Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


940 document(en) met "Staat" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Het BEWTH - vermoedelijk onder de indruk dat een correspondent voor een Frans-Belgische krant zijn schouwspel komt recenseren - staat op ons te wachten en maant ons aan

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Sasportas Ik blijf erbij dat een kooi een goede zaak is voor een withuid, als de zon hoog genoeg staat...Hier staat het open, het stulpje, hier gaapt hij, de schoot van de familie...waarschijnlijk ruim vertrek met een zwaar tapijt achter zijn schrijftafel, die waarschijnlijk achteraan aan de smalle zijde van het vertrek recht tegenover de ingang staat, met mijn opdracht op mij te wachten, ik

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Tegenover die beweging weg van de tekst, staat een verduidelijkings-drang die probeert de taal in rechte banen te leiden...Er staat wat er staat en men leest wat er staat

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Daarop staat een apparaat dat met een zwarte regenmantel bedekt is. Er liggen enkele bieten naast...Inhoudelijk: wanneer de pupil een tweede appel uit zijn zak heeft opgevist, staat de voogd plots op het toneel en kijkt

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden...Na twee weken werk staat er een duidelijke voorstelling van Brulin

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Daar zat iets feministisch in omdat de verdrukte vrouw centraal staat

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
om het even welk theatergebeuren staat de acteur centraal...Alleen een regisseur is in staat voor de toeschouwer het drama uit te voeren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
En Gilis' tekstanalyse staat in functie van de hoofdzakelijk op effecten berekende parodie, die echter theatraal te vaag en te betekenisarm blijft

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
te gebeuren staat...En - alle hypotheses hangen uiteindelijk samen - de episch-distantiërende spel- en regieopvatting benadrukt de rechtlijnigheid, staat in functie van de dramatische duidelijkheid...De hypothese over het narcisme staat enigszins los van de vorige, in hoofdzaak theatertheoretische, opmerkingen

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het eerste staat traditioneel hoog gekwoteerd als een klassiek werk, het tweede als een zwak tussendoortje van de jonge Goethe

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Deze wand staat niet recht maar helt voorover naar het speelvlak toe en steunt met de voorste hoek op de meest rechtse zetel van de eerste rij van de toeschouwersruimte...Links vooraan op de scène staat een langgerekte witte driehoek die rechts naar boven wijst...De voorstellingen zijn het resultaat van een repetitieproces waarin met de tekst als uitgangspunt geprobeerd wordt om een zo groot mogelijke geloofwaardigheid te bereiken van wat er in het stuk staat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
En als toeschouwer heb je het gevoel: kijk, er staat wat er staat...Niet de crisis van het gezin staat centraal, maar de crisis in het gezin...Als die toeschouwer daar nog een stuk bovenop krijgt waarin aforismen, bon mots en gevatte opmerkingen geen moment van de lucht zijn, dan staat hem een amusante avond te wachten

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Voorop staat dan een bewuste keuze van het soort theater, zijn thema's en de middelen die men zal aanwenden, veeleer dan een intuïtieve interpretatie ervan...Feit is dat de aandacht van het nieuwe publiek door dit soort experimenten meer op de tekstbehandeling van een stuk gericht is. Een absolute duidelijkheid staat voorop...En inderdaad, even later wordt Eilif reeds ingelijfd door de ronselaar, terwijl Courage met de sergeant staat te onderhandelen over de prijs van een broeksriem

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Elk jaar staat er een nieuw stuk van Romain Deconinck op het repertoire dat het hele seizoen loopt...De stad Gent staat in voor het onderhoud van de schouwburg en voorziet in de uitrusting...Er staat trouwens ook nog een deficit op de buis van de oude Gentse (nog niet opgeheven) vzw die de Opera vroeger beheerde

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Nu de voorstelling er staat, zijn ze zich wel bewust wat ze op de scène aan 't doen zijn...Het is meegenomen maar het staat toch ook op zichzelf

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Oudere acteurs leden daar sterk onder, vooral omdat de wervelkolom zo centraal staat...Ik acht me met moeite in staat een vraag te formuleren, hooguit een vermoeden...Die ervaring is zo goed geweest dat ik in het repertoire wil duiken, uitzoeken wat ik er in kwijt kan, of ik in staat ben om een parallel tussen Figaro en Don Giovanni op de scène uit te tekenen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Wat er te gebeuren staat...regel 1101 van Acte III, scène V staat de komma er nog steeds na de "Et,". Het was een heel belangrijke

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Je voelt ook dat België achter haar staat, haar talent erkent...Man Decorte staat niet meer alleen


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK