Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Theater Frederik"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te...Bovendien leek dit af en toe sterk op wat Theater Frederik jaren geleden, voor de exodus, al ten beste gaf...Een jonge toneelgroep heeft een winkel tot theater omgebouwd in Clark Street, het Off-Broadway van Chicago

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Voorstellingen die inzicht bieden, niet dat soort imitatieve, folkloristische theater...De combinatie van dans en theater in één festival vindt ze verrijkend...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik...Blau gaat immers uit van de etymologische verwantschap tussen theorie en theater (via een stam die 'kijken' betekent), stelt zodoende theater en denken gelijk, en verleent (niet zonder genoegen...Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Franz Marijnen neemt ontslag als artistiek leider van het Ro-theater...een eerste aflevering van een reeks over 'Stad en theater' neemt Daan Bauwens de lezer mee op een sightseeing langs de Gentse theaters...de Vera Cruz" van Jo Coppens, Theater Frederik, "An Ideal Husband" door Maatschappij Discordia-Onafhankelijk Toneel, reisimpressies en leestafelkruimels

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ons voorstel is om een zo homogeen mogelijke waaier van de verschillende geledingen van het theater daar in op te nemen...Dat is een bewijs dat het systeem scheefgegroeid is. Telkens we voorstelden om in de D-gezelschappen één theater naar beneden te drukken, kregen we ogenblikkelijk loeiende brieven...Sponsoring Het is tot nu toe niet gebleken dat de privé-sector geïnteresseerd is in het sponsoren van theater

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
andere stukken experimenteerde Deichsel ook nog met clownerieën en met 'possen'. Op een systematische wijze zoekt hij de komische en onderhoudende krachten van het theater te verbinden met zijn...Het is een perfecte synthese van de preoccupaties die avant-gardistische beeldende kunstenaars van Dada tot nu met theater gehad hebben...Het is theater... wordt druk gesolliciteerd door theaterfestivals, museumdirecties, ... de internationale kunstmarkt kortom

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
naieve Sabine je doet me onrecht ik doe wat ik kan voor jou (Daniël Paul keert zich naar de verpleger, alsof hij bij hem steun Daniël Paul theater mijnheer dat is toch...ik ook ook U mijnheer theater De verpleger Mijnheer de President Sabine geduld Professor Flechsig zal je helpen Daniël Paul Professor Flechsig Sabine ik ben er zeker...plaats van het theater te gaan zijn kamergymnastiek te beoefenen dit mateloze gezwelg in kunstsferen put het zenuwstelsel uit produceert ziekelijke

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Deze overheersende thematiek is niet alleen het resultaat van een reflectie over het verband tussen sociale conditie en taal, ze is in eerste instantie het antwoord op een vraag vanuit het theater...Theater schrijven, over en voor de arbeidersklasse - Jean Louvet leidt in La Louvière een semi-pro-fessioneel arbeidersgezelschap, gesticht in 1962 als Théâtre Prolétarien-is, je kan er niet omheen...Nee, hij wil opnieuw het theater "uitvinden", het gevecht leveren tegen het evidente naturalisme, een gevecht met een schriftuur en met een publiek

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Etcetera 49 beschreef Peter De Jonge de optredens van Lamers als 'erudiete bespiegelingen en mijmeringen over lievelingsonderwerpen als theater, architectuur en kunst (...) in een grote fugatische...Je kunt je dat voorstellen, een hele dag werken en dan thuiskomen, nadat je in de kroeg bent geweest of zelfs in het theater hebt gezeten...Het is smakeloos als ze bijvoorbeeld Kant of Schopenhauer moeten voorstellen, of een top-toneelspeler speelt Frederik de Grote

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Verschaffel vervolgt: 'Het theater is de plaats van het perfecte, het plechtige, het vorstelijke zien...Theater is perspectief: waardig, plechtig, absoluut kijken, naar wat bestaat om perfect, om ideaal gezien te worden...Villanella (03/235.21.17); 19 april, CC Strombeek-Bever (02/263.03.43); 20 april, PSK Brussel - Bronks (02/219.99.21); 26 april, Theater Bis, Kunst jr

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Brecht ook in het repertoire en in de praktijk van het huidig theater nog een functie als luis in de pels kan vervullen...gehouden studiedag, heeft als ondertitel: 'Wat maakt theater en dramaturgie politiek in onze tijd...Terecht stelt Lehmann dat de vraag 'Wat politiek theater is?' ondergeschikt is aan de vraag' Wat theater politiek maakt

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Ik was naar Brussel gekomen omdat ik het 'normale' theater, dat ondertussen synoniem geworden was van 'dode' theater, wel bekeken had...Het Franstalige Belgische theater bestaat niet in Parijs, het Vlaamse heeft, daar hadden we het daarnet al over, zijn kanalen: behalve Jan Lauwers, Jan Fabre, Alain Platel en Arne Sierens, staan ook...Ik word zo moe van al die trucs met belichting en glijdende decorelementjes en flashy kostuums waar zoveel theater nog op drijft en ik ben blij als ik vier goede acteurs een goede tekst op een goede

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Het is zeldzaam dat theater zo dichtbij weet te komen, dat theater zo over alles gaat...En dat is toch theater op zijn allerstrafst...België doet de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk onder leiding van Frederik Janssens een dappere poging om initiatieven uit de grond te stampen

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Teirlinck erkent de vervreemding eigen aan het moderne theater maar “in de diepte blijven de authentieke bronaders voor verstikking bewaard...Teirlinck, 13) Maar ondanks alle optimisme weet Teirlinck dat hij zich in tussentijd moet beroepen op een loutere conventie wil hij het theater in een God en dus een gemeenschap funderen...Het theater verloor god en gemeenschap, wat hetzelfde is. In de terminologie van Teirlinck luidt het dat het aanvankelijk God was die de theatrale ‘samenscholing’ gebood, terwijl het moderne theater

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Hoewel Lauwers geen speciale effecten gebruikt en de dialoog met de doden in het theater de normaalste zaak van de wereld lijkt, blijft het een kunstgreep die enkel het theater kan waarmaken...Niet alleen in het theater maar ook in de werkelijkheid buiten het theater...Lobster Shop as Postmodernity’s Mega-Shop’, in: Stalpaert Christel, Le Roy Frederik, Bousset Sigrid (eds

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Eenmaal onder ambulante behandeling en in de werksfeer van het theater beland, gaat kunst anders functioneren in relatie tot zijn ziektetoestand...Aan dat type beantwoordt nochtans ook een aanzienlijk gedeelte van de twintigste-eeuwse schrijvers over theater...Het spel van de waanzin: Over gekte in film en theater

Nr. 113, September 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
41 Het hangt in de lucht – ‘In het theater,’ zegt de Japanse auteur en theatermaker Oriza Hirata, ‘gaat het juist om wat je niet kunt zien of horen...50 Wijken proeven en theater ervaren – Ive Stevenheydens was één van de curatoren van het recentste Festival a/d Werf in Utrecht...Voor Etcetera schreef hij een persoonlijk verslag van zijn ervaringen op één van Nederlands bekendste festivals voor theater, muziek en actuele kunst

Nr. 113, September 2008 • (Personalia + Advertentie) • (Personalia + Advertentie)
Ze schrijft als freelance cultuurjournalist voor de Zonemagazines en rekto:verso, werkte als redactrice mee aan verschillende uitgaven omtrent theater (De speler en de strop, tweehonderd jaar theater...Hij werkt als aspirant van het fwo bij de subvakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent aan een doctoraat over theater en performance als reflectiemedia van geheugen en geschiedenis...Hij schreef talrijke artikelen over theater voor o.a

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
hedwig marga de fontayne en joob, in Van de koele meren des doods, frederik van eeden, 1900 In Van de koele meren des doods schetst de Nederlandse schrijver en psychiater Frederik van Eeden...Net zoals Frederik van Eeden ziet Paauwe ‘humaniteit’ als de hoeksteen van de samenleving...Tussen haakjes, ook Frederik van Eeden liet zijn Hedwig daar logeren


Development and design by LETTERWERK