Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


198 document(en) met "object" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
de danser als 'object' (de selectie: het tonen van het lichaam, de klassieke poses - kunstjes -, en het op zijn beurt verkopen daarvan) gevormd naar uiterlijke normen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Plots krijgt de schoen een dramatische betekenis: In de rust van het object lezen we nu een heftige scène: Vitellia heeft met haar schoenen gegooid: ruzie...Dit is mogelijk omdat Herrmann een object wil samenstellen dat een veelheid aan betekenissen uitstraalt

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Gevecht met object De solo-avond was beduidend beter, maar toch kan je met moeite van een interessant of boeiend spektakel spreken...Gevecht met object" heet dat

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Maar het schrijdt onverstoorbaar verder in een beeldentaal die rigoureus en uiterst gedisciplineerd is. Het is én een vreemd allegaartje, én een esthetisch object getuigend van een zeer sterke

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een onvergetelijk, lang theatermoment: elk object op de juiste plaats, elk gebaar het resultaat van een scherpe observatie, elk geluid getuigend van een verfijnd oor: Bob Wilson, de kampioen van het

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Ook hier hadden ze aan Starkadd het juiste object: de toeschouwer ziet hoe Hegenscheidt Koning Lear combineerde met Hamlet, Macbeth, De Vliegende Hollander en De Meesterzangers van Nürenberg

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De zin van het prachtige object, een soort zeilwagen, waarmee wordt rondgereden is mij ontgaan, al heb ik van de schoonheid van het ding op zichzelf wel genoten

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het esthetisch object blijkt louter toevallig en verliest elke expressieve mogelijkheid...Dat drukken ze het sterkst uit in de aankleding: iedereen krijgt een object dat hem, in wezen, kleineert: de gouvernante heeft een dol hoedje op, de dochter Varia loopt met onelegante rubberen laarzen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Plots zít een operaopvoering vol prangende stiltes, eindelijk is ook de afwezigheid van noten een deel van het akoestisch object

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Af en toe wordt het object zelfs hoofdacteur, want het object heeft ook metafysische kanten: het object bezit evenzeer een innerlijke kracht...Tussen het object en ons intellect is er een totale breuk: wij kunnen onmogelijk het object begrijpen...Het zijn twee voor elkaar totaal vreemde zaken en enkel via de kunst of tijdens een catastrofe beginnen wij het object te begrijpen (het object 'auto' kunnen wij bijvoorbeeld slechts begrijpen na een

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
sieren waarin de mens zichzelf als object herkent en tegelijk als subject zich voelt een opengezaagd hoofd is hooggeachte vergadering een kleine wereld is eenvoudig wereldkennis een

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Het licht is bijna voortdurend in beweging en geeft leven aan een doods object

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Een komisch effect daarentegen ontstaat tussen twee personen, of tussen een persoon en een object: eerste en derde persoon (verteller en toehoorder) vallen samen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Geraedts versie worden ze gereduceerd tot louter lichamelijk object: meestal naakt houden ze de welgeklede heren gezelschap

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Aan het slot krijgen we een herhaling van dat beeld, nu echter met een ongedefinieerd object in de armen dat het opgegraven dode kind kan suggereren

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Dit verhaal wordt, woordloos, "uitgebeeld" met kubussen en vierkanten die, bij manipulatie door de in het wit geklede spelers-dansers, van het ene in het andere object overgaan

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
De voorwerpen worden niet echt "tegenspelers'' en je krijgt de indruk dat er in eerste instantie dans-variaties met een object waren, die pas nadien met een pseudo-filoso-fisch sausje werden overgoten

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Eerst is het een gesloten esthetisch object dat zich volledig onderwerpt aan een paar stringente regels

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Over dat beeld schuift een ander beeld uit De Ham-Ietmachine/Egofiel (Müller/Bo-gaerts): naakt, besmeurd met vuile troep, vernederd, tot object gemaakt door een vies kereltje, spreekt ze de Ophelia...Chris Nietvelt deed, ditmaal als object-prinses, mijn hart weer sneller slaan; Bart Slegers en Frank Focketyn zijn in hun gekibbel, getwijfel, gestrategeer rond de

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Paul De Grauwe de stelling dat een overheidsinterventie slechts gerechtvaardigd wordt in zoverre het object van die interventie een 'collectief goed' uitmaakt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK