Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


108 document(en) met "Meet+my+Father" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Want hij meet zichzelf naar eigen maat, soms te klein en helaas vaak te groot

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Ik geloof niet in zulke schema's. Het Westen meet slechts met twee categorieën: dogma of dissidentie, terwijl de realiteit daartussen ligt

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
van meet af aan slechts zenuw de ziel van Flechsig heeft de hemel als een net overtrokken en delen van God het net vastgeraakt en zweren nu

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
de labyrintische smalle gangen achter de prachtige zaal meet men met grote maten

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Men meet zich met zo'n tekst

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan Het milieubegrip moet voor elke leerling van meet af aan omschreven worden wil je de psychologie van de betrokkenen doorgronden

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
een typisch schildersgebaar meet hij met de pen in de hand de verhoudingen van/op de scène op

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Jan Ruts grijpt terug naar Decroux én bouwt verder: "Van meet af aan werd er getracht in het trainingsconcept een aantal risico's en gevaren te vermijden die opdagen bij een langdurige Decroux-trai

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
België behoorde tot de weinige landen die van meet af aan een nationale afdeling in het leven hebben geroepen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Maar ik meet andere dingen dan men weïeens denkt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Deze hooggeleerde bewoordingen laten van meet af aan de mogelijkheid open voor een andere interne code dan degene die overheersend aanwezig is. Een botsing van codes, dat leidt tot ironie, natuurlijk

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Nederland kon men uit deze faze van zijn artistieke loopbaan Slippers (Meet my Father, 1965) zien, virtuoos vertolkt door Guus Hermus

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Jan Fabre meet zich hier voor het eerst met de machinerie van een operahuis, een muziekpartituur, orkest, koren, zangers, danseressen en de stilaan onvermijdelijke dieren

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Ik erken trouwens zonder omwegen dat ik mijn gevoel voor 'relevantie' gaarne meet aan het zijne

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
wijze aan het Amerikaanse model, terwijl Nina's witte verschijning in het zwarte decor, van meet af aan zowel haar initiële maagdelijkheid - ze sliep niet met Gordon -als haar melodramatisch en idealistisch...Zelfs Lange dagreis is begaan met dit spelelement, weliswaar op een ernstige manier: elk familielid meet zich een rol of identiteit aan waarin het hoopt aanvaardbaar te zijn voor de anderen en voor

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Het zou fout zijn om jonge regisseurs van meet af aan te confronteren met de grote opera-machinerie

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Dat Theo's geliefde (en latere echtgenote/moeder van zijn zoontje), Jo Bongers, het Frans niet zo goed machtig was, schetst van meet af aan de verhoudingen binnen het trio : alleen al door het...Het betekent dat de mogelijkheden van deze nieuwe opera niet van meet af aan zijn uitgeput

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Wat mij betreft is het duidelijk dat bij mijn eerste regie al mijn paarden zijn vertrokken, aangezien ik van meet af aan experimenteel theater heb gebracht

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
Van meet af aan waren deze groepen sterk regionaal geworteld, niet alleen in de inhoudelijke en ruimtelijke bespeling, maar ook in de subsidiestructuur: de provincie Noord-Holland was nl

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Aan hen kon ik mijn beste taalkennis kwijt: "Merci, mon ami" - "Glad to meet you" -"Das is verboten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK