Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Vlaamse Raden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hoe kan je op zo'n manier tot een serieuze Vlaamse dramaturgie komen ? Het feit dat we het voortdurend hebben over "theatervernieuwing" en niet over "theaterrevolutie" is een curiosum op...werkelijk gebeurt: bij (in alfabetische volgorde) de Antigone's, de EWT's, de Fakkels, de KNS-en, de Korre's, de KVS-en, de MMT's, de Meir's, de Podium's, de Raden van Advies, de Til's en al die anderen die ik

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Niet iedereen van het gezelschap was opgetogen met het solo-nummer van Moeremans dat een onverbloemde apologie was voor een onverkwikkelijk stuk Vlaamse geschiedenis...En hoe zwaar weegt de optie "geëngageerd theater"? Binnen het Vlaamse repertoiretheater is het NTG meest op de actualiteit toegespitst en dat is al een verademing...decorelementen, speelstijl). Het NTG is er dus als de kippen bij geweest om een aantal vernieuwende trends binnen het Vlaamse theater te verzoenen met de eigen traditie

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
vakbondslokalen, magazines, studiedagen, ministeriële kabinetten, Vlaamse Raden en televisie-omroepen...Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag...Alle Raden van Advies dienen vanuit de politieke bastions ingevuld te worden

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Je mag één keer raden...Wijst naar de wang van Immihan) Immi zal straks terug naar huis gaan en je mag raden wat er zal gebeuren als jij de zaak eerst bent gaan verknoeien...En ik kan al raden wat

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Over de werkelijke redenen waarom precies déze groep die toch duidelijk vér boven de gemiddelde grijsheid van het Vlaamse theater uitstijgt, moet verdwijnen, tast men nog steeds in het duister...III Ondertussen is er ook bij de VVTD, de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties wat loos...waardoor groepen op willekeurige wijze afgeschaft kunnen worden; - raden van beheer die zich substitueren aan de artistieke leiders en vanuit hun onwetendheid over het artistieke proces voor het

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Het contrast, dat laat zich nu al raden, zal groot zijn...Het "betere" repertoiretheater op een doordeweekse dag: met kwaliteiten weliswaar waar men voor het Vlaamse repertoiretheater enkel maar kan van dromen, desondanks weinig geestdrift wekkend

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De archeoloog is blij met de precieze datering en oorsprong, maar naar het theaterleven heeft hij het raden...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
actrice, Kollektief Internationale Nieuwe Scène), Chris Lomme (actrice, Koninklijke Vlaamse Schouwburg), Bert Verhoye (directeur De Zwarte Komedie) en Boudewijn Van der Plaetse (regisseur). 15 juni...1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...Subsidies van de 1986-1987 1987-1988 1988-1989 Vlaamse Gemeenschap A-gezelschappen: Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 41.820.000 44.347.995 48.000.000 Antwerpen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen en Gent elk 90 miljoen) elk nadelig saldo automatisch door de Vlaamse Gemeenschap zou worden bijgepast...Er gebeurde echter niets concreets tot de Vlaamse regering op 19 mei 1987 besloot het voorstel van minister Dewael goed te keuren om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse...Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse musici, Vlaamse zangers en regisseurs zich kunnen bekwamen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
De Vlaamse taal is de bodem...KNS, KVS Tweemaal Bernarda AIba Twee Vlaamse versies van Het Huis van Bernarda Alba, in dezelfde periode...Maar met evenveel reden kan gezegd worden dat de opvoering van BKT past binnen een reeks Sade-voorstellingen die dit jaar op Vlaamse podia zijn vertoond: Marat/Sade (NTG) en De Zwarte Legende (Grand

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
de plaatselijke culturele vereniging een eigen Vlaamse programmatie voert...Kritisch en opiniërend sinds 1983, biedt het reflectie over het Vlaamse en internationale theater...Legt zich toe op de begeleiding van het Vlaamse theater in al zijn aspecten: is tegelijk documentatiecentrum (met benijdenswaardige automatische verwerking), internationale dienst (promotie van Vlaams

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Daarom wordt er kwistig met Vlaamse theatersubsidies gestrooid in Brabant: de Vlaamse Leeuw moet er immers op geregelde tijden kunnen brullen...Het sterke dynamisme van het Brusselse theaterleven had ongetwijfeld een groter elan (en een menswaardiger bestaan voor haar protagonisten) gekend moest gedurende de voorbije jaren én de Vlaamse...deze gemiste kans nog goed te maken door de beleidsdragers van de nieuwe configuratie na de verkiezingen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, de installatie van een Vlaamse Gemeenschapscommissie en

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Gerardjan Rijnders, Pick-Up Binnenkort zal de Vlaamse Raad zich moeten uitspreken over het decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs zoals het werd geformuleerd door Minister Daniël Coens...de schoot van het kabinet van Minister Coens werd onlangs een tekst uitgewerkt die als titel kreeg: 'Decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs'. Over deze tekst zou de Vlaamse Raad zeer snel...De gevolgen van deze situatie laten zich raden: de laatste jaren lopen de conservatoria leeg; docenten die in het Lemmensinstituut meer kunnen verdienen en er in betere omstandigheden kunnen werken

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een 'Vlaamse' voorstelling, ver van de kneuterigheid, bewust van en trots in de wereld en haar haast onnoembare geschiedenis...Decorte neemt deze lijn mee in zijn voorstelling en vervangt bijna alle zangpartijen door het archief van vlaamse schlagers en klassiekers open te gooien...Jury bekroont jonge Vlaamse architecten in Moskou : De Architectuurcommissie van de OISTAT ( Internationale organisatie voor Scenografen, theaterarchitecten en Theatertechnici) en de Theaterunie van

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...De aanpassingen betreffen vooral de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring, de delegatie aan de Vlaamse Executieve om de erkenningsprocedure te bepalen en de invulling van de...Vlaamse Gemeenschap heeft". Het is allerminst duidelijk waarom de definities van de verschillende auteurs niet allemaal op dezelfde wijze hervormd werden

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Hij heeft de ambitie om een theaterlandschap te realiseren dat qua degelijkheid zijns gelijke in het Vlaamse verleden niet kent...Tijdens de eerste vier jaar moet het decreet permanent geëvalueerd worden teneinde een nieuwe of minstens een verbeterde tekst ter stemming voor te leggen aan de Vlaamse raad...De samenstelling van de raden moet gedepolitiseerd worden

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Dat is het resultaat van investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie...Ook doorheen adviezen van de nieuwe raden hoort men de vraag 'doe iets aan de kwaliteit'. Hamvraag: wie bepaalt kwaliteit, hoe kan men dat gaan ontwikkelen

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
De Vlaamse Raad dringt aan op een beleidsbrief, geschreven vanuit een globaal cultuurbeleid...Aan de verschillende raden uit het podiumkunstendecreet zullen dit jaar adviezen worden gevraagd naar wat er gewijzigd zou kunnen worden...Anderzijds moeten de raden de moed hebben om te adviseren dat dit zou weg moeten en dat dat erbij moet komen

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Kaaitheater, nr 51 p 48 Karin Vyncke, nr 49 p 30 Koninklijk Jeugd Theater, nr 53 p 27 Koninklijke Nederlandse Schouwburg, nr 50 p 50, nr 53 p 6 Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 48 p 13, nr 50...nr 50 p 50 Der Prinz von Homburg - De Vlaamse Opera, nr 50 p 59 Diary of a Madman - Peter Halasz, nr 49 p 18 Een beschadigd sprookje - De Meekers, nr 50 p38 Eerste liefde...Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 53 p 6 Everyman - Les Ballets C. de la B., nr 49 p 30 Faust - De Trust, nr 51 p 6, nr 52 p 4, nr 52 p 5 Frederick's First Kiss - Bert Van Gorp & Sean

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Etcetera: Maar wilt u als raad uitspraak kunnen doen over het beleid van de Vlaamse Opera...Persoonlijk vind ik dat de Vlaamse Gemeenschap te weinig aan spreidingsbeleid doet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK