Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "Freud" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Men koos Koning Oidipous van Sophokles: een mythe die in ieders bagage zit; in ieders achterkamer ook, zegt Freud; als fundamentele obstructie die ook het onderbewustzijn aan 'familialisme' bindt

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Deze psychoanalytica zegt dat wat Freud projecties noemt --b.v

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
opstel over Freud bij Forlani's De divan in de KNS - heeft iets neurotisch

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Freud wist reeds dat in het doodsprobleem de crisis van onze eeuw tot uiting kwam, dat we niet meer voortkonden met onze oude houding tegenover de dood en er nog geen nieuwe gevonden hadden

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
goddelijke auteur steeds op mijn hoede Freud sloor ik Daniël Paul dat ziel li toch Freud ik wil niet storen Daniël Paul gscht picus gscht Freud ik...een jood Freud hoe komt U daarbij Daniël Paul dat zie je toch Freud echt Daniël Paul aan de benen Freud meent U dat Daniël Paul daarenboven woelt U in het moeras Freud U overdrijft Daniël Paul...Freud wegzinken (Freud biedt Daniël Paul een sigaar aan). Freud een sigaar alstublieft bedient U zich (In stille triomf haalt Daniël Paul zijn eigen sigarendoos uit zijn jas

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Daarmee trok hij de aandacht van de hele psychiatrische wereld met Freud op kop die het vadercomplex, homoseksualiteit en de wens een vrouw te zijn verbond in een theorie over paranoia en verdrukte

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Kleur is alles: Freud en Decorte, pag

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Der Witz und seine Beziehun-gen zum Unbewussten analyseert Sig-mund Freud precies deze processen -- waarom is iets geestig ? welke remmingen worden er opgeheven...Freud hanteert een nogal streng onderscheid tussen het grappig-gees-tige ('der Witz') en het komische ('das Komische'). Een grap ontstaat in een relatie tussen drie subjecten: diegene die de grap...zelden met Karin Peeters: hun spel is afgestemd op wat ze vertellen, hoe grotesk of vulgair hun repliek ook is. Konijn Freud werkt het grensgebied tussen 'grappig' en 'komisch' uit

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Hun dwangmatig rondcirkelend spreken is uiteindelijk niet meer dan een zwijgen -- Foucault: "Sinds Freud is de waanzin in het Westen een niet-spreken geworden, omdat hij een dubbel spreken is geworden

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Freud Zo hebben we een opvoering die de oude Griekse tekst zonder remming tegemoet treedt...dit niet, volgens Freud, het wrede verhaal dat zich in elke kinderkamer afspeelt

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Het echte Wenen heet Freud, Wittgenstein en Klimt

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
dit alles zijn producten van een cultuur die ook Freud heeft voortgebracht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
interessantste produktie Koniec: een poging om Stanislawski met Brecht te verzoenen, Tsjechov met Muller, Freud met Bataille, de commedia dell'arte met het naturalisme, Manet met Beuys

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Maar met of zonder Freud, er wordt een bepaald mensbeeld duidelijk

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Zeker wanneer Sigmund Freud en Karl Marx elkaar als twee exhibitionisten ontmoeten in een park waar zowel jonge meisjes als agenten van de staatsveiligheid rondjoggen

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
het spoor van denkers als Marx, Nietzsche en Freud is het 'post-metafysische' denken erop uit om "de theatraliteit in het hart van de theoria, d.w.z

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Mozart creëert in zijn muziek een erotisch paradijs van wat ik maar polymorfe perversiteit (Freud) wil noemen waarin alles en iedereen bezet en bezeten raakt van verlangen

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Verder dan het socialisme (Marx). Verder dan de psychoanalyse (Freud). Is Freuds gedachtengoed vandaag niet ook gemeengoed geworden ? (Jan Ritsema noemt dat: 'aan de psychologie voorbij

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
bepaalde ? Ik heb het gevoel dat de modellen die Freud ontwierp, enerzijds nog steeds zeer valabel en anderzijds ontoereikend zijn om de huidige werkelijkheid te beschrijven, t.w


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK