Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "documentatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • (Advertentie)
documentatie, kleinkunst-afdeling, mediatheek en videokelder Nthl * gratis lenen van boeken én geluidsbanden * reductie bij aankoop van Museumjaarkaart PLUS-LIDMAATSCHAP 60,- of 1065 fr

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Glenda Leeming maakt ook gebruik van Weskers eigen documentatie en toont zo het contrast tussen Weskers visie op, eigen werk en de publieksreceptie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Het is een van de weinige overzichten van onze recente toneelliteratuur die bestaan : degelijk in zijn documentatie, intelligent in zijn beoordeling

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Ten tweede moet het een vorm van documentatie zijn over wat er tijdens het voorbije seizoen in het duitstalige theater te beleven viel

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
geschetste dynamiek ontstond natuurlijk een groeiende behoefte aan bemiddeling en overleg, vertegenwoordiging en vertaling naar de overheid toe, begeleiding en documentatie...theoretische reflectie en de verzameling van documentatie (het artikel van Rik Lankrock is niet vrij te pleiten van enig particularistisch favoritisme) een belangrijke plaats hebben

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Verenigingen als Assitej en Omicron (cfr Etcetera 14) buigen zich op dit moment over omkadering en documentatie van het jeugdtheater

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
administratie, documentatie, decor, kostuumatelier) maar met inachtneming van het eigen karakter van de bestaande entiteiten". (H. Meert in Open Doek). Een plan dat vandaag weer actueel klinkt

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
verschijnt weer het jaarlijkse Nederlands Theaterboek Een complete documentatie met veel foto's van alle in Nederland gespeelde theaterprodukties (dus ook Belgische

Nr. 30, Juni 1990 • (advertentie)
Theaterbookshop - documentatiedienst met leeszaal - videotheek - bibliotheek - vaktijdschriften en persarchief - internationale documentatie - beleidsdocumentatie - vergaderaccomodatie...Een uitgebreide dienstverlening en deskundige ondersteuning op vlak van documentatie, onderzoek, meningsvorming, informatie, promotie, managementsverbetering en exportontwikkelïng

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
1980-1990] Het Poëziecentrum is een documentatie-, informatie en studiecentrum voor Nederlandstalige poëzie en buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
fl.55 U vervolledigt uw documentatie of vult uw theaterbibliotheek aan

Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
VLAAMS THEATER INSTITUUT Centrum voor documentatie, onderzoek, promotie en advies voor de Podiumkunsten ■ Leden van het VTI hebben recht op gratis service, advies tegen kostprijs

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
onkostennota, planning, documentatie) Totaal: 10 uur Als je de pech hebt dat je recensie niet wordt gepubliceerd - advertenties gaan dikwijls voor - zie je helemaal geen geld

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Nog even en niemand zou meer de vooroorlogse verrichtingen en dadendrang van doortastende vrouwen als Lea Daan, Isa Voss, Elsa Darciel kunnen verifiëren, bij gebrek aan archivering, documentatie

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Na jarenlange strijd krijgt deze omkaderende organisatie voor de podiumkunsten nog steeds niet het minimale bedrag dat nodig is 0111 zijn uitgebreid takenpakket waar te maken: als documentatie

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Het werkplan Kunst en Democratie 1998-2000 concentreert de werkzaamheden rond drie peilers: informatie en documentatie (met ruimte voor reflectie), ontmoeting en netwerkvorming, dienstverlening en

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
Zoals in vele boeken of catalogi over beeldende kunst, bevat het boek geen informatieve teksten of documentatie, geen commentaar of interpretatie over het werk van de groep, maar zogenaamde

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
Vanaf het najaar kan ook de documentatie en de bibliotheek van het Vlaams Theater Instituut op het net geraadpleegd worden

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Een en ander dient gerealiseerd te worden door studie en onderzoek, promotie en spreiding van kunstenaars in binnen- en buitenland en het beheren van informatie en documentatie

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
een eerste werkfase hebben we vooral documentatie verzameld en gereisd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK