Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "bereidheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Je kan niet anders dan ze indoctrineren en trainen, een lang proces, dat alleen tot stand kan komen als er die bereidheid is en een organisatievorm waarbinnen dat kan...onze Westerse kapitalistische wereld zijn zovele garanties voor sociale zekerheid en is theater zo een luxe-artikel dat dit goeddeels de bereidheid doodt om zich op zo een manier met iets bezig te...Aan de basis moet een wederzijds vertrouwen zijn, ook respect voor ieders eigenheid én de bereidheid te werken, terwijl men in Nederland wil discussiëren

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De bereidheid om niets op voorhand te aanvaarden, en elk vooroordeel te laten vallen, is een appèl aan de intelligentie en de intellectuele weerbaarheid van het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De bereidheid om niets op voorhand te aanvaarden, en elk vooroordeel te laten vallen, is een appèl aan de intelligentie en de intellectuele weerbaarheid van het publiek

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Maar de bereidheid van de andere gezelschappen om aan dit artikel mee te werken was groot genoeg om dit overzicht representatief te kunnen noemen...Maar uit het voorbije seizoen is gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de regieaanpak van Dehert en Gilis en de bereidheid van de Arca-acteurs om daaraan een even belangrijke bijdrage te...bereidheid tot dramaturgische arbeid van de acteurs - aanwezig om dit geloofwaardig te maken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Toch verwachtte hij steeds de bereidheid zich in te schakelen in wat hij in zijn hoofd had

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Daarnaast heb je het Cultureel Centrum Berchem, dat de bereidheid heeft haar zalen open te stellen voor het eigen (en ander) nieuw talent en zich daar langzaam een weg in zoekt, maar nog te jong is en

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Alleen de bereidheid om een lange tijd hard en intensief te werken

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het publiek komt met nieuwsgierigheid, en zonder vooroordelen; het komt met de bereidheid toe te horen, toe te kijken, en niet met een arrogante, afwijzende houding

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Deze golfslag is van aard om meteen de bereidheid van de sponsor te beïnvloeden

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Bereidheid tot samenwerking, samenspannen

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
gaat voorbij aan de vraag welk belang een samenleving hecht aan haar kunsten, welke bereidheid ze heeft om die - ook al zijn het minderheidskunsten - in stand te houden...De vraag die u stelt over de bereidheid die de samenleving hecht aan de kunst is van groot belang

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Daarnaast waren er de docenten, met naast Senne Rouffaer iemand als Ann Petersen van wie me het ontzettende enthousiasme is bijgebleven als ze met jonge mensen werkte, haar bereidheid om dingen te

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
aan getrokken wordt: - indien de kindertheaters zelf erin slagen om de aanzetten tot professionalisering een stabiele basis te geven en de bereidheid blijven tonen om hun isolement te doorbreken

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Het traject dat gevolgd wordt is niet onbelangrijk, maar primordiaal is toch de blijvende bereidheid tot confrontatie met het onbekende...Om die oplossing hard te maken moeten blijvend nieuwe paden uitgetekend worden en moet de bereidheid bestaan, in de eerste plaats bij de politieke overheid, om wat eens een vast gegeven was, blijvend

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Teruggaan kan dan alleen nog maar op basis van de eigen voorwaarden waar dit veronderstelt dat de grote structuren de bereidheid tonen zichzelf in vraag te stellen... De Vrek en Pinokkio

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
De bereidheid om met elkaar, om met de regisseurs en de andere artistieke medewerkers te werken, is zeer groot geweest

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De bereidheid om met andere ogen naar een voorstelling te kijken, die zelfs nog een keer te bezoeken en zich ten slotte te laten overtuigen was mogelijk nog groter dan vorig jaar". Hoewel tolerantie...en openheid traditioneel gezien in het lijstje van de positieve eigenschappen thuishoren, is het toch te betwijfelen of "de bereidheid zich te laten overtuigen" in dit geval zo toegejuichd moet worden...het initiatief, een veel grotere bereidheid te vertonen om het festival in de aandacht te brengen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
De Greef: "Door de uitschakeling van het FDF op politiek vlak is er een grotere bereidheid tot samenwerking gegroeid, een samenwerking die kan leiden tot een vergrote Brusselse identiteit

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
gan ? En ten slotte, sinds wanneer luistert La Lex niet meer naar een regisseur of een auteur, maar naar een paar figuranten ? In die mate zelfs dat hun gebrek aan bereidheid de doorslag geeft om een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK