Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


570 document(en) met "acteur" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Acteur die hier zijn intrede doet en waarover later meer...Het decor werd terecht omschreven als de vijfde acteur van Radeis

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Maar ja, deze acteur voelt dat anders aan...Een Japans acteur begrijpt beweging en bovendien luistert hij naar zijn eigen stem

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Wat je van hem leert is ten eerste een enorm spelplezier en ten tweede krijg je als acteur een zeer grote vrijheid, ook al startte hij steeds met een sterk gedefinieerd opzet...Ook bij de repetitie werkt die inzet door en verlangt hij van de acteur een even hoge inzet en rendement...Geen hoogdravend, hypothetisch, wereldverbeterend 'concept', waarin geen acteur zich een plaats weet te vinden, maar de wonderlijke, wrede, ontroerende of komische realiteit van de paradox

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Een acteur is een kunstenaar die onmiddellijk resultaat moet hebben...Kijk eens, een acteur is een autonoom iemand...Je kan acteurs dus niet uitwisselen: met een andere acteur krijg je een andere voorstelling, ook al lijkt het dezelfde regie

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
somnambule"); kinderangsten (het plafond 's nachts boven je bed; het balkon waarop je staat breekt af). Een snijdend moment in de voorstelling: om beurt komt een acteur naar voor en vertelt zijn angstbeleving...De acteurs krijgen hierbij een flink steuntje in de rug van het decor: links en rechts is de scène afgebakend met een reuze spiegelwand, wat het besef van de scheiding acteur-personage aanscherpt...samengesteld wordt: de acteur is niet ontspannen, maar maakt ontspanning, met even veel zorg, als waarmee de toneelknechten stoelen rond een tafel schikken

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
acteur gebleken waar het stuk op wachtte

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dat blijkt dan een pover vertoon te zijn, waarbij een acteur een magische dans uitvoert met een die-renmasker op...Zij geven de tekst gestalte, maar wat een acteur van een personage maakt, heeft niets met het origineel te maken...sfeervolle vie de Bohème-- de acteur die verteerd door heiig vuur, leeft op water en brood en daar gelukkig mee is -- behoort tot een ver verleden -- als hij al ooit bestaan heeft, wat ik ten zeerste betwijfel

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Ik geef een acteur in eerste instantie geen enkele opdracht, hij komt met iets en daarop kan ik dan reageren...Maar dan gebeurt er, misschien ondanks die acteur, iets dat ik denk te kunnen gebruiken...En niet de acteur of theaterdirecteur, ook niet de regisseur of de decorontwerper

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Alles wat een acteur nodig heeft om van zijn lichaam een rijker instrument te maken en waar ik dus niets van wist...Gielgud heeft gezegd: 'Als je niet bereid bent jezelf belachelijk te maken, word dan geen acteur...Hugo Van den Berghe vinden we volgend seizoen alleen terug als acteur, allicht een welkome verademing voor hemzelf

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Verminnen was dichter, regisseur, acteur, essayist, toneelauteur...samenwerking met een aantal studenten : Johan Verminnen moest inspringen en speelde De Tortel samen met Michiel Mentens (nu wellicht bekend als acteur van Brussels by Night). In de jaren daarop volgden een aantal...Zijn werk als acteur valt uiteraard moeilijk te reconstrueren

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Voornamelijk solo-acteur, met een eigenzinnige dictie en gestiek...Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, 03/239.59.08) Jan Decleir Werkt sinds zijn wegstappen uit het Kollektief INS (1979) als reizend solo-acteur; eerst met Jan zonder Vrees (Hugo Claus...Theaterplein, 03/234.21.46) Foto Herman Sorgeloos Foto Rita Lacres Theater In Team Nieuw (1983) gezelschap rond free-lance acteur Rikkert Van Dijck en

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Het pro-dukt dat wordt aangeprezen is, in dit geval, de jonge acteur of actrice zelf...Het soort scenografisch vernuft dat een verhouding van regisseur en acteur tot de stof letterlijk ruimte geeft en in zoveel theater van vandaag de echte vernieuwing betekent, is afwezig...Denken, analyseren, opvattingen ontwikkelen door de acteur met betrekking tot zijn eigen aanwezigheid en tot de tekst is er op geen enkele manier bij

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Etcetera 6) is dit vanzelfsprekend - 'spetterend' geacteerd, de acteur is een circusartiest, en niet iemand die een functie vervult in een geïntegreerd spektakel...de acteur-- aan de tekstanalyse). Geen vedetten, enkel inhouden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Toch blijf je met het BKT in verwachting, er komt altijd wel iets uit dat de moeite is: hier een regie, daar een acteur, dan een tekst In de assemblage moet je wel zelf voorzien

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
het decreet altijd over de mobiliteit van de acteur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Het werk van Grotowski leek mij zeer uitdrukkingsvol en zeer dramatisch; maar ik zag er het nut niet van in als opleiding van de acteur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Dans is los in de ruimte; de acteur staat in de ruimte: dat is het begin...feite vertrekken de danser en de acteur samen...De acteur moet omwille van de 'stijl' ook ballet leren: hij zal al die stukken die 'stijl' vragen zoals een Marivaux en een Shakespeare niet kunnen spelen, als hij geen ballet geleerd heeft

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Jef Demedts is 25 jaar beroeps acteur en één van de driftigste bezielers van het NTG, dat volgend seizoen zijn twintigste verjaardag viert

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Dit stuk sterft als de acteur de scène verlaat, precies wat bij Tsjechov niet gebeuren mag...Wij hebben hem eigenlijk niet opgemerkt, ook al wordt hij gespeeld door Helmut Brasch, een acteur die als oude vrijer van Célimène een enorme indruk heeft gemaakt in Der Menschenfeind van Gosh...en rinkelende sleutelbos rond (ze moet zo een romantische scène spelen). De hele figuur van de acteur drukt uit dat hij niet op zijn plaats is: de gevisualiseerde aliënatie

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
84 (werktitel) Radeis-acteur, HTP-actrice, Union-musici en Hesitate and Demonstrate-dramaturge zetten multimediaal theaterproject op; coproduktie Beursschouwburg - De Lantaren (Rotterdam


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK