Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Marxisme"Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Ik ben geëvolueerd van een fervent katholiek met een hang naar het mystieke over het anarchisme tot het marxisme-leninisme in zijn puurste vorm, het maoïsme: wereldbeschouwingen die een globale visie

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Plots lijkt het woord socialisme, zowel in het Oosten als in het Westen, geen inhoud meer te hebben, plots dient het marxisme - nog steeds een van de interessantste delen van ons filosofisch erfgoed...zijn we naast een nieuwe interpretatie van het marxisme ook niet toe aan een nieuwe interpretatie van het Freudiaanse erfgoed, van die tweede gedachtenstroom die het leven van deze eeuw grondig

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
het nu gaat om een historisch materialisme, ontstaan uit het marxisme maar ook uit het studenten-oproer van 1968, zoals in het geval van het Théâtre du Parvis, dan wel om een oer-materialisme zoals

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Op de planken geen rode vaandels en historisch optimisme, maar hoogtens het marxisme van de Marx Brothers

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Sommige van deze 'uitgesproken politieke' theatermakers -zoals bij voorbeeld Brecht - beriepen zich op het socialisme of namen zelfs het marxisme zowel in zijn filosofische als in zijn economische

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
Het marxisme is misschien een onmogelijk geloof, maar het predikt wel de gelijke behandeling van iedereen en dat zal nooit gebeuren met dit kapitalisme tot het einde der tijden

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Het kan geen toeval zijn dat psychoanalyse (o zo individueel gericht) en marxisme aan belang inboeten

Nr. 74, December 2000 • Jac Heijer • Toneelkijken, een lust
Ik zou graag de nieuwe trend in de Nederlandse toneelkritiek, die gebaseerd is op het marxisme, willen volgen, maar helaas, dat lukt me niet

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
Deze Nederlandse vertaling van het titelessay uit Le signifiant imaginaire verscheen in 1980 onder impuls van Eric De Kuyper, toen filmdocent te Nijmegen, in de reeks 'Marxisme en kuituur' van

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Hij baseert zich voor zijn oeuvre namelijk op het marxisme dat een analyse maakt van de kapitalistische maatschappijstructuur en dat zeer duidelijke antwoorden biedt...Brechts theater werkt mee aan de verspreiding van het marxisme

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Dât is voor mij althans een belang- rijk verschil met 'de tijd van toen'. Omdat wij, in de jaren '70, in het marxisme een aantal antwoorden meenden te vinden op onze vragen, voelden wij de

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
Het marxisme en de economische politiek bevinden zich in een crisis: met hun concepten van samenwerking kunnen ze de productie en realisatie van gemeenschappelijke goederen die in het hedendaagse...De theoretische optie die vervat zit in het marxisme en de economische politiek wordt een politiek conservatieve optie, aangezien het een legitimatie is van de onteigening van de gemeenschappelijke

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Een grote utopie die voor Adorno verbonden was met het revolutionaire marxisme en met wat Nietzsche ‘de kunst van het kunstwerk’ noemde, of de esthetische beschrijving van het gehele bestaan

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
Aan de hand van de artistieke kunstgreep, om het aartsmoeilijke basiswerk van het marxisme met het publiek te delen, schetst hij de verhouding tussen theorie en theater, en de mogelijke strategiee


Development and design by LETTERWERK