Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Islam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De Conferentie van de Vogels van Farid Uddin Attar is een Perzisch gedicht dat de boodschap van het soefisme, een mystieke stroming in de islam, bevat

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
ontstaan van de Islam, tenminste bij het ontstaan van het soefisme (sofisten letterlijk zij die in wol gekleed gaan). In tegenstelling tot de orthodoxe Islamleer die geaxeerd is op zeer precieze...Dat deze soefi-orden altijd een doorn in het oog zijn geweest van de geestelijke leiders van de Islam hoeft nauwelijks betoog...Daarom bieden zij de samâ aan, want, stellen zij, de doctrine van de Mevlevi is gedurende de hele geschiedenis van de Islam altijd de meest open en tolerante geweest

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
verstaat u onder God ?", "Gelooft u in God ?" De enige diepe wijsheid is die van het Islam-esoterisme dat stelt dat er aan God negennegentig namen kunnen worden gegeven, maar dat niemand zijn ware naam kan

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Het eerste heeft met geschiedenis en geheugen te maken en meer in het bijzonder met de islam...Van het begin van de 8 ste tot het einde van de 15de eeuw, dus 800 jaar lang, heeft de cultuur van de islam deel uitgemaakt van de dagelijkse Europese realiteit, maar dat hebben wij in ons...Een van de gevolgen daarvan voor vandaag, betoogt Mohammed Arkoun in zijn boek Islam in discussie is dat "in de moslimse samenlevingen de kloof nog dieper is tussen de toename van gewelddadig gedrag

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Die vijand is intussen gevonden: de Islam, in de woorden van de secretaris-generaal van de Navo...Il fait commencer son histoire à la Grèce, il fait un bond, niant l'Islam, jusqu'a la renaissance...De periode die wij in onze Europese geschiedenisboeken meestal omschrijven als de (Donkere) Middeleeuwen, is precies de periode waarin de Islam en de Arabische cultuur zich tot grote hoogte

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
natuuromgeving verder lezen in 'Een geschiedenis van God', Karen Armstrongs analyse van vierduizend jaar jodendom, christendom en islam, en het allemaal weer beter begrijpen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Een veel gehoorde verklaring hangt samen met de these dat visuele representaties verboden zijn in de islam...Na zijn visioen verspreidde hij samen met de islam - via de koran - de Arabische taal en het Arabische schrift...De islam heeft er trouwens in relatie met de Perzische cultuur zeer geschakeerde vormen aangenomen

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Het is de opkomst en de uitbreiding van de islam die de brug slaat tussen de val van het Romeinse Rijk (en de daaropvolgende periode die we als de Middeleeuwen omschrijven) en de Renaissance

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Islam

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
De Heilige Drievuldigheid en de menswording van Gods Zoon zijn voor de islam de ergste vorm van ketterij...De islam kwam tot stand in een samenleving die polytheïstisch was...het recente essay De islam is modern van Daniël de Smet en Jan van Reeth, Davidsfonds, 2001). In een poging een verhaal te vertellen dat intiem met de islamitische cultuur verbonden

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
maar ook de Afghaanse crisis kunnen in termen van een perverse ideologische re-domesticatie beschreven worden: de vrije wereld, het dar-al-islaam (huis van de islam), het bloedbroederschap

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Arne Sierens en Stef Ampe gingen rond de tafel zitten met Meryem Kanmaz van het Centrum voor Islam in Europa, als onderzoekster verbonden aan de Universiteit van Gent, en

Nr. 81, Februari 2002 • Mohamed 'Ben' Benaouisse • Alimentation générale
Je savais que 'chez nous', c'était pas le même dieu et pas les mêmes histoires mais mon père n'a jamais voulu nous inculquer l'islam

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Iconoclasme: islam Er is één monotheïstische wereldgodsdienst die de strijd om de legitimiteit van het figuratieve beeld opnieuw op de voorgrond heeft geplaatst: de islam...De islam kent niet het beeld van de gratie, het heilsgeschonken beeld, omdat hij de theologische legitimatie van het figuratieve beeld middels de incarnatie niet aanvaardt...Men vermoedt dat de islam, de jongste van de monotheïstische godsdiensten, zich heftiger uitliet omdat hij nog een sterkere geldingsdrang van de eigen religieuze identiteit voelde

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Dit soort tolerantiedenken is echter compleet achterhaald: zelfs iemand als Pim Fortuyn, die de islam een 'achterlijke godsdienst' noemt, is natuurlijk niet gekant tegen religieuze tolerantie in deze...Zelfs in hun meest stoutmoedige dromen komen racisten tegenwoordig waarschijnlijk niet veel verder dan het intrekken van de juridische erkenning en de subsidiëring van de islam...Ook bij de huidige opstoot van anti-islamitische gevoelens na 11 september is er niemand die kritiek levert op de centrale geloofspunten van de islam, het gaat enkel over bepaalde praktijken en

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Omtrent beeld en monotheïsme Barbara Baert over de functie van het beeld bij de drie grote monotheïstische godsdiensten, jodendom, christendom en islam

Nr. 80, Februari 2002 • (inhoud)
Theater en de islam Clara Van den Broek schrijft een kleine geschiedenis van het Algerijnse theater, 'thuis' en in de diaspora

Nr. 80, Februari 2002 • (cover)
theater, dans, etcetera tweemaandelijks verschijnt niet in augustus jaargang 2 0 n r 80 FEBRUARI 2002 afgiftekantoor brussel x belgië: 6 euro nederland: 7 euro Theater en islam

Nr. 81, Februari 2002 • Nedjma Hadj • De mystieke omweg: In het werk van...
Ik kwam er aan met een volkse, feestelijke en aangename islam, dus die bekommernis was me vreemd...Buiten de islam en tegelijk ook erin... In mijn oeuvre komt geen enkele korantekst voor; ik werk daarentegen wel veel met mystieke teksten

Nr. 81, Februari 2002 • Leïla Houari • Van 'het trancehuis naar het theater
De islam is er alomtegenwoordig...Daarbij moet worden gezegd dat het zinnelijk genot geweldig contrasteerde met sommige verbodsbepalingen opgelegd door de islam


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK