Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


309 document(en) met "Vader Dat" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik heb je vader altijd willen haten, dat schimmelweefsel dat steeds dieper graaft en mij verstikt...Mijn vader, zwijgt me daar van, die was ziek... Mijn moeder, dat was een mens naar mijn hart, en die heeft heel wat afgezien met dien azijnpisser, en ons Vera he, awel, dat is mijn moeder, niet teveel...Van als Vera getrouwd was, had ze een hekel aan haar vader, de manier waarop hij zich overal mee moeide, maar ja, ik zweeg, en dat was mijn fout... en den dag dat hij met vervroegd pensioen moest

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Alleen kwam het de jongste jaren zo uit dat de groep zijn ideeën best kwijt kon in het medium theater, zij het dat ook uitstapjes werden gemaakt naar film, televisie en fotocartoons en dat een...Alleen door het feit dat ze daar zijn, dat ze bestaan, gaan ze binnen de kortste keren met mekaar in de clinch, staan ze mekaar naar het leven...1979 pakt Radeis uit met Ik wist niet dat Engeland zo mooi was -- I didn't know the continent was so beautiful (dat gesjoemel in die titel, het lijkt wel politiek

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De naam Bond doet de meesten onder ons meteen aan Saved (1965) denken, het stuk waarin een baby met zijn eigen faeces besmeurd en daarna gestenigd wordt, en dat de Britse censuur in de persoon van...Met deze term bedoelt hij niet dat zijn recentere stukken (de derde reeks, waaronder The Bundie, 1978; The Worlds, 1979; en Restoration, 1981) pasklare antwoorden bieden, wel dat ze sociale...Om de term 'propaganda' van zijn negatieve gevoelswaarde te ontdoen, moet vermeld worden dat alle theater propagandistisch is in de mate dat het informatie selecteert vanuit een ideologisch standpunt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik weet wel dat theaterspelen moeilijk is in dit land, maar een goede acteur zit niet op de BRT, dat kan niet...Wanneer je hoort dat directeurs bepaalde stukken niet aandurven, wil dat niet zeggen dat er zich autoriteiten boven hen bevinden, zoals een stadsbestuur...Dat wil niet zeggen dat Luc Philips en Martin van Zundert geen goede voorstelling hebben gemaakt, maar nu staan acteurs en publiek daar onge-gegeneerder tegenover

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een gezelschap, dat onder leiding van een regisseur dat prachtige eindmoment kan realiseren met het tergend traag neerzakkende doek, moet van zichzelf eisen dat de rest van de vertoning op datzelfde...Het Provinciaal Museum kondigt met gepaste trots aan dat de Vrienden uitgenodigd worden door Bordeaux (Sigma) en Eindhoven (Het Apollohuis). Dat bevestigt dat deze tentoonstelling op tijd komt en dat...beide gevallen toont elk onderdeel van het gebeuren, dat er gekeken werd, en dat deze blik op de dingen aan het publiek getoond wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg) ontevreden was met het theaterbestel of vond dat hij er artistiek niet aan zijn trekken kwam, stapte eruit en begon in de marge dat soort theater te maken...voor ons hebben: voor ons hoeft dat ook niet, maar het geheel van de situatie (het eten dat reëel op de scène bereid wordt; je kan bovendien een soortgelijke schotel achteraf nuttigen met de artiesten...Bovendien botsen personage en situatie inhoudelijk met mekaar: een vrouw die dat leven achter de rug heeft, geeft zich niet zomaar bloot in een kookdemonstratie ; dat ze die dan nog houdt in een

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik kan begrijpen dat Debussy alle 'drie puntjes' met iets wilde opvullen, maar geen mens kan mij aanpraten dat de woorden zelf ook maar op één noot muziek zitten te wachten...Als men iets beluistert, dat echt niet hoeft, geen duidelijke vorm heeft, en maar zonder ophouden doorgaat, dan krijgt men de indruk dat men met drukdoend gebabbel te maken heeft...Dat gebeurt vooral in de scène tussen Golaud (Jean-Pierre Lafont) en Yniold (Luc Sommen). Vader en zoon bespieden de 'overspelige' stiefmoeder

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Mag je vader je meeslepen naar Turkije als je dat niet wil...Niet nu er zo een grote som ... Johan Som: Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de vader van de bruidegom een som geld geeft aan de vader...Dat hebben ze allemaal tegen Yusuf Keiman, mijn vader, gezegd

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
de uiterste marge van het theater- en vormingswerk kun je zien dat Vlaanderen een multi-raciale gemeenschap geworden is. Ongeveer gelijktijdig lopen drie produkties over en/of door tweede generatie...Naast de cel van mijn vader staat een lege cel klaar voor hen die de gastarbeiders naar de mijnen haalden zonder te willen aanvaarden dat het mensen waren...Een cel voor hen die niet zagen dat er geld en energie moest zijn om Vlaamse en vreemde arbeiders te leren samenleven

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide verhalen, dat van Prometheus en dat van Alceste (de vrouw die door Hercules uit de onderwereld wordt gehaald), tonen aan dat de goden niet alleen overboord moeten worden gezet, maar dat ze ook...Op zeker ogenblik beschuldigde ze haar dochter ervan dat ze een incestueuze verhouding met haar vader had...Het is nochtans vrij evident als men bedenkt dat een dekor meestal in hout gemaakt wordt en dat hout duur is, dat er meubelen en rekwisieten op het toneel gebruikt worden, en dat akteurs meestal

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Molly wil niet weten dat haar moeder eigenlijk niet van haar houdt; mevrouw Constable wil niet weten dat haar dochter, die midden in het stuk de dood vindt, misschien niét van de rots viel maar er...wellicht door Molly werd afgeduwd; Gertrude weigert de realiteit onder ogen te zien dat haar vader niet van haar maar van haar zusje hield...Dit stuk en zijn enscenering gaan over liefdeloosheid, over dat enorme verlangen die liefdeloosheid te doorbreken, over personages die zo op dit enige verlangen gefixeerd zijn dat ze verder niet

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Dit stuk past precies op dat model, hoewel dat pas de laatste tien jaar ontwikkeld is." Bij de eerste opvoering van In het tuinhuis in 1954 zei een criticus dat het een slecht stuk was, omdat...dat een persiflage, of is het iets dat je écht gebruikt en verwerkt ? "Nee, ik heb eigenlijk vanuit mezelf weinig aan te dragen, behalve als ik dat stevig inbed tussen modellen die ik pik...Als je geleerd hebt dat de eerste voorwaarde voor theater is dat je zicht- en hoorbaar bent, dan eis ik van mijn acteurs dat ze niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik speelde toneel met mijn broers, deed dat bijzonder graag, vrienden en kennissen vonden dat ik dat goed deed...Maar goed, de keuze kon wel opvallend in een bepaalde richting wijzen... Ik geloof dat theater, dat zich als reactie op een voorbije periode wil of moet onttrekken aan een bepaalde naturalistische...Dat men dat soort toestanden eens gaat saneren in plaats van de verwijten dan maar over het hele Vlaamse theater uit te spuwen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Wij zullen dat schorem klein krijgen, van A tot Z. Ik-figuur In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest Rijkswachter Amen ! (matrakslagen) De volgende...Dat je ophoudt in boeken te leven, dat je meeloopt in 't gelid ! Tweede Dat je normaal begint te handelen Eerste Dat je je laat inschrijven ! Tweede Dat je een...stempel krijgt ! Eerste Dat je aanschuift in de rij ! Tweede Dat je in dienst gaat ! Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! Tweede Dat je produceert ! Eerste Dat

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
oordeel dat dit soort theater geen aanspraak moet maken op subsidies...De bedoeling is 'messcherp' theater te maken, dat 'tot op het bot gaat'. Met Kroetz' Mannenzaken lukte dat zelfs vrij aardig...De boekenafdeling heeft nu zo een 1500 titels in huis, maar wil dat tegen eind 84 opdrijven tot 5000

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
vrouwen, treur niet meer... Verne Als ik zeg dat ik niets uitvoer, beste vader, is dat alleen bij wijze van spreken; ik blijf haast in weerwil van mezelf werken aan de ideeën die ik in mijn hoofd heb...Ik zeg u dat het mijn vader is! Ik heb zijn stem uit de golven horen opstijgen als een jammerklacht, als een laatste vaarwel ! Nemo Onze doden sluimeren er gerust...Michel Vader ! Verne Je was reeds bijna een man op de leeftijd dat anderen nog kinderen zijn ! Michel Zeventien, vader ! Geen jaar meer en geen jaar minder

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Dat heeft Bondy, en bij mijn weten is dat nog nooit eerder gebeurd, op een prachtige manier gedaan...Wat mij interesseert in dat werk is de lelijke, lijdende mem, de minderwaardige man, ik hou van dat type held...Dat moet je duidelijk laten uitkomen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
1783 al had Mozart aan zijn vader geschreven dat hij graag een opera zou laten schrijven die echt komisch is. "En als het mogelijk is met twee even sterke vrouwenrollen --de ene zou seria, maar de...Hij gelooft dat Mozart eerder de optimistische pool is, al lijkt dat moeilijk te verzoenen met het feit dat juist Mozart de bittere titel Cosi fan Tutte bedacht...Ik wilde tonen dat men voorzichtig moet zijn : men denkt dat men slechts aan een spel deelneemt, maar dat spel beïnvloedt ons, verandert ons

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
zelf dat ze, wegens te 'moeilijk' theater, te weinig publiek trokken, en trekken ze de foute conclusie dat het repertoire populairder moet worden...Boon en Hugo Meert (ondervoorzitter van de RAT, sic) in Bree -- plooien zij zich keurig naar het RAT-axioma dat eigen Nederlandstalig werk wordt beloond -- alsof het Vlaamse idioom een toneeltekst...Het is natuurlijk verheugend te kunnen vaststellen dat deze schrijvers ontdekt worden en dat men ze aandurft, maar het is bijna zeker, gezien de reputatie van de betrokken theaters, hoe ernstig die

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
gratis Oi Daar doe ik het niet om Denk je dat ik geen taxi kan betalen of de trein Als ik ergens heen moet wil ik niet met iemand die ik niet ken Kan ik toch ook anders reizen Sakko Je vader is zeker...Sakko Ja ik ruik het Is dat het Oi Tuurlijk is dat het 't Is een plant Een middeltje Die doe je in de wijn en kauw je En het sap dat vrijkomt dat moet je doorslikken En...sprekend over wensen bijvoorbeeld) Ik heb een heel bescheiden Maar dat blijft een vrome Hij is de vader van de gedachte Ik heb een geheime Mijn juiste juiste plaats


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK