Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "burgemeester" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Robinson M'n dorpelingen, 'k Ben hier zooveel als burgemeester...Tijl (tot Crusoë): Zeg me, hoogeerwaarde burgemeester, is mijn wilskracht niet voorbeeldig...Burgemeester Crusoë... Ali Wat??? Neger ... allen klein gekregen

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Ondertussen staat een blinde burgemeester-schepen op de barricaden te kraaien tegen bezuinigingen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
het theaterdecreet), Leona Detiège en nu Bob Cools, want sinds de fusie der gemeenten is de burgemeester zélf verantwoordelijk voor het departement van cultuur...dat de driewekelijks vergaderende gemeenteraad of zijn culturele commissie, die een uurtje daarvoor vergadert onder voorzitterschap van diezelfde burgemeester...dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
door de burgemeester van Nantes, Ridder in het Legioen van Eer, verschenen Pierre Verne, procureur, oud negen en twintig jaren, wonende in de Rue Olivier-de-Clisson, vierde kanton, die aan ons heeft...daartoe gemachtigd door de burgemeester van Amiens, u mede te delen dat het Hare Keizerlijke Hoogheid behaagd heeft aan Jules-Gabriël Verne, geboren den achtsten februari

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Camille Huysmans, burgemeester van de Scheldestad en één van de 'drie kraaiende hanen', ondertekent het definitieve doodsvonnis in 1933, net één jaar voor de honderdste verjaardag-viering: het

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Kamiel Huysmans, toen burgemeester van Antwerpen, was ook aanwezig

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de burgemeester van Antwerpen, de direkteurs van de drie Antwerpse stedelijke gezelschappen (KNS, KJT, MKT) en van vakbondsafgevaardigden, verklaarde Minister Poma dat het MKT in aanmerking zou komen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
KNS Antwerpen 1585 Op 17 augustus 1585 werd door burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde de overgave van dé stad Antwerpen aan de veldheer Alexander Farnese, landvoogd van de...Precies vier eeuwen later bezoekt de Hibari to Nejaka (Byakko-Sha) burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn, Antwerpen om er getuige te zijn van een historische...deze omstandigheden vertegenwoordigd door burgemeester Bob Cools

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
de pers stond wel duidelijk dat u de kandidaat van de burgemeester was...De burgemeester is ook schepen van cultuur en ik denk dat iedereen wel een voorkeur voor een bepaalde kandidaat had...Als de burgemeester vond dat ik directeur moest worden, tegen alle anderen in, dan was ik toch niet benoemd

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Op 4 februari werd, op voordracht van het college van burgemeester en schepenen, de aanstelling van Ivonne Lex - vanaf het seizoen 1986-87 - door de Antwerpse gemeenteraad bekrachtigd

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Burgemeester M. De Brouckère belooft snel een nieuwe schouwburg te bouwen terwijl de activiteiten kunnen verhuizen naar het Théâtre du Cirque...De grote loges van de voorscène zijn verdubbeld (één voor de koning en één voor de hertog van Brabant). Beneden is de loge voor de burgemeester en het corps diplomatique

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster Mag ik hem daarna, burgemeester, Burgemeester Verder Petrus, Pastoor Wat i$ dat toch met die bok...Pastoor Jozef, houdt op met drinken en gaat een varken zoeken, (koster af) Koster, Onderpastoor, Pastoor, Burgemeester, Schoolmeester - Foto Keoon Burgemeester En aïs...Abt Daar het om een civiele acte gaat, burgemeester, denk ik dat best... Burgemeester De garde gaat, jaja

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
de overige vier gevallen betreft het meer omvangrijke parenthesen (II,3; II,4 en III,5) waarbij achtereenvolgens de Pastoor en de Burgemeester (II,3), de Koster (II,3) en de Burgemeester (II,4 en III...uitvoerige parenthese waaruit de Burgemeester te voorschijn komt als een kleinzielig burgermannetje en bovendien een pantoffelheld: "Mijn klein varkske...104). De Burgemeester wordt ook bij Van Lerberghe geridiculiseerd, maar minder nadrukkelijk -- hij richt zijn pijlen vooral op de clerus -- en van een pantoffelheld is bij Van Lerberghe helemaal geen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de...De burgemeester van Gent heeft ook al laten verstaan dat het voor hem ondenkbaar is dat elke opera-activiteit in zijn stad gestaakt zou worden tijdens de restauratie van het gebouw

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Tot twaalf jaar geleden hun burgemeester, na een lang gevecht met maffiafamilies, gronden los kreeg voor een nieuwe stad...Oorspronkelijk advocaat, dan volksvertegenwoordiger, senator, nu burgemeester, maar in de eerste plaats een bezeten kunstminnaar

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Burgemeester Cools, de beschermheer van Lex, wordt onder druk gezet Het ACOD, dat in het milieu veel gezag heeft, schuift een andere kandidaat naar voor; Walter Rits

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Eenmaal de verkiezingen gewonnen komt burgemeester Anspach met het compromis: de oprichting van een tweetalig Nationaal Toneel

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Maar ik wilde een lange repetitietijd, en die kon de burgemeester mij niet geven...Waarom ? "De burgemeester van de stad eist dat, want de kunstenaars moeten objecten maken, die achteraf in de stad achterblijven, zodat er langzaam aan een collectie ontstaat...Dat kon de burgemeester niet gebruiken

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En dat een dergelijk gevarieerd en grootschalig aanbod ook geld kost, dat mocht al meteen blijken toen de Hamburgse burgemeester zich in zijn openingsrede liet ontvallen dat het Theater der Welt hem

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
dit kleren-van-de-keizer verhaal kwam ook nog Bob Cools opdraven, die als burgemeester zijn beschermelinge Ivonne Lex een lapje boven het hoofd hield


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK