaker in dit land weet officieel of de overheid zijn activiteiten zal subsidiëren. De nieuwe Raad van Advies heeft de minister inderdaad een advies overgemaakt. Maar officieel is dat nog steeds niet overgenomen. Twee maand voor het seizoen begint. Hoe moeten groepen plannen? Hoe moeten directeurs contracten afsluiten? Acteurs óverwegen met wie en wat ze willen spelen?

Hoe het advies van de RAT er uitziet is ook niet geweten. Er heerst zwijgplicht, zegt het huishoudelijk reglement. En voor wie buiten de vriendenkring van de leden valt, geldt die inderdaad. Nogmaals een discriminatie van het establishte wereldje versus de nieuwkomers en/of de gemarginaliseerden.

Wat doorsijpelt is het volgende. Grosso modo heeft de RAT de structuur van het decreet in stand gehouden. Enkel het Kroont heat er en Theater De Kelk zouden opgeheven zijn wegens een te groot financieel verlies. De andere groepen behouden hun huidige (financiële) status. Echt werk van de RAT wordt pas tegen het seizoen '85-'86 in het vooruitzicht gesteld. Mag dat dan a.u.b. openbaar worden, zodat er discussie gevoerd kan worden. Weg met de zwijgplicht, leve de spreekplicht.

Paul De Bruyne

Lea Daan

Wie de geschiedenis schrijft van de dans in Vlaanderen kan niet om haar heen. Vlaamse acteurs huldigen haar als een van de invloedrijkste lesgevers. Wie is zij, een mijlpaal of een mythe ? Jeanne Brabants had een uitvoerig gesprek met Lea Daan en Etcetera was er bij. Pag. 2.

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64

In dit nummer ook nog

Twintig jaar BKT, pag. 8

'Dantons dood' bij het NTG, een fotoreportage, pag. 14

'Verwanten' bij het Stuc, pag. 46

De Raad van Advies doorgelicht, pag. 54

Gerardjan Rijnders geïnterviewd en 'In het tuinhuis' gerecenseerd, pag. 56

Columns van Jef De Roeck (pag. 60) en Ritsaert ten Cate (pag. 32); een uitgebreide

kroniek en een vinnige repliek, pag. 61.

Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-1000 Brussel tel 02/511 09 00

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.

ISSN 0771-4807 11 7440 003 X


Development and design by LETTERWERK