Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "kabinet-Van+den+Brande" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Op het kabinet van Vlaamse Cultuur wordt luidop nagedacht over herstructureringen en besparingen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Toneelkunst, die voor het speelseizoen 1984-1985 de erkennings- en subsidiëringsmodaliteiten voor de toneelgezelschappen had voorgesteld" (mededeling van het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse Executieve, dd...De slimmeriken zullen terecht nadere toelichting vragen aan het kabinet

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Heel vreemd is dat wanneer het Brialraont ontvangen wordt op het kabinet van minister P oma om uitleg te krijgen over de stopzetting van de subsidie, het woord gevoerd wordt door diezelfde Meert

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
besloten deze belangwekkende tekst uit de beslotenheid van een ministerieel kabinet te halen en openbaar te maken

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De werkgroep toneel bestaat er uit Fons Goris (Studio Herman Teirlinck), Maurice Denayer (RITCS) en Johan Huys (Kabinet Ministerie van Cultuur, Conservatorium Gent). Binnen de werkgroep bestaat een

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Fons Van Impe van het kabinet had een minister, Van Elslande, die kon luisteren, en die deed dan ook wat

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Ik zeg met nadruk op het officiële theater, omdat er in het midden van de jaren '60 nog geen vaste status was, in ieder geval geen waarmee kabinet en administratie uit de voeten konden, voor wat het

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
nooit gekomen, en het kabinet van de minister van Cultuur heeft al laten blijken de bemiddelende rol van de culturele centra -- tussen theatermaker en publiek -- anders te zien dan de Signaaljury

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
zo luidt de persmededeling van het kabinet-Dewael, „heeft de Executieve het aantal niet meer erkende en gesubsidieerde gezelschappen tot één kunnen herleiden...Tot daar de mededeling van het kabinet, waarbij nog aangestipt moet worden dat Antigone (Kortrijk) van de categorie C-gezelschappen (Kamertoneel) naar de categorie D (Experimenteel theater en

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De man had carrière gemaakt bij de staatsveiligheid (!), belandde dan op het ministerie van Onderwijs en ten slotte op het kabinet van Cultuur

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
De Ancienne Belgique heeft altijd al een bescheiden theater-programmatie gehad, maar de nieuwe directie -- Jari De Meulemeester keert, na de antichambre op het kabinet van minister De Wael, terug naar

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Klacht werd neergelegd bij het kabinet van Daniël Coens

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Een recitatief teksttheater met beweging die direct niets met de woordsalvo's te maken heeft en een kabinet van expressieve gestes die - wanneer er al het ruisen van woorden te vernemen valt - zeker

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
administratie en kabinet : momenteel wordt een keer of drie geadvizeerd (R.A.T...administratie en kabinet), terwijl een professioneel ondersteund advies in één keer goed kan zijn

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Ik had op z'n minst gedacht dat dat bijvoorbeeld indruk zou maken op het kabinet

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De nabijheid van het nieuwe decreet, waarin expliciet plaats wordt ingeruimd voor de kunstencentra en de daarop volgende discussies tussen kabinet en betrokkenen omtrent de precieze invulling van de

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De kat op de koord Een kunstencentrum moet erkend worden door een nog te installeren Raad voor Kunstencentra, maar het kabinet van Cultuurminister Dewael laat weinig twijfel bestaan over wie

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de schoot van het kabinet van Minister Coens werd onlangs een tekst uitgewerkt die als titel kreeg: 'Decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs'. Over deze tekst zou de Vlaamse Raad zeer snel...Het valt af te wachten hoe het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur op het advies van de Raad zal reageren

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Even hing men aan de alarmbel, toen in december duidelijk werd dat op het kabinet Coens nog een nieuw decreet in de maak was, nl...Vele pogingen om informatie over de plannen te verkrijgen mislukten, op het kabinet werd het voorbarig geacht het publiek in te lichten vermits de besprekingen in volle gang waren en de beslissingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK