Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Kunst EVALUATIE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is in zijn ogen rampzalig dat café-théâtre, music hall, one man show en dramatische kunst door elkaar worden gehaspeld: "Theater met een krukje en een glas water is niet de artistieke creatie die...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr...uitsluitend positieve evaluatie van het werk van het Werkteater (Marleen Lyphout), zonder dat gezocht wordt naar een krachtlijn - of het ontbreken ervan - in hun recente evolutie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Om te beginnen is het een illusie te denken dat de finale evaluatie van de kandidaten enkel gebeurde op basis van één werkstuk, eind juni...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Een reden tot opluchting, of spijt ? Paul De Bruyne sprak met ex-artistiek leider Rik Hancké over democratie in de kunst, de neergang van de sociale beweging en het artistieke failliet van Proloog...Hoewel ik de jaren voordien Proloog een enkele keer vond swingen als Rod Stewart, en met bewondering zag hoeveel energie de groep kon opwekken in vermolmde kunst- en arbeidersmilieus...Maar wel om een evaluatie van Proloog van binnenuit te kunnen horen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De verdere uitdieping van de personages gebeurt niet door evaluatie van anderen of door menselijke interactie, zoals in het moderne drama, maar vooral door verwoorde zelfanalyse...Van de Wagneriaanse held die de hele kosmos betrekt binnen de grenzen van zijn krachtige persoonlijkheid en die contradicties tot synthese brengt op het hogere niveau van de doorleefde kunst blijft...Vermeylen, "De Kunst in de vrije Gemeenschap", in Van Nu en Straks (Eerste Reeks), 6-7 (1894), pp

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Etcetera ontving Museumjournaal Is een tweemaandelijkse publi-katie voor moderne kunst...Het zesde nummer van 1983 is gewijd aan de relatie tussen theater en beeldende kunst...Dit is een uitstekend naslagwerk, maar is bij gebrek aan commentaar, evaluatie en conclusie, slechts bruikbaar voor een beperkt publiek

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Het is niet de taak van de criticus om kunst te interpreteren voor de massa...Je gaat onvermijdelijk vergelijken, maar eigenlijk dient de evaluatie te gebeuren op basis van de voorstelling...het geen puur twintigste eeuwse visie om te denken dat kunst zich via radicale veranderingen ontwikkelt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Ik had eerder de indruk te werken aan de overleving van de cultuur, van het begrijpen van het andere, de aanvaarding van de kunst...Onder het hoofdstukje zelfkritiek en evaluatie van het artistieke beleid vallen twee erg boeiende bijdragen: een interview van Pol Arias met de NTG-beleids-groep (De Decker, Redant, Moeremans, Van den

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Paul De Grauwe - Foto Herman Sorgeloos Zowel in recente interviews als op de VUB-studiedag "Geld voor de kunst...Kunst bestaat omdat er kunstenaars zijn; niet omdat er een publiek voor is. Een goed cultuurbeleid geeft carte blanche aan de kunstenaars en helpt hen bij hun zoektocht naar...Een evaluatie van publieksreacties zal, samen met tal van andere factoren, de overheid helpen bij haar verdere beleidsvoering

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
En verder: als een hedendaags kunstenaar geen vrijblijvende kunst wil produceren, als hij zijn eigen persoonlijkheid ontsluiert, hoever staat hij dan nog - als individu - van de "therapie...LVdD Kunst en Beleid In januari van dit jaar organiseerde het Vlaams Theater Circuit (VTC) in Brussel een colloquium rond Kunst en Beleid, Een toekomst voor theater- en dansbeleid...Dat mag er ons niet van weerhouden, zo luidt de stelling, onze oplossingen voor bepaalde problemen te gaan vergelijken met de praktijk in andere landen (het probleem van de evaluatie, van de

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
De Amerikaanse onbenulligheid tot kunst verheven in het "mekka van de "avant-garde", zoals de BAM-reclamefolder vetjes drukt...Hun evaluatie was uitermate positief...studenten die enorm hard moeten werken om straks voldoende competitief op de arbeidsmarkt te verschijnen, te blijven interesseren voor nieuwe tendensen in de kunst

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Een evaluatie en een persoverzicht...Als het theater zich als kunst affirmeert, zal het ook een publiek krijgen dat het als kunst erkent, met een rechtmatige plaats in de samenleving

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het eerste jaar sluit bij mijn bezoek een lesblok af met een evaluatie, het tweede jaar krijgt speltraining van Ludo Van Passel: er wordt gewerkt met diermetamorfosen en zelfgemaakte teksten...Als die ontwikkeld wordt, krijg je een hele mooie kunst...Tegenover een overwegend verbaal theater stel je een overwegend lichamelijke kunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Toneel was voor hem een drie-dimensionele sociale kunst (in zijn eigen jargon: een ceremonie als uitdrukking van de "getalsziel" en bestemd voor het "getal" of de gemeenschap). Toneelspreiding...manier om kunst te reproduceren, maar als een manier van reageren op de wereld door artistieke keuzen uit te bouwen tot beleidslijnen...Op het colloquim "Kunst & Beleid" (1986) van het Vlaams Theater Circuit (nu Vlaams Theater Instituut) verwees J.J

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
gebeurteniskarakter van de kunst, om het wedstrijdelement in het culturele leven...Théâtre 140, Proka, Kunst- en Cultuurverbond vroeger en Beursschouwburg, de Singel, Nieuw-poorttheater, Vooruit, 't Stuc, Kaaitheater, Vlaams Theater Instituut e.v.a...Het mobiliseert het theatervolkje voor het wel van de kunst

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
84-85 werd het hele opzet van de voorstelling, na grondige evaluatie door de studenten zelf, omgegooid...Wat doe je met performance, wat vervat zit tussen theater en beeldende kunst

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het komt er dus op aan de autonomie van de kunst veilig te stellen...Raad voor de Kunst Een adviserende raad, goed en wel, maar hoe...Misschien kunnen we enkele ideeën opdoen in Nederland, waar de Raad voor de Kunst (RVK) reeds sinds de jaren '40 adviserend optreedt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Precies omdat de zin van Dada -- kunst provoceert als kunst, d.w.z...Nu is het dit alles ook, maar bovendien wat pretentieus: Middendorps 'verdachtmaking' aan het adres van het kindertheater-als-kunst is hier, jammer genoeg, terecht -- hoewel veralgemeningen misplaatst...Naar een artistieke visie, een evaluatie van de theatraal-maatschappelijke functie van een dergelijk groot gezelschap zal wel niet gevraagd worden

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Kunst is niet alleen zalf aan de ziel strijken" Een gesprek met Jef De Roeck, artistiek directeur van de Vlaamse Opera...Zoals dat bij vele mensen het geval is, is Rudolf Werthen misschien niet voldoende vertrouwd met de hedendaagse kunst...Dat zal voor sommigen zeker een schok betekenen, maar kunst is er niet uitsluitend om zalf aan de ziel te strijken

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Een -in de dagelijkse realiteit regelmatig mank lopende, maar principieel gezonde- splitsing tussen beheerscontrole (door de ambtenarij) en inhoudelijke evaluatie (door experts in de Raad voor de...Kunst), zoals we die in Nederland kennen, is bij ons onbestaande, en -nuchter beschouwd- politiek ondenkbaar...van sociale aard) om kunst mogelijk te maken

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
kunst' en 'De aanleg van een culturele basis (...) houdt immers rechtstreeks verband met de uitbouw van een cultureel leven als volwassene'. Vanwaar toch die behoefte om de opvoeding centraal...Een valkuil waar producenten in een grote bocht omheen-lopen, omdat ze niets te maken heeft met dat wat kunst is. Van Dale zegt dat kunst 'het vermogen van een kunstenaar is om dat wat...Dirk Vanhaute Dirk Vanhaute is zakelijk leider van het Turnhoutse gezelschap Het Gevolg Kunst- of vliegwerk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK