Archief Etcetera


(personalia)(personalia)

PERSONALIA

Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg.

Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School Leuven.

Inne Goris werkte jarenlang als theaterpedagoge bij BRONKS, waar ze ook enkele stukken regisseerde. De titel van haar theater-installatie Zeven (BRONKS, 2001, nominatie lOOOWatt-prijs) werd de naam van haar eigen productiestructuur, waarmee ze onlangs Drie Zusters maakte (winnaar van de lOOOWatt-prijs). In februari 2004 ging het vorig seizoen aangezette Pride and Prejudice in première onder de vleugels van Het Toneelhuis/Studio Tokio.

Nezha Haffou doceerde Engelse taal en literatuur aan de Mohammed V Universiteit te Rabat (Marokko). Sinds 1998 leeft ze in Brussel. Ze publiceert o.a. in Eutopia en Nieuwzuid over feminisme, islam, kunst en de multiculturele en postkoloniale samenleving.

Marc Jacobs is historicus en momenteel directeur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor De Tijd.

Tom Janssens studeerde musicologie aan de KU Leuven en in Berlijn. Nadien deed hij nog aanvullende studies: theaterwetenschappen (UIA), culturele studies - optie theaterwetenschappen en performancestudies (KU Leuven) en wijsbegeerte (KU Leuven). Als wetenschappelijk medewerker aan het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek bestudeert hij de 19Jc eeuwse opera- en theatermuziek.

Gert Jochems is freelance acteur.

Tim Knapen studeert grafische vormgeving aan de Karel de Grote Hogeschool, Campus Sint-Lukas (Antwerpen).

Rudi Laerinans is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Sociologie van KU Leuven, waar hij tevens het Centrum voor Cultuursociologie leidt. Daarnaast is hij actief als essayist-criticus en gastdocent bij PARTS. Recent publiceerde hij samen met Pascal Gielen Een omgeving voor actuele kunst (Lannoo, 2004).

Carine Meulders is sociologe en artistiek medewerker in de Beursschouwburg.

Jeroen Peeters studeerde kunstwetenschappen en wijsbegeerte en is actief als publicist en dramaturg. Hij recenseert dans voor De Morgen en is redacteur van Sanna.be, on-line platform voor dans- en performancekritiek.

Jo Roets studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en werkt sinds 1989 als acteur, schrijver en regisseur. Hij was medestichter van Blauw Vier dat in 2001 werd omgedoopt tot Laika. Jo Roets is artistiek leider van dit huis.

Luk Van den Dries doceert theaterwetenschap aan de Universiteit Antwerpen en de Posthogeschool Theatervormgeving. In november 2004 verschijnt bij uitgeverij Imschoot zijn boek over het werkproces bij Jan Fabre.

Rud Vanden Nest, werkzaam als vertaler-tolk, is een fervent bezoeker van theater-, dans-, opera- en balletvoorstellingen.

Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste.

Katleen Van Langendonck studeerde Germaanse Talen en Filosofie. Ze werkte vijf jaar als programmamedewerkster podiumkunsten in deSingel. Sinds januari 2002 is ze als wetenschappelijk assistente verbonden aan de afdeling Theaterwetenschap van de Universiteit Antwerpen, waar ze een doctoraat voorbereidt over de heropleving van performance-elementen in de hedendaagse podiumkunsten.

Jeroen Versteele volgt het postgraduaat Transmedia (St. Lukas) en schrijft over film, literatuur, theater en dans.

Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer.

theater, dans,

etcetera •••

Abonnementen 2004 (22ste jaargang, 5 nummers)

- België: 30 euro; studenten en CJP: 27,50 euro

- E.U.: 38 euro

- Andere landen: 45 euro

Losse nummers

- 7 euro

- Etcetera 84 (dec. 2002): 22 euro (driedubbeldik nummer, buiten abonnement)

Oude nummers (voor zover beschikbaar)

- 7 euro (nummers 37 tot 49: 4 euro) + verzendingskosten; 10% reductie vanaf 10 nummers

Betalingen

Op rekening 433-1185601 -92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635).

Abonnementenadministratie

Etcetera c/o Grafisch Centrum, Laarbeeklaan 70, 1090 Brussel, tel. 02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be

Ontwerp

Stefan Loeckx, Megaluna, Brussel

Druk

Arte-Print, Brussel

Verkooppunten Vlaanderen Theaters

Antwerpen: deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij cent: Vooruit leuven: STUK tongeren: De Velinx

Boekhandels

Antwerpen: Acco-Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cemk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen sch i ld e: 't KLAverVIER s 1 nt-n i klaas : DeWase Boekhandel,'t Oneindig Verhaal tienen: Plato tu r n h out: Taxandria vilvoorde: De Plukvogel wijnegem: Fnac

Verkooppunten Nederland

amsterdam: Athenaeum Nieuwscentrum, International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's hertogenbosch: A. Heinen

Distributie boekhandels

Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Verantwoordelijke uitgever

Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem

68

® ® ® etcetera 92

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2004-06, jaargang 22, nummer 92, p. 68

Trefwoorden euroleuvenstudeerderedacteurnummersmedewerkerrecenseertstudies

Namen 19JcABN Amrobank te HulstAccoAdoehArt BookAthenaeum NieuwscentrumBRONKSBelgiëBelis VinckBerlijnBeursschouwburgBlauw VierBrederoBrusselCentrum voor CultuursociologieCity Press Center AnspachCormanDe BladwijzerDe BoekuilDe Brugse BoekhandelDe Groene AmsterdammerDe Groene WatermanDe Internationale BoekhandelDe MorgenDe MuntDe PlukvogelDe TijdDe VelinxDeWase BoekhandelDierckxsens-AvermaeteDora van der GroenE.U.EngelseEtceteraEtiketEutopiaFilm BookshopFilosofieFnacForumGermaanse TalenGrafisch CentrumHogeschool AntwerpenIMS BruggeIMS HasseltIMS MeirImschootInternational TheatreJan FabreJeroen VersteeleJohan WambacqKLAverVIERKU LeuvenKaaitheater en Het NetKatleen Van LangendonckLaikaLannooLimerickLiteraireLoek ZonneveldMaastrichtMangelschotsstraatMarianne Van KerkhovenMarleen BaetenMarokkoMegalunaMohammed V Universiteit te RabatMontyNederlandseNezha HaffouNieuwzuidOneindig VerhaalOpen School LeuvenPARTSPascal Gielen EenPeter AnthonissenPlatoPoëziecentrumPride and PrejudiceRotterdamSanna.beStefan LoeckxStudiecentrum voor Vlaamse MuziekStudio TokioTheater Instituut NederlandTheaterwetenschap van de Universiteit AntwerpenTheoriaTim KnapenToneelacademieTransmediaVanden NestVlaams Centrum voor VolkscultuurVlaams Theater InstituutWalrydeSingel


Development and design by LETTERWERK