Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "allochtone" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Het hedendaagse lichaam daarentegen kan andere gedaanten aannemen door bijvoorbeeld bewegingsfragmenten van allochtone- of subculturen te laten zien

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
de kaart die de Beursschouwburg trekt om allochtone jongeren die meer dan eens het noorden kwijt zijn en van 'Ara-bische'en 'westerse' elementen een vrolijke potpourri maken, vaak als een uitlaatklep

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
Hier, waar de mensen vertragen om zich te oriënteren, staan steevast duur geklede, allochtone mannen

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
een onrechtvaardige benadering van allochtone cultuurvormen...Theater Berlin) of Tepeboz Sanat Dernegi (Izmir) betrokken; er werd gezocht naar allochtone acteurs om de vertrouwde Ceremonia-cast te versterken; de hele ploeg repeteerde eerst twee maanden in Tepeboz

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Nederland krijg je zelfs speciale subsidies als je je tot het allochtone bekent

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
knelpunten in dit landsdeel is -om met Rasheed Araeen te spreken - dat de allochtone kunstenaars en intellectuelen in grote mate 'invisible' zijn (of gehouden worden). Zolang zij zich niet van een eigen...Ondanks het feit dat hij als eerste allochtone theatermaker met het gezelschap rechtstreeks door o.a

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Organisatoren van hun kant wijzen erop dat sommige allochtone artiesten niet aarzelen om zelf hun culturele identiteit in de verf zetten...Men vergeet wel eens dat allochtone articulaties van de eigen identiteit hun betekenis zeer vaak aan een moderne sociale context ontlenen; de betekenis van deze identiteiten is dus sterk afhankelijk...De onder ons levende allochtone bevolkingsgroepen blijven weg, vermoedelijk omdat ze er het geld niet voor (over) hebben en wellicht ook omdat ze er geen behoefte aan hebben elke keer met strooien

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
nrc 1/5/99) De situatie op de Nederlandse podia is met andere woorden een correcte weerspiegeling van het allochtone theatertalent in Nederland...integratiebeleid waarbij de dialoog tussen de allochtone en de autochtone cultuur in het voordeel uitvalt van de autochtone cultuur...Een van de deelnemers aan het debat, Mohammed Benzakour, is daarover formeel: 'Kortom, wat we nodig hebben zijn allochtone denkers, intellectuelen en schrijvers met een substantiële, onvervangbare

Nr. 70, December 1999 • Wim Van Gansbeke • Een fin du monde van het fin...
Dat heeft ook te maken met de manier waarop professionele en niet-professionele, autochtone en allochtone, Nederlands- en Franstalige acteurs (of spreek ik beter van performers...Waar het verschijnen van allochtone acteurs in een autochtone voorstelling vaak enige bevreemding en een zekere vervreemding veroorzaakt (als het al geen folkloristisch effect sorteert) en waar er

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
Waarbij het nog maar de vraag is of dergelijk versnellingsproces de allochtone bevolking ten goede komt of eerder de blanke servicemaatschappij (onze maatschappelijke werkers dus) een stapje verder op

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Een tijdje geleden berichtte een aantal Nederlandse kranten over de moeizame relatie tussen allochtone jongeren en de homogemeenschap

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Hartje Brussel dus, maar ook een serieuze probleemwijk: veel werkloosheid onder de voornamelijk allochtone bewoners, veel onderkomen huizen, en dan zwijgen we nog over de vele illegalen die hier voor

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Allochtone artiesten, daarin intellectueel gesteund door de representanten van nieuwe academische disciplines (culturele studies, post-colonial studies,...), klagen eveneens steeds luider over

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Willy Thomas • Dialoog (3)
Het gesprek had plaats op 15 april 2003 in de kantine van de Bottelarij in Brussel waar Willy samen met Guy Dermui en een aantal allochtone jongeren de laatste hand legde aan S.T.O.E.M.P

Nr. 89, December 2003 • Wouter Hillaert • Vlaanderen feest: Union Suspecte met de leeuw...
dit aftoetsen van allochtone identiteiten aan een even illustere als illusoire Vlaamse geschiedenis toont zich onmiskenbaar dé basisinspiratie van Union Suspecte...Ze kwam tot wasdom met Bruine Suiker, hun vorige productie, waarin Claus' Suifer-stuk over Vlaamse gastarbeiders in Frankrijk met verrassend gemak omgeturnd werd tot het verhaal van allochtone...Hoewel pril, lijkt het een unieke dramaturgische standaardgreep te gaan worden: een autochtone literaire structuur wordt ingepalmd en met allochtone scratches van binnenuit uitgehold, tot de zogenaamd

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
Hoe vreemder het autochtone wordt, hoe vertrouwder het allochtone

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
allochtone afkomst - en een daarmee samenhangende communautaire thematiek - in één en dezelfde categorie onder te brengen...Zitten er allochtone jongeren in de theateropleidingen...allochtone kunstenaars

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Dat betekent: ook in het Frans werken, met “allochtone” kunstenaars, met de jeugdhuizen, maar ook onze werking openstellen naar andere disciplines (waaronder dans), fuiven organiseren, of een

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
een indikking zijn van grove sociale categorieën. In Singhet ende Weset Vro zijn dat de Franssprekende bisschop, de moederen vaderfiguur, de rebelse zoon, de zwijgzame zwagers, de outsider van allochtone

Nr. 107, Juni 2007 • Els Van Steenberghe • Lexicon: Jeugdtheater in Vlaanderen – anno 2007
Op basis van het gelijknamige gedicht van Jorge Luis Borges creëert Cassiers een innemende theatertekst en voorstelling met en voor allochtone kinderen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK