Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "antropologie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Luk Van den Dries Gelezen "Ik denk dat theater een soort antropologie is: het stelt vragen over menselijk gedrag

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Het is een opvatting die diep verweven zit in het Westerse denken, zoals de antropologie en de psychoanalyse

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Archeologie en antropologie ineen dus

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Maar dan zonder de symbolische lading die je in de antropologie meestal erbij krijgt

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
De kunstgeschiedenis wordt verrijkt met de antropologie, de cultuursociologie en de psychoanalyse...Niet het analyse-apparaat van de traditionele iconologie, maar de verklaringsmodellen van de antropologie zijn volgens hem [P. Vandenbroeck] de adequate instrumenten om deze ("onderhuidse...Aan de basis van de structurele antropologie; Cl

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Er is vanuit de westerse kunstmarkt altijd aandacht geweest voor niet-Europese kunst, maar vaak vanuit zeer specifieke invalshoeken: oriëntalisme, primitivisme, exotisme, antropologie,... Het zijn

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Steven Van Wolputte is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen en verbonden aan de K.U.Leuven, departement Sociale en Culturele Antropologie

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Mead, godmother van de visuele antropologie, argumenteerde dat enkel met dergelijke opnames bepaalde aspecten van de Balinese cultuur cross-cultureel kunnen gecommuniceerd worden...Vragen omtrent dans, film en antropologie, vanuit de realisatie van de film Site, een topografisch portret...De kiemen van de hedendaagse visuele antropologie zijn nochtans lang geleden gezaaid

Nr. 76, Maart 2001 • Redactie Etcetera • De weefsprong
van Dienderen gaat in op de macht van de camera en de impact van de visuele antropologie in de kennis van andere culturen

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Ik heb cognitieve antropologie gestudeerd aan de RUG bij prof

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
worden daarmee niet alleen een nieuwe ontologie opgedrongen, maar ook een nieuwe antropologie...Deze nieuwe antropologie, die op het oude joods-christelijke beeld teruggaat dat in mensen slechts stof ziet, moeten we niet alleen kennistheoretisch verwerken, b.v...Daarmee wordt de nieuwe antropologie in daden omgezet: ‘wij’ is een kluwen van mogelijkheden, dat zich meer realiseert naarmate het de in zichzelf en om zich heen liggende mogelijkheden dichter

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
Reeds met de term opent zich onvermijdelijk het expansieve veld van de performance theory, die nauwe banden aangaat met taalfilosofie, antropologie en culturele studies, en geregeld politieke

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Daarnaast fungeert het concept van het theater voor heel wat moderne studies in filosofie en psychologie, in antropologie, ethnologie en sociologie, in de politieke en historische wetenschappen, in de...Vanuit de antropologie en de theateranalyse hebben zij geprobeerd de grote culturele verscheidenheid van menselijke interacties vanuit een theatraal-ritua-listisch model te verklaren

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
De ontwikkeling van dit project is een interessant voorbeeld van de methode gebaseerd op negotiatie die we in de werkgroep Visuele Antropologie aan de Universiteit Gent in samenwerking met Hogeschool

Nr. 91, April 2004 • (personalia)
van Dienderen is cineaste en bereidt een doctoraat in visuele antropologie voor aan de universiteiten van Gent en Berkeley

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Maar het echte laboratoriumwerk, dat de medewerking nodig heeft van de culturele antropologie, de sociologie, linguïsten, kunsthistorici enzovoort, is nog steeds niet begonnen

Nr. 94, December 2004 • Wayn Traub • De geloften van Wayn Traub: State of...
Ik volg er een reeks studies (scenarioschrijven, antropologie, zang en theologie) en bereid er mijn tweede langspeelfilm voor

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
het eerste deel van de tekst wordt in navolging van Marc Augé een pleidooi gehouden voor ‘een antropologie van het nabije’ en dat ter vervanging van de traditionele antropologie of etnologie die zich...De antropologie van het nabije zou zich concentreren op de eigen, vooral urbane leefomgeving en zo een vorm van ‘zelf-antropologie’ worden...De performance art wordt in een geschiedeniscontext geplaatst die haar vreemd is. Ook die clash maakt deel uit van de (on)mogelijke antropologie in dit planetaire tijdperk

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
Deze tekstualisering van antropologie en sociale wetenschappen en, op grotere schaal, de tekstualisering van culturen, is een reducerend discours dat aan herziening toe is. In het vervolg van mijn...Met zijn werk legt hij de hoeksteen voor wat men de interpretatieve antropologie noemt, waarbij men aanneemt dat een tekst de echte cultuur kan substitueren: een cultuur is een tekst (Geertz 1979

Nr. 101, April 2006 • OVER ANDRÉ LEPECKI'S BOEK
Na zijn studies antropologie kwam Lepecki eindjaren tachtig in Lissabon in contact met een nieuwe generatie choreografen als Francisco Camacho, Joao Fiadeiro en Vera Mantero, wat de start betekende


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK