Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "afzet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
uitgesloten of er nog erger aan toe is. Je krijgt een groep jongeren die zich afzet tegen de gevestigde orde, maar zich afreageert op de enkelingen die buiten de groep vallen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hier wordt tot kwaliteitstheater verheven wat zich afzet tegen de jammerkloot (*), al is het even verhullend, onduidelijk, nietszeggend, koud, maatschappelijk bevroren, ver van duiding, kritiek...Zich afzet tegen": frustratie, zoals eerder geconstateerd

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nederland zijn er vijf instituten die spel-docenten vormen), ofwel omdat men zich afzet tegen de visie en de te strakke aansluiting bij het bestaande repertoiretoneel waarmee in de officiële scholen toneelles

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Maar wat gedaan met zoveel universeel menselijke tragiek in een tijdperk dat zich haast programmatisch afzet tegen de universele mens

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Het is de "goddelijke held" die zich op een beslissend ogenblik tegen deze decadentie afzet, daar hij in staat is tot een medelijden dat elke zelfzucht uitschakelt

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Ze toetsen voortdurend de politieke ontwikkelingen van het toneel van die tijd én het hedendaagse drama dat die traditie voortzet of er zich tegen afzet, aan hun eigen 'speelse' behoeften

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Wat later krijgt de nieuwe esthetiek, die zich afzet tegen het naturalisme, steeds grotere vormen: de poppen worden ook letterlijk groter, en vinden hun voltooiing qua afmeting in de mens als pop

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Aids op Broadway
De strekking van het stuk is conservatief, hoe sterk Kushner zich ook afzet tegen Reagan en de Republikeinen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Er komt nu een persoon op het voorplan, die zich afzet tegen een groep

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
Maar als je de enorme hoeveelheid mensen afzet tegen de hoeveelheid die er vroeger was, dan is de wereld misschien eigenlijk wel een wonder van rust

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Zoals Myriam Van Imschoot het ooit erg mooi uitdrukte, doet De Beweeging niet zozeer dienst als springplank, maar als 'trampoline, die zowel voor afzet als voor vangnet moet doorgaan

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Dora: Om een reactie te kunnen hebben, moet je eerst iets hebben waar je je tegen afzet

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Wanneer we de programmaboeken van de beginjaren erop naslaan, zien we dan ook een kleine ideologie zich ontspinnen die zich sterk afzet tegen alles wat naar instituties, conservatie, traditie, vaste

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
De basisattitude en het basisprobleem van de jongste generatie podiumkunstenaars zijn niet dat ze zich afzet tegen, de vorige maar dat ze er zich vaak volledig mee identificeert

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Omdat Van der Ploeg zich afzet tegen deze opvatting van het kunstenaarschap komt hij tot vreemde conclusies

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
Het is overdreven te stellen dat deze theatermakers en dansers Vlaams-nationalisten zijn, hooguit heeft het hen enig concurrentievoordeel bij de afzet van voorstellingen in het buitenland opgeleverd

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Sanchis vertelt bij de aanvang iets over de ogenblikken voor het ontwaken, over het moment dat je de wekker afzet en nog even verder slaapt

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
toeschouwers), vond KRSK!... slechts moeizaam een afzet

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
die ons tijdens dit carnaval als 'waar' wordt voorgehouden 'omdat' toch alles onwaar, want retoriek is.' (Dirk Lauwaert) Het is een theater dat zich afzet tegen een overaanbod van conceptuele

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Maar omdat de activiteitscultuur van de moderniteit zich tegen de heteronomie afzet, zal ze methodes zoeken en vinden om het gebiedende in de ontvanger zelf te projec- teren, zodat die, als hij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK