Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "zeit" • Resultaten 21 tot 30 worden getoondNr. 78, Januari 2001 • Eric De Kuyper • De zon komt op. Het is een...
Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van Gurnemanz aan Parsifal, alvorens de held de Graal binnentreedt: 'zum Raum wird hier die Zeit

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Tot het spook spreken: de kunst van de voegen In een recent nummer van Theater der Zeit schrijft Hans-Thies Lehmann over de politieke dimensie van het postdramatische theater

Nr. 81, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Hoog oplaaiend vuur en onderkoeling: Aïda (Robert...
Zum Raum wird hier die Zeit De aanpak van Robert Wilson (van huize uit een beeldend kunstenaar) lijkt zich aan die tweespalt weinig gelegen te laten

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Het is een doel en een werkmethode die nauw verwant is aan de intentie waarmee Marina Abramovic haar werk maakt: ' Wer sagt, die Zeit heilt alle Wunden...Besser wäre zu sagen, die Zeit heilt alles ausser den Wunden...Mit der Zeit verliert die Verletzung der Trennung ihre realen Grenzen, mit der Zeit wird der begehrte Körper verschwinden, und wenn der begehrte Körper für den anderen bereits zu existieren aufgehört

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De ander, die aan het sterven is, helpen om zijn eigen dood te sterven, is dat niet het minimum aan ethiek dat Heidegger in Sein und Zeit (authentieke ‘Fürsorge’)33 heeft willen vrijwaren...Heidegger, Sein und Zeit, p. 122, 264, 298

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Er is nog iets anders dat me bijgebleven is. Ik heb altijd opgekeken naar Benjamin Henrichs, de criticus van Die Zeit

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
een interview in het programmaboek laat hij verstaan dat hij als kunstenaar zowat is opgegaan in zijn werk: ‘Als Mensch bin ich schon zeit Jahren tot, sozial tot

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Zeit: Gegenwart Over Paul Scheerbart...Zeit: Gegenwart’ – ‘Tijd: heden’ – het is nagenoeg altijd een van de weinige regieaanwijzingen – maar witte wanden, bij voorkeur uit glas: ‘De eerste uitvoering van het glastheater zal eerstdaags

Nr. 109, December 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
29 Zeit: Gegenwart Paul Scheerbart was een modernistische theaterauteur die zich liever bezighield met een positieve kijk op het heden, dan met een utopisch beeld van de toekomst

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
18 Friedrich Dürrenmatt, ‘Vom Sinn der Dichtung in unserer Zeit’ (1956), in: Id


Development and design by LETTERWERK