Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "onvoorziene"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Er is geen rechtlijnige ontwikkeling van een thema, nog minder een plot, er zijn alleen incidenten, onvoorziene omstandigheden en afleidingsmaneuvers, reken maar dat je ten langen leste toch 'met

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Hij teert niet op succesformules, maar breidt zijn al forse oeuvre in onvoorziene richtingen uit

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
der structuren die men in de natuur aantreft een open en onstabiel karakter vertonen, waarin vreemde en onvoorziene mutaties kunnen optreden, waarin de natuur als zelfscheppende kracht haar gang gaat

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
openstellen voor 'wat gebeurt', voor het onvoorziene, m.a.w

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
De kunstenaar die kiest om in te gaan op onvoorziene samenwerkingsmogelijkheden, met mensen van buiten het gekende circuit, krijgt te maken met hetzelfde probleem waarmee elk niet erkend gezelschap...Het beleid zou open gaten in de agenda's moeten stimuleren, zodat kunstenaars die op hun eigen tempo werken, in onvoorziene samenwerkingsverbanden, ook een podium krijgen

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Andere bewustzijnsvormen zijn (gelukkig!?) onmogelijk geworden: blijft de 'ervaring'. Helaas, die is juist niet meer de levensbepalende en -veranderende, radicaal onvoorziene inslag, maar integendeel

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Hoe meer we de natuur willen beheersen, hoe meer zij ons, met onvoorziene listen en streken, zal ringeloren, is daarbij het uitgangspunt...highway meeneemt, neemt de danser-cursor een geheel onvoorziene plaats in, als de koppelfiguur tussen een echt en schijnbaar mogelijk toneelaanwezige...Totdat een nog onbekende, onvoorziene God de stekker uit het contact trekt en de fall out volledig is. Maar zelfs dan weten dansers of hun toeschouwers niet meer of die fall out echt of virtueel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Josse De Pauw • Van saters en eiknimfen
En zij, die onvoorziene, unieke ogenblikken beleven, kennen er de waarde niet van

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
dan van organisaties in welk ander maatschappelijk terrein dan ook wordt van structuren die het creatieve werk ondersteunen gevraagd dat ze flexibel zijn, dat ze ruimte laten voor het 'onvoorziene', voor

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Het is een poging om zijn persoonlijke obsessie met de schoonheid van de primaire lichamelijkheid, gevormd in onvoorziene omstandigheden en reële contexten, uit te rusten met hulpmiddelen, werkwijzen

Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
Zoals het knutselen op technisch gebied, kan het mytisch denken op intellektueel gebied tot schitterende en onvoorziene resultaten komen

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
Eens de deuren van het theater geopend, is het gedaan met de rust en doen de Onvoorziene Omstandigheden hun intrede

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
hun samenwerking was er eveneens plaats voor onvoorziene gebeurtenissen, uiteraard op een ander niveau dan in mijn werk vanwege hun verschillende interesse in vormkwesties

Nr. 82, Juni 2002 • Elke Van Campenhout • Het minimale tonen
Het is precies de minimaliteit van het opzet dat maakt dat elk detail een onvoorziene waarde krijgt, vanuit de context, wat eraan voorafgaat, de significante tekens van licht, geluid en beweging

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
De onvoorziene onbegrijpelijkheid van het discours zet dan nieuwe vormen van begrip aan

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
Als experimenteren hetzelfde betekent als produceren en uitvinden, dan wil dat zeggen dat constructie op één lijn werkt met evolutie, waarbij evolutie staat voor de graduele, onvoorziene, en niet


Development and design by LETTERWERK