Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


151 document(en) met "ideologische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Concreet zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijl-gebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Ook politiek-ideologische accenten werden binnen de gedeelde marxistische visie verschillend gelegd en er waren problemen met het collectieve karakter van het zelfbeheer

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
versluiert de ideologische draagwijdte van het werk

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
door een subtiel spel de traditionele, voorbijgestreefde toneelfunctie reveleert (de werkelijkheid is echt, theater is fictie) en met de ideologische functie verbindt (ideologie is historisch maar

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
interpretatiegegevens vormen uit politieke, filosofische, ideologische en esthetische contexten

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
door een subtiel spel de traditionele, voorbijgestreefde toneelfunctie reveleert (de werkelijkheid is echt, theater is fictie) en met de ideologische functie verbindt (ideologie is historisch maar

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Er zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijlgebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Maar zij stellen vragen van buitenaf: wat heeft deze inhoud ons nog te zeggen ? In hoeverre heeft het ideologische klimaat de auteur verhinderd om ons nog rechtstreeks aan te kunnen spreken ? Zulke

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hun versie distantieert zich van de poëtisch-ideologische functie die het stuk heeft waargenomen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Vrijwel nooit kun je zien dat de theatermakers de eigen ideologische en technische grenzen opzoeken...De enige marge-club in Antwerpen die én de valkuil van het veredeld amateurisme én de zelfverheerlijking van de eigen ideologische bekrompenheid probeert te ontlopen is het Gezelschap van De Witte

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
en dat het klopt met je filosofische, ideologische bedoeling waarom je theater speelt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
dat de beleidsin-stanties verplicht zijn rekening te houden met een zo rechtvaardig mogelijke vertegenwoordiging van alle ideologische en filosofische groepen in de beleidsvoering alsmede de

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Bij het bekijken van een voorstelling als De Grote Fabriek blijkt dat de ideologische krachten van een fenomeen als het MMT veel verder reiken dan summiere vaststellingen omtrent consumptie en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Door deze daarenboven in het Frans te zeggen, blokkeert men elke ideologische betekenisvorming, en houdt men enkel klanken over

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Het was zeker geen ideologische beslissing

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
materiële democratisering is doorgevoerd, maar geen ideologische). De intentionele democratisering en decentralisatie is een aanfluiting, gegeven de minimale besteding van overheidsgeld in de sector van de

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Afwisselend goochelend met de euforie van de technologie, de materiële naast de nooit bereikte ideologische democratisering en de historisch gegroeide absurditeit van het theaterdecreet, en zwaaiend

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De recente vorm van kritiek behandelt een voorstelling vanuit een totaliteit en houdt rekening met de ideologische en politieke context van een theaterprodukt

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Maar deze gebeurtenis is eerder te lezen als een leuk citaat dan als een ideologische daad, eerder als een pose dan als een stuk dramatiek

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Slechts doorheen het samenspel van door artiesten geformuleerde wensen, de artistieke creaties zelf, publieksreacties, perscommentaren, ideologische en filosofische strekkingen kan vermeden worden dat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK