Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


103 document(en) met "hoofdstad" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Berlijn is in zekere zin de hoofdstad van de wereld omdat alle spanningen er sterk geconcentreerd samenkomen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Bovendien zit een belangrijk deel van de theaterpers ook in de hoofdstad

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...De stad telt een bijzonder groot aantal theaters (min of meer 40), concertzalen, variétés, cabarets, musea, galerijen en salons, 's Lands cultuur is in de hoofdstad goed vertegenwoordigd, ook al...Zij maken duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook in de jaren twintig een kosmopolitische metropool is, het venster naar en het uitstalraam van heel Noord- en Oost-Europa

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Men zal er in Lyon echter zijn slaap niet voor laten, daar hun project ondertussen reeds volledig geslaagd kan genoemd worden, terwijl de hoofdstad nog steeds over geen specifiek theater voor dans

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Bovendien is het zeer de vraag of de vooropgestelde samenwerking niet tot een verschraling van het Vlaamse theaterleven in onze tweetalige hoofdstad zou leiden, waar alleen de hier genoemde...Vorige ministers van Cultuur hebben rond de hoofdstad culturele centra gebouwd, o.m...Armslag voor de v.z.w, die liberale koppen in Brussel (onder wie de ondervoorzitter van de RAT) voorbereiden, om in de hoofdstad een jeugdtheater op te richten

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Brussel begon - wat theater betreft - eindelijk zijn rol als Vlaamse hoofdstad te vervullen

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Harare, de hoofdstad, vind ik in het tijdschrift Arts Zimbabwe een artikel over Ninety Years of Theatre

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
hoofdstad Phnom Penh met zijn leven betaalde

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Quid lege sine moribus... Ofwel is men van mening dat opera in Vlaanderen niet hoeft, en dan late men het terrein open voor de hoofdstad

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
de hoofdstad van de wereld nog minder: er zijn er zo veel en allemaal zo jong

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
samenwerking met 'Amsterdam Culturele Hoofdstad' organiseert de theaterschool Amsterdam, afdeling mime, een ZOMERAKADEMIE Jonge theatermakers in dans, mime en drama kunnen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De financiering ervan is nu grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in de toekomst gedragen worden door Nederland en België

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Toch bereikten echo's van zijn werk de hoofdstad Londen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Culturele hoofdstad Deze hervormingen worden niet onverdeeld positief onthaald, zeker niet door diegenen die zich ver van Amsterdam bevinden, de stad die door velen nog steeds als de enige...Geografisch gezien biedt het Vlaamse theaterlandschap door de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel (Brussel is bovendien nog steeds een hoofdstad waar de Vlaming zich in een strijdpositie bevindt) een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
En het Franstalige theater, volledig geconcentreerd in de hoofdstad (als belangrijke Luikse produkties niet naar Brussel komen, wordt dit expliciet op de uitnodiging vermeld), ligt binnen handbereik

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Muller zegt over de werksituatie in Berlijn: "Berlijn is in zekere zin de hoofdstad van de wereld omdat alle spanningen er sterk geconcentreerd samenkomen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
op een doordachte manier in op dat ruime kwaliteitsaanbod binnen de hoofdstad, door het integreren van een aantal produkties

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
De Belgische hoofdstad is niet alleen een knooppunt van de Europese economie, maar ook een uitstekend podium voor de wereldwijde cultuur...Het internationale karakter van de hoofdstad impliceert ook culturele gastvrijheid

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Men zoekt aarzelend naar een eigen profiel in het reeds uitgebreide receptieve aanbod in de hoofdstad


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK