Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Verslag over de Armoede"Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
15 De Discordianen Jan Joris Lamers en Matthias De Koning over Handke en het toneel, pag...58 In de Kroniek, berichten over 'Bekende gezichten, gemengde gevoelens' bij BKT, 'De ingebeelde zieke' van NTG, 'Léonce en Lena' door Area, 'Freule Julie' van Mark Van Kerkhove , 'De Speler...Tal van groepen timmeren enthousiast, maar in armoede, aan de weg

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Anders wordt het hélemaal niks," (Lodewijk de Boer in een vraaggesprek over Doctor Nero, muziektheater van Louis Andriessen en Lodewijk de Boer, in Berichten 55 van Toneelgroep De Appel, april 1984...Statements over theater: Heestermans benadrukt de theatraliteit van het hele gebeuren ; naast en boven het sobere decor (een witte achterwand met een deur) zijn de kale muren van de scène te zien, op...De lijn, de grafische schoonheid, de kleur van de intensiteit, de verdeling van de ruimte: het is deze verfijning van de smaak, gepaard aan een suprème kunde, die in de plaats van de imitatie komen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De Vader biedt inhoudelijk een verbazend exacte voorafspiegeling van latere theorieën op het gebied van de psychoanalyse en illustreert bovendien ook de essentie van Nietzsches filosofie over de wil...Het gaat dus onder meer over de pijn van de liefde, over de keuze tussen twee regimes (het ernstige matriarchaat of het speelse patriarchaat). Wanneer alles is uitgewoed (in een reeks emotionele...Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Het advies van de RAT over het seizoen 1985-86 werd eerst en vooral geconditioneerd door de al dan niet gewijzigde gegevens vanuit de gezelschappen die vorig jaar van de heer Minister het bericht kregen...verslag over 1983-84 en de prestaties (aantallen en bezoekcijfers) van de eerste helft 1984-85, de communis opinio over elk gezelschap (pers, publiek en leden van de RAT). Bij de bespreking van het rendement...Vooraleer het advies in detail te vermelden is het nodig de Minister te informeren over de algemene uitgangspunten die de RAT hanteerde bij het toekennen van de subsidiebedragen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
verantwoordelijk bent voor de onderdrukking, de weigering van de emancipatie aan die derde wereld die zich geografisch over de hele aardbol heeft verspreid...Sara De Bosschere zegt over de volgens een structuur geïmproviseerde proloog van Ad memoriam revocare waarin de herinnering van de acteur centraal staat: 'Voor hetzelfde geld wordt zo'n voorstelling...De mij toegemeten bladzijden zijn vol en ik heb het nog niet gehad over De Vere, misschien wel een van de belangrijkste pogingen van de laatste jaren om het theaterbedrijf in zijn kern te vernieuwen

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Marleen Baeten volgde de groeiende dialoog tussen het culturele en het sociaal-culturele veld In 1994 werd het Algemeen Verslag van de Armoede gepubliceerd...De doelen van de gemeenschapsoverschrijdende vereniging zijn: informatieverstrekking, reflectie over de rol van kunst en cultuur in de samenleving, bevordering van een brede culturele participatie en...Twintig jaar na het ontstaan van de culturele centra moet er nagedacht worden over een aangepaste invulling van de taak 'cultuurspreiding', zei fevecc-stafmedewerker Miek De Kepper

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Die vraag is niet alleen interessant, maar zegt ook iets over de manier waarop de schrijfster zich verhoudt ten opzichte van het theaterestablishment...Allereerst zou het oneerlijk zijn, indien ik de lezer in het ongewisse zou laten over mijn persoonlijke betrokkenheid bij de thema's die zij aansnijdt...19 SAMPEL 8/2, p. 9. 20 In een ongepubliceerd commentaar op de eindwerken van de lichting 1998-99 schreef Van Gansbeke over de bewerking van deze tekst: 'Van een dialoog is daarbij tekstueel

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
vierde wereld hebben 'recht op cultuur', zo heet het sinds de publicatie in 1994 van het Algemeen Verslag over de Armoede van de Koning Boudewijnstichting...III Tijdens de afgelopen vijftien a twintig jaar verkreeg het discours over de diverse kunstgenres, net als dat over de kunst in toto, een almaar sociologische...Kunst kan niet anders dan het immedi-ate [het leven - RL] mediëren, de onmiddellijkheid van de rauwe realiteit tonen mislukt altijd omdat de kunst daarbij struikelt over haar eigen medium', zo merkt

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Het Algemeen Verslag over de Armoede (1994), met getuigenissen van kansarmen over de behoefte aan deelname aan het culturele leven, opende heel wat ogen...Behalve informatie over het verhaal, de personages, Shakespeare en de evolutie van het theater door de eeuwen heen (gekoppeld aan informatie over de ruimte van de stadsschouwburg en de aan het theater...om half acht 's morgens de bus nemen om - na één of twee overstappen - om negen uur in de les te zijn, met de (volwassen) kinderen onderhandelen over een andere opvang voor de kleinkinderen tijdens de

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Over de nood aan een nieuwe schriftuur, de armoede van het Nederlandstalige tekstveld, en de problematiek van repertoire...Geef mij stukken die over de maatschappelijke problemen van vandaag vertellen’: die oproep kon men in eerdere politiek acute perioden reeds horen, bijvoorbeeld kort na de Russische revolutie uit de...De globale episering van de theatertekst werd later onder andere verdergezet in het over verschillende personages verdeelde filosofische discours van Peter Handke en in de weerbarstig-muzikale

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
Deze ruimte toont ons niet alleen hoe delicaat de open en relationele contacten tussen kunstenaar en publiek kunnen zijn, maar zegt ook iets over de complexe relatie tussen ruimte en subjectiviteit...Door de mix van ruimtelijke incoherentie en de contingentie van tijd van het gemeenschappelijke, worden de straten van de stad, de bewegingen, de talen van de stad en de parallelle ruimtelijke...14 Paul Berman schrijft hier licht ironisch over wanneer hij het participatie-ideaal van de Amerikaanse politieke beweging uit de jaren 1960 beschrijft en het verslag van een bijeenkomst van de SDS

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
dat haar succes niettemin bijzonder onzeker is. Een beslissing aan de overkant van de oceaan kan Rotterdam in geen tijd onderdompelen in een financiële crisis, waarvan de schokgolven zich over het ganse...Geen wonder dus dat het voornamelijk Leefbaar Rotterdam is die – binnen de discussie over creatief Rotterdam – de voor de hand liggende vraag stelt of het überhaupt wel zo levensnoodzakelijk is om de...Voor een verslag zie: ‘De creatieve stad: hype of kans’ op http://www.nirov.nl/nirov/docs/signalen/ sig3884.pdf 2 Richard Florida spreekt in dit verband over creativiteit als ‘the great


Development and design by LETTERWERK