Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "discursieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Het discursieve is op de achtergrond geraakt, en een ander vertelprincipe is de actie gaan bepalen

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Zo werd de aandacht afgeleid van de complexe discursieve niveaus in Strauss' tekst, die in Lottes ondergang iets anders articuleren dan de kortsluiting tussen een in se zuivere outcast en een

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Meer dan bij andere kunstvormen wordt in het theater met argwaan gekeken naar het discursieve moment: het moment van het geschreven woord...Het woord kan het moment van het theater alleen maar herdenken, herdenken, opnieuw denken, opnieuw creëren in een discursieve samenhang

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Naar welke discursieve en artistieke tradities wordt verwezen

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Ook in Vlaanderen omarmden meerdere kunstinstellingen recent de techno-subcultuur (in zowel de beperkte muzikale als de brede betekenis van het woord). Ze deden dat meestal met het nodige discursieve

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
De manipulatieve macht die van De Reis 4 Ca va pas... - Hans Tuerlings, Raz / Linhares Junior beide discursieve ordes zou kunnen...schijnbaar gratuite woordspelletjes ontpopt de taal zich tot een autoritaire kracht, die de identiteit en de handelingen van de personages zal gaan bepalen in een discursieve ruimte, waarvan de...Maar tegelijkertijd schuift er steeds weer een beeldtekst over zijn ware lichaam, dat zich nauwelijks nog een houding weet te geven buiten die discursieve bepaaldheid om, aangezien het destijds werd

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
De publieksverwachtingen waren immers des te hoger gespannen door de reeds eerder vermelde discursieve arbeid rond het 'ex-'fenomeen

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Een discursieve tekst, zoals Myriam Van Imschoots portret van Marc Vanrunxt voor de reeks Kritisch Theaterlexicon van het vti, offert noodgedwongen de kernachtige pregnantie van het portret op aan de

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Het is op deze markt dat discursieve constructies zoals authenticiteit en culturele identiteit een symbolische waarde krijgen en tot heuse commodities kunnen uitgroeien

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Carnet, Balkon en het Kritisch Theaterlexicon leggen ook zij een intense discursieve praktijk aan de dag...Eén ding staat echter vast: Vlaanderen werkt vandaag meer dan ooit aan de discursieve verankering van haar eigen theater- en danshistorie...De discursieve productie in de jaren '80 getuigt van een opvallend discours, opgehangen aan concepten als Vernieuwing', 'experiment', 'laboratoria', 'spitstechnologie', enz

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
het geding is namelijk niet alleen een discursieve strategie, gericht op het aandikken van de verschillen tussen leeftijdsgroepen en de constructie van generatiekloven of -conflicten...generationele machtsfantasma ('de ouderen hebben méér dan wij'), het discursieve of symbolische wordt onbewust door een imaginaire voorstelling gearticuleerd

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
discursieve articulaties van deze tegenstelling spelen haast altijd andere hiërarchische onderscheidingen of tweedelingen mee

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De weerslag van discursieve afstraffingen ondervindt de kunstenaar pas een seizoen later, ook al is de nieuwe voorstelling dan wel van hoogstaande kwaliteit...Deze discursieve belofte met het adagio 'als we dit (geld) krijgen, beloven we dat te doen', vormt idealiter de perfecte symbiose tussen artistieke ambities, politieke verantwoording en financiële...Deze dichotomie sluit op haar beurt weer aan bij de tegenstelling tussen orale (zoals bijvoorbeeld mondelinge overeenkomsten, individuele politieke lobby,...) versus discursieve (decreten

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Bijgevolg wordt ook het discursieve discours sneller gemanipuleerd indien een productie minder geslaagd is. Nochtans is falen essentieel voor elk leerproces en is het ook voor de ontwikkeling van de

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
Alleen vind je dat het festival aan zichzelf en aan de uitgenodigde kunstenaars verplicht is hiervoor een discursieve context te ontwikkelen

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Daardoor zouden sommige organen, zoals de Vlaamse Directies Podiumkunsten (vdp), aan invloed verliezen, andere allicht aan discursieve macht winnen

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
De discursieve sparring partner voor deze 'return' is het jonge blad Mouvement van Jean-Marc Adolphe, de teksten van Laurence Louppe en Christoph Waveiet

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Evengoed kunnen wij ons ophouden in de discursieve analyse van werkingsprocedures

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het is eigen aan de mens om datgene wat hem overkomt te benoemen en het met behulp van bepaalde discursieve strategieën een plaats te geven in een coherent en samenhangend geheel

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
Precies deze fundamentele negatie heeft de hele klassieke cinema de wegen van de Vertelling' doen inslaan: ze heeft onophoudelijk de discursieve sokkel ervan verdoezeld, ze heeft er (in het beste


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK