Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


134 document(en) met "Criteria" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Op basis van criteria

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Jan de Troyer, journalist bij Belga, voelt tijdens zo een festival zijn criteria verschuiven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Jan de Troyer, journalist bij Belga, voelt tijdens zo een festival zijn criteria verschuiven

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Maar nu de toegangskanalen dichtslibben is het hoog tijd nieuwe criteria in het beleid in te voeren...Daarom moeten die criteria in het decreet komen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
criteria hier samenvloeien, maar: wil een beginnende theaterwetenschap vat krijgen op de theaterrealiteit dan is een uitdieping van het theoretisch instrument noodzakelijk

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
een aantal wetenschappelijke gefundeerde criteria om een repertoire-onderzoek in Vlaanderen aan te pakken

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Hoe lagen de criteria, vroegen Paul de Bruyne en Luk Van den Dries aan minister Poma...Moeizaam herstellend, na de snelle start van Poma): Mag ik toch vragen naar de criteria van de bezuinigingen...Het subsidiëringsysteem is veel te ingewikkeld: eerst moeten criteria vastgelegd worden (gevaar van willekeur), dan moet er uitbetaald worden (met vertraging), dus moet men lenen, enz

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Achtbare raadsleden, we moeten realistisch blijven!... Wil dus niet, zoals ooit uw voorgangers, bij het maken van criteria of verdeelschalen de budgetten overschrijden...De RAT zal dus technisch denken (en nuttige dingen doen). Het valt echter niet te verwachten dat artistieke criteria (hoe vaag ook gedefinieerd) een grote rol zullen spelen in het debat

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Maar precies in die waardering is de logica ver te zoeken, en 'redelijkerwijs' niet te achterhalen, zeker niet als blijkt dat de RAT-leden omtrent die criteria een strikt stilzwijgen hebben

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Op basis van welke criteria gebeurde die selectie ? "Bovenal de ernst van het werk, daarnaast de oorspronkelijkheid van de voorstellen en ten slotte speelt vandaag ook de factor

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Wij citeren de tweede helft van de brief; de eerste helft omschreef de criteria die de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) had gehanteerd (cf

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Enerzijds door criteria als professioneel acteerver-mogen ernstig te relativeren, anderzijds doordat Decorte steeds opnieuw een thematiek weet zichtbaar te maken die fascineert, die nog niet ontgonnen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Voor alle» duidelijkheid vermelden wij nog dat dezelfde criteria als vorig jaar gehanteerd werden: het ingediende programma met bezetting en begroting, het door de gezelschappen zelf ingediende

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Wetenschappelijke criteria, theoretische hulpmiddelen m.b.t

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
RAT)? De programmatie is één van die criteria, maar de RAT zelf lijkt in de toepassing ervan niet helemaal berekenbaar: willekeurige samenraapsels onthaalde hij niet goed, maar consequent doordachte risico

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Mark Deputter en Geert Opsomer vroegen naar haar criteria, de verhouding tot danser en publiek, en hoe je schrijft over iets wat essentieel nonverbaal is. Deborah Jowitt is sinds 1967...Welke zijn jouw criteria om een dansvoorstelling te beoordelen

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De recente theaterkritiek ontplooit zich ondertussen met trage schreden en poogt persoonlijke impressies te staven met analytische criteria

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Alhoewel toneel en literatuur twee media zijn die totaal andere eisen stellen, en er volkomen andere criteria op beide genres van toepassing zijn, lag het in dit geval voor de hand dat de theatrale

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Deze beperkingen dienen ten slotte nog aangevuld te worden met criteria die men in het algemeen bij het bekijken van theater kan hanteren, maar die hier pregnanter gesteld worden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK