Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


101 document(en) met "improvisatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Stanislawskij's voorbereiding mikt op de improvisatie, op het creatieve 'alsof'-acteren, als was het spontaan en op het moment zelf bedacht

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Maar onze opvoering in de Brakke Grond werd uiteindelijk één improvisatie

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het ontbreken van een uitgebouwd theoretisch apparaat om gefundeerde voorstellingsanalyses te realiseren dwingt weliswaar tot een interessante vorm van improvisatie omdat objectieve én subjectieve

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Wonderlijk moment van gecontroleerde improvisatie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Nu laat hij wel meer improvisatie toe en hoopt hij dat de acteurs zelf een inbreng hebben

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Er moet altijd een veld van improvisatie zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De constante improvisatie is daar niet vreemd aan : ze zorgt voor een alertheid en een openheid die van het theater die noodzakelijke plaats van leven maken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Naast het verwerven van technische vaardigheden legt Teirlinck ook sterk de nadruk op de noodzaak van constante improvisatie...Hij verklaart zijn opvattingen over improvisatie via een uitstapje langs de wortels van de jazz...Dat sluit aan bij zijn theorie over improvisatie: een rol kunnen opbouwen via improvisatie die zich ent op een basiscultuur

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Dat laat zeer weinig improvisatie toe

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Tura) met gewijzigde teksten, improvisatie die elke onverwachte situatie (niet enkel gecreëerd door het publiek maar ook door de medespelers) kan opvangen, grapjasserij, danspasjes en theatertrucs

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Franse acteurs zijn misschien sterker in de onmiddellijke improvisatie, meende Benoin, maar zij spelen minder "vanuit hun vlees" dan de Vlamingen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De acteermethode van Brecht krijgt meer aandacht en de student wordt een grotere keuzemogelijkheid geboden: hij kan zelf accenten leggen in de opleiding, er wordt plaats ingeruimd voor improvisatie en...Het speltrai-ningsprogramma krijgt resoluut de meeste aandacht met daarin veel ruimte voor improvisatie en een ontwikkelingsgradatie van eenvoudige deelaspecten tot complexe rol-studie...Een volgende stap is wanneer verschillende verbeeldingen op basis van improvisatie of op scenario's, teksten, met mekaar gaan samenwerken; en wanneer die op hun beurt in een bepaalde ruimte geplaatst

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Bij de voorbereiding van een produktie wordt er wel veel met improvisatie gewerkt, maar dan enkel om een personage dichter bij een acteur te brengen, te vullen met leven

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het eerste blok (Kennismaking en oriëntatie) wordt groepsdynamiek onderzocht en een basis van speltraining gelegd wat in het tweede blok (Spelkwaliteit) wordt uitgewerkt rond improvisatie, rollenspel...De zelfwerkzaamheid van de studenten is zeer belangrijk: uiteraard bij de spellessen waarbij uitgegaan wordt van de inbreng van de deelnemers, van hun ervaring, lichamelijke fantasie en improvisatie...De improvisatie verloopt aanvankelijk speels en plezierig; wanneer het verwijten geïntroduceerd wordt gaat men er keihard tegenaan, tot handgemeen toe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Tijdens het werkproces van alle produkties waar ik nadien aan meegewerkt heb -- dus alles op het Raamtheater (August,Au-gust en het katastrofale Realpolitik van Arturo Corso) na -- was improvisatie

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Concentratie en improvisatie zijn twee sleutelbegrippen binnen zijn werkwijze...Die improvisatie-oefeningen zitten bij voorbeeld geïntegreerd in zijn enscenering van Zes Personages op zoek naar een Auteur van Luigi Pirandello -- een auteur die, net als alle andere absurdisten

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • Kijken naar elkaar
Dan begin ik met drie weekends improvisatie, waarna ik met mijn 'gekapte' versie aankom


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK