Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


570 document(en) met "acteur" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
regisseur Jean-Pierre De Decker, dramaturg Frans Redant en acteur-regisseur Hugo Van den Berghe ook in die raad...Acteur-regisseur Walter Moeremans heeft daar zijn lesje geleerd, terwijl dramaturg Frans Redant, ooit medewerker van Het Trojaanse Paard, de strijdtheatertechnieken integreerde (maskers...Boude-wijn Vander Plaetse werd opgevolgd door Daan Hugaert, een acteur die zijn beleid nooit kon waarmaken omdat zijn plannen stuitten op geldgebrek en een verschil in visie tussen directeur en raad

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het theater bestaat niet bij de gratie van de uitvoerende acteur; de acteurs verstrekken wel de voorwaarden waarmee binnen het verwerkingsproces van de toeschouwers de voorstelling opgevangen...De acteur stelt elementen ter beschikking; de toeschouwer schikt en organiseert ze vanuit zijn eigen persoon (menselijk bewustzijn, levenservaring, theatrale waardetoekenning, betekenend vermogen...De creatieve rol van de regisseur, als organisator van meer dan enkel de mimetische impuls van de acteur, van meer complexe impulsen dan in de vooraf reeds beschikbare speeltekst opgenomen zijn, ligt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
maar acteur te zijn...Hier ligt het onderscheid tussen de acteur en de kunstenaar, cruciaal om Fabres werk te begrijpen...Wie creatief is, volgt eigen ideeën, terwijl de acteur van een ander aanwijzingen krijgt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Een acteur die zich tot 's morgens in de kroeg bezuipt, kan rustig op het toneel gaan staan...Ik had er toen een hemels genoegen in de ontwikkeling van een jong acteur in de gaten te krijgen, er iets mee te doen, hem verder te helpen...Het machtsconflict tussen auteur, regisseur en acteur is een centraal gegeven in het stukje theatergeschiedenis dat ik heb meegemaakt

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
De nadruk wordt gelegd op de echte plaats ('environment'), de echte tijd, de acteur en niet het personage

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Zijn 'ongeschooldheid is zijn kracht: het plezier van te kijken naar een acteur...De spanning tussen acteur en tekst is dikwijls fascinerend

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Een acteur verschijnt, wacht, verdwijnt, een tweede komt op, wacht, en langzaam komen er personages op het toneel staan die wachten...De twee schoonzoons van Lear worden door één acteur gespeeld, die een bordje op de borst draagt met zijn naam erop, een techniek die aan het Vlaamsch Volkstoneel doet denken...De castratie gepleegd op tekst en op acteur heeft geen meerwaarde opgeleverd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De castratie gepleegd op tekst en op acteur heeft geen meerwaarde opgeleverd...De spanning tussen acteur en tekst is dikwijls fascinerend...De nadruk wordt gelegd op de echte plaats ('environment'), de echte tijd, de acteur en niet het personage

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Via de kunst van de kok slagen sommige slimme toneelbedrijfsleiders erin hun zalen vol te krijgen voor de kunst van de acteur...meeslepend gespeeld door de van de TV bekende acteur Huppeldepup; kaartjes te verkrijgen bij alle krantenwinkels

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Slechts één acteur kan binnen dit kader toch nog tot een authentiek moment komen: dat is Bert Van Tichelen...Hij wilde een acteur met zijn muziek helpen...Wie heeft er immers zin om tot KVS- of KNS-acteur opgeleid te worden

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Het zijn de mensen van het Jeune Théâtre die onderling een collectieve arbeidsovereenkomst hebben aangegaan om de acteur ten minste een minimumloon te verzekeren

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Zij beschouwt de mensen waarmee ze werkt dus niet als acteur

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Zij beschouwt de mensen waarmee ze werkt dus niet als acteur

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Als een acteur acteert, is enkel zijn lichamelijk gedrag reëel, niet zijn karakter, zijn personage

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De acteurs zelf worden ook seksueel onduidelijk: eerst zijn het allemaal vrouwen, maar geen enkele mannelijke acteur doet een vrouw na...Want vaak was bij die theatermakers deze nieuwe verhouding acteur-ruimte-toeschouwer onhandig, terwijl hier op allerlei inventieve manieren deze relaties tot natuurlijke gegevens zijn omgevormd...Dat Victoria door een mannelijk acteur (Jean-Paul Aron) gespeeld wordt is overigens geen toevallige keuze: uitgerekend in een tijd waarin de vrouw het enorm zwaar te verduren had door een repressieve

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
irritatie hetzelfde beeld was als voorheen getoond werd: hierdoor was het theater zoals te verwachten en te voorzien was met de toeschouwers in de rol van de acteur

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Een acteur steekt de stekker terug in. Enkele mensen applaudisseren...Een organisator komt de zaal binnen met een pak bloemen voor iedere acteur (het waren mooie) en legt ze neer op de scène

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Je speelt telkens ook je geschiedenis als acteur JJL: "Ja, zoals een schilder zijn geschiedenis in een volgend schilderij weer herhaalt en het thema steeds hetzelfde blijft...Er is dat verhaal van Gerardjan Rijnders die in de beginjaren van Globe tegen een befaamd acteur zegt dat hij wil dat die vijf minuten wacht, waarop die man, totaal in paniek, vraagt: 'Hoe dan...Je bent die acteur, iedereen kent je, jouw persoonlijkheid staat borg voor wachten

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Thomas Mann, en regisseur Dirk Roofthooft en acteur Guy Cassiers met hem, gebruiken de liefdesverklaring als een metafoor voor de onmogelijkheid om gevoelens onder woorden te brengen...De nietigheid van de acteur wordt geconfronteerd met de complexiteit van de scène: opnieuw heel weinig licht, een nauwelijks aangeklede ruimte (wat buizen en lampen, en een grote houten kar) waar Guy

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Essentieel blijft die indruk van het samenvallen van een mens (acteur) met zijn taal en de eigenzinnige eentonigheid van Cassiers' zegging (cfr


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK