Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "inhouden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
De bloedzuiger, die zijn kwijl niet kan inhouden

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Theater met nieuwe vormen en inhouden kan slechts deflatoir werken en is hoe langer hoe meer afhankelijk van overheidssteun

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
vandaag de kern van de werkelijkheid uitmaken, de inhouden waarbij zij aansluiting vinden en waarom

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
De verhulling Zo levert deze opvoering verschillende inhouden op, die met elkaar licht in botsing zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Hun creativiteit zorgt ervoor dat de povere grondstoffen getransformeerd worden tot objecten vol verbeelding, terwijl het scheurende papier en het onhandige hoedje ook een protest inhouden tegen het

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
de acteur-- aan de tekstanalyse). Geen vedetten, enkel inhouden

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Dit soort programmatie betrek ik dus liever niet bij dit overzicht, enkel die produkties die intrinsiek artistieke kansen inhouden

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Je kan zeggen dat je niet houdt van de voorstelling, dat er structurele problemen in zitten, dat je het niet interessant vindt om in die vorm over die gevoelens en inhouden te praten, maar ik heb mij

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Dat wil zeggen dat Bogaerts op geen enkel ogenblik modieus heeft willen doen, maar steeds oog heeft gehad voor de menselijke inhouden die in de teksten opgesloten zitten

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Psychoanalytisch heeft dit zijn weerslag op het proces waarmee onbewuste inhouden --in eerste instantie verdrongen lusten, al dan niet seksueel-- via het voorbewuste, talige kader, in bewuste

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
universum dat, per definitie haast, ontoegankelijk is. Maar bij Mishima ligt het misschien anders: hij heeft vaak met opzet zijn inhouden, zijn culturele behoeften - die wortelden in een orthodoxe visie op...Het resultaat: een verleidelijke beeldenstroom, en te weinig interessant (= intellectueel verleidelijk) gemaakte inhouden

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
experimentele, jonge toneel - wat dat dan ook moge inhouden

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Door hun literaire inhouden in de meest diverse vormen te gieten hebben ze bovendien de indruk gewekt dat de essentie literair is, en voorafgaand aan het theater

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Deze waanzin wordt uitgedrukt door een reeks verwijzingen naar mythologische inhouden

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Voor de westerse traditie blijkt dat de operatheaters die het einde van onze eeuw zullen tekenen ondermeer een keuze inhouden tegenover wat traditioneel theater à l'italienne genoemd wordt

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
De eerste keer dat ik hem een pannekoek heb zien eten van varkensmeel heb ik mij moeten inhouden om niet te huilen

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Maar Bogaerts blijft zichtbaar twijfelen of dit soort inhouden reëel in het theater aan de orde kunnen komen

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
hedendaagse referentie of bestaansrecht meer inhouden

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
Met name de scène waarbij het meisje binnentreedt bij het monster, is uiterst suggestief: de speel-vrees, die in heel het stuk aanwezig is, is hier bijzonder voelbaar, en ook moeilijkere inhouden als


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK