Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "feminisme"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De deutsche Welle 2 Baal Amsterdam Kalldewey, farce Relatieproblemen, liefde-lust verhouding, feminisme, mannenhaat, de huidige sectecultus en therapiegolf, een...het radicaal feminisme, de groeiende sectevorming, of de huidige therapiegolf aan als vluchtfenome-nen, pseudo-oplossingen die de individuele verantwoordelijkheid afschuiven naar veilig-collectieve

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als in het eerste bedrijf de vrouwen de man aan stukken rijten, is dit niet alleen een doortrekken van een vorm van aberrant feminisme, maar ook een citaat uit vorige spektakels, die rond de stof van

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
betekenis zouden moeten geven: feminisme (het 'neo-'), gecombineerd met illusies en fantasieën die uiteindelijk als pijnlijke realiteitsvlucht ontmaskerd worden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het 'feminisme' heeft het stadium van de biografie nog niet overschreden...heeft dit niks met feminisme te maken ? Het onderwerp van de bewustwording van de vrouw werd bij ons op de scène geïntroduceerd door het vormingstheater in zijn tweede adem

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Omdat de pilaren van de religie zowel als van de ideologie ingestort zijn en slechts gedeeltelijk en met een pover resultaat vervangen zijn door feminisme, anarchie en materialisme

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Naar woorden als apartheid, perestroika, multiculturele samenleving, feminisme, Europa 1992, aids, verdrag van Schengen en Maastricht en ga zo maar door zal men in deze studie tevergeefs zoeken

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Feminisme Gegeven de wendbaarheid van Borderline vanuit een theoretisch artistiek en politiek perspectief, zou het vreemd zijn geweest indien de revolutionaire statements geen controverse...Het zijn reacties die hun wortels hebben in een hardnekkige maar gestagneerde ideologische kritiek van mannen en vrouwen die het feminisme nog steeds stigmatiseren en fixeren op zijn oorspronkelijk...bewegen, is de theorie van de object-relaties problematisch voor het feminisme

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
de wit: Op dit ogenblik komen de stimulansen vooral vanwege wetenschapstheorieën, feminisme, allerlei soorten activisten: mensen die met politiek bewustzijn bezig zijn en politiek niet alleen zien als

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
aspiraties heeft (feminisme, gay culture, multiculturaliteit). Hoewel die theorievorming hier te lande zo goed als onontgonnen terrein is en vraagt om geïntroduceerd te worden, komt die in dit nummer slechts

Nr. 92, Juni 2004 • (personalia)
Eutopia en Nieuwzuid over feminisme, islam, kunst en de multiculturele en postkoloniale samenleving

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De Escapist van de apocalypsgerieratie: De wondere...
Van vrije seks, feminisme en ecologie tot cyberspace, SM en magie

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
Wij willen de musea vernietigen, de bibliotheken, academies van elke soort, en strijden tegen moralisme, feminisme en tegen ieder soort opportunistische of vulgaire lafheid

Nr. 100, Februari 2006 • (Constant VZW) • (Stitch & Split)
Feminisme De werking van Constant spitst zich steeds toe op een fundamentele vraagstelling...De vraagstelling die zich vanuit het feminisme ontwikkelt situeert zich in de deconstructie van sociale klasse, van racialiteit, van elke mogelijke vanzelfsprekendheid die zich op de één of andere...Constant praat dus wel over feminisme, maar we zijn een gemengde groep, tweetalig, en ons feminisme gaat evengoed over mannelijkheid, of over de vraag wat het betekent een artiest te zijn, of een

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
Deze vorm van feminisme staat ook wel bekend als prosex feminism, sex-radical feminism of sexually liberal feminism

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Dat proces drong zelfs door tot in het rijk van de logica en wiskunde [10]. Als reactie op de eisen van het politieke en academische feminisme werden de oude seksuele relaties steeds meer...Een dergelijke variatie op Kants be- kend recept voor de Verlichting [12] zou kunnen dienen als een slogan voor de meest recente metafysische vorm van feminisme...De doelen van het klassieke, fysiek-politieke feminisme (respect en gelijkheid) en de inzichten die ontsproten aan het difference-theory-feminisme (het concept van genders als transsubjectieve

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
www.depianofabriek.vgc.be 13 Constant is een non­profit orga­ nisatie die sinds 1997 gevestigd is in Brussel en werkzaam is op het gebied van feminisme, kunst, copyright alternatieven

Nr. 108, September 2007 • Wouter Hillaert • Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds...
Kristina Lugn, grande dame van het ironische feminisme


Development and design by LETTERWERK