Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Voorpagina

Dora van der Groen, (foto Patrick De Spiegelaere), Jef Demedts (foto Michiel Hendryckx) en Senne Rouffaer (foto KVS)

Hoofdredactie

Jef De Roeck

Redactie

Pol Arias, Wim De Mont, Mark Deputter, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Secretariaat

Hildegard De Vuyst

Aan dit nummer werkten mee

Mark Hermans, Tonny Holtrust, Geert Kimpen, Alex Mallems, Christel Op de Beeck, Monique Spithoven, Leen Thielemans, Michel Uytterhoeven, Werner Van den Mooter

Eindredactie

Jef De Roeck en Hildegard De Vuyst

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650 fr. of fl. 40 (CJP 600 fr, of fl.37);

een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 1200 fr. of fl.74; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33.12.014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA

Losse nummers

kosten 190 fr. of fl. 12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 17, jaargang 5, maart 1987 IN DIT NUMMER

Opleiding

Behalve aan de Studio Herman Teirlinck kunnen toekomstige beroepsacteurs en -actrices voor een toneelopleiding terecht aan de consevatoria in Antwerpen, Gent en Brussel. Een kijkje binnen de muren. Pag. 2

Actrice

Dit seizoen viel zij op door haar vertolking van de rol van Martha in Who's afraid of Virginia Woolf? De actrice Viviane De Muynck is een "late roeping" in het theater. Een portret. Pag. 9

Wereldcreatie

In de Munt had de wereldcreatie van Das Schloss plaats, een opera van de Vlaamse componist André Laporte, die zelf ook het libretto schreef, naar Franz Kafka. Een evaluatie en een persoverzicht. Pag. 15

Vijf

Met dit nummer 17 houdt u, geachte lezer, de eerste aflevering van de vijfde jaargang van Etcetera in de handen. In de afgelopen jaren heeft de redactie ernaar gestreefd het theater in Vlaanderen met een kritische pen te begeleiden. In een poging een steentje bij te dragen tot de ontwikkeling van een theater cultuur in ons land. Die cultuur moet op de eerste plaats worden gevoed door het theater zelf. Als het theater zich als kunst affirmeert, zal het ook een publiek krijgen dat het als kunst erkent, met een rechtmatige plaats in de samenleving. "Het theater, zei Garcia Lorca, moet herwinnen wat het verloren heeft: autoriteit." Daar wil Etcetera mee aan werken, door reflectie over waarden en gebreken in ons theaterleven. Theatercultuur betekent immers ook: onderscheid kunnen en durven maken tussen wat autoriteit verdient en wat niet.

Jef De Roeck

Zonder titel

Een halve eeuw geleden woedde de Spaanse burgeroorlog. De schrijver Federico Garcia Lorca werd er slachtoffer van. Etcetera publiceert voor het eerst in het Nederlands een onvoltooide toneeltekst van zijn hand, zonder titel. Pag. 31

In dit nummer ook nog

Shakespeare andermaal: Othello en King Lear, pag. 22 En Steve Kemp die daar de belichting voor ontwierp, pag. 25 Het eerste kleutertheaterfestival in Vlaanderen, pag. 28 Claus Peymann in Wenen, pag. 41 Michel Uytterhoeven in Amerika, pag. 49

Columns van Geert Kimpen, pag. 8, Werner Van den Mooter, pag. 21, en Leen Thielemans, pag.53

In de Kroniek recensies van De reisgids (NTG), Op zoek naar jezelf (KNS), Nacht in februari (Speeltheater), Macbeth (De Munt), Dans la solitude des champs de coton (Théâtre des Amandiers), Koning Oidipoes (Toneelkring Sint-Rembert), Ghetto (KNS); een echo van de herdenking Fernand Crommelynck, een beschouwing over het werk van Maatschappij Discordia, enkele pittige citaten in de rubriek Gelezen en boekbesprekingen in Etcetera ontving, pag. 55

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; Is een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem tel. 03/353 1207; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik Redaktieadres: Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel

issn 0774-2739


Development and design by LETTERWERK