Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Koninklijk Besluit"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het boek besluit met een statistisch gedeelte, een korte bijdrage over de balletpedago-giek in ons land en een bibliografie...dit boek wordt de intense balletactiviteit van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen in 12 jaar tijds beschreven...Rina Barbier Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen Vriendenboek Rik Jacobs Getuigenissen/herinneringen/ documenten "Het is de hoop van het Huidecomité Rik Jacobs dat

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Paul De Bruyne Het Koninklijk Landjuweel 1983-1984 Het Koninklijk Landjuweel is een niet onbelangrijk tornooi...Het Koninklijk Landjuweel werd overbeschermd, vertroeteld... Het wordt hoog tijd dat het wicht stevig door elkaar wordt geschud...Dat de technische danskwaliteit ook hier geen hoge toppen scheert is een bewuste keuze: "Het besluit is gevallen het niet op punt te stellen

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hij besluit om een familiefeest te organiseren, waarop hij in samenwerking met zijn schoonzoon iedereen zal vergiftigen...er ook een merkwaardige Contes d'Hoffmann te zien is? Vooraf moet gezegd dat de ruimte van het Koninklijk Circus slechts een tijdelijke noodoplossing is en dat deze opvoering aan slagkracht inboet...agenda waarin wat België betreft enkel de optredens van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vermeld worden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik besluit om nog een keertje te gaan kijken en ik ben niet alleen: de zaal zit afgeladen vol...Koninklijk Ballet van Vlaanderen Antwerpen Moves De titel die Valery Panov, artistiek directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, zijn jongste avondvullende creatie meegaf...balletcorps van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Gezien op 13 februari 1987 (première), in het Koninklijk Circus te Brussel...standpunten lopen ver uiteen (wat positief is, maar er ontbreekt een bundeling ervan in een besluit), ook het gehalte verschilt

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Walter Moeremans zet een leuk typetje neer, maar in de laatste peripetieën (waarbij hij twee zusters tegelijk het hof maakt, wanhopig toch met zijn ware liefde wil trouwen, en dan niet tot een besluit...Etcetera werd al bericht over het Koninklijk Landjuweel en het Victor de Ruyter-tornooi: altijd vallen naast enthousiasme en inzet, wat natuurlijk geen kwaliteit op zich is, toch ook regievisie en

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De nieuwe theatrale ruimte is overweldigend (al roept ze reminiscenties op aan het Koninklijk Circus, en kan men hierdoor niet anders dan de vraag stellen of de moeite en de kosten echt noodzakelijk...En opnieuw besluit Peyskens, veertien dagen voor de première, het stuk niet te spelen: net als bij zijn Rotterdams Winter's Tale, vorige zomer...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 44.400.000 47.044.700 48.000.000 Brussel Nederlands Toneel Gent 47.680.000 50.582.223 50.800.000 Koninklijk Jeugdtheater, Antwerpen 37.000.000 38.606.028...Als besluit willen wij toch nog een belangrijke vaststelling doen: "Zonder toename van middelen zal er ook geen nieuwe visie kunnen ontwikkeld en uitgebouwd worden

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij...De jongste zoon Manfred besluit ietwat misantropisch:" Van alle menselijke verschijningsvormen : Eskimo's, Mongolen, Siamezen, is het mooie jonge meisje wel het allersaaiste...Marcel De Bie, 52 jaar, acteur en huisregisseur aan het Koninklijk Jeugdtheater

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
zich expliciet naar de totem, die voor de rest genegeerd wordt, en besluit om de gehate Ned zijn nog rouwende moeder te gunnen...De vergelijking van de Tillemans versie met de recente enscenering van Lange dagreis naar de nacht door Ingmar Bergman in het Koninklijk Dramatisch Theater van Stockholm (april 1988) bewijst echter

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Dirk Verstockt Gezien te Brussel, Koninklijk Circus, op 17 juni 1990 Arca Gent Emilia Galotti Tijdens één van de repetities van Lessings Emilia Gallotti werden de...De auteur besluit zijn artikel met de zin "De enige aangekondigde Vlaamse spreker, Toon Brouwers (als redactiechef van De Scène) stuurde zijn kat...Zijn opleiding volgde hij aan de Koninklijke Toneelschool en aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Edith Clever in Die Marquise von O Op 11 mei 1990 besluit Günter Grass een ultieme oproep tot omzichtigheid bij de Duitse eenwording, gepubliceerd in Die Zeit, als volgt, na een denkbeeldige...De scène lijkt te verwijzen naar de ruïnes van het koninklijk paleis in Berlijn, dat door Syberberg in zijn boek afgebeeld is: in 1950 liet Ulbricht deze ruïnes opruimen, om er het stalinistische

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Dat besluit werd voor het Nederlandstalige landsgedeelte vervangen door het Koninklijk Besluit van 14 september 1954...Deze tekst is een uittreksel uit het Rapport au Roi, waarin het koninklijk besluit van 9 oktober 1957 werd voorgesteld...Het tienpuntenplan kreeg op 22 mei 1989 vorm van Koninklijk Besluit en hield de volgende maatregelen in: De verantwoordelijkheid van de steden Steden die in gebreke blijven op het

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
goede dag uit een boom komt gevallen en dan besluit kunst te gaan maken', houdt artistiek leider Johan Reyniers met zijn laatste festivaleditie een pleidooi voor een doordachtere contextualisering van dans...grijze eminentie van de Vlaamse dans en oprichtster van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen - bij wijze van prelude aan het woord gelaten te hebben

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Aanvankelijk weet de vreemdeling niet goed welke houding aannemen, maar uiteindelijk besluit hij om van het toeval te profiteren en zich als koning te laten behandelen...Aanvankelijk weet de man niet goed welke houding aannemen, maar uiteindelijk besluit hij om van het toeval te profiteren en theater te gaan maken zoals het te verwachten en te voorzien...Zizek besluit: 'Alle aanwezigen, de dokter incluis, begeleidden dit schouwspel met een obsceen gelach; spoedig begon ook de ongelukkige soldaat beschaamd te giechelen, terwijl hij al masturberend

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
De koning heeft van deze uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt, onder andere voor de 'schouwspelartiesten', in een Koninklijk Besluit van 28 november 1969 (art...Geen evaluatie en hertekening van de fiscale positie van kunstenaars - hoewel dat ooit als besluit geponeerd werd bij de betreffende Subcommissie in de Kamer: wanneer het sociaal statuut van de

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
1980 gaat zijn naam met de snelheid van een nieuw virus door het wereldje: hij heeft Cymbeline van Shakespeare geënsceneerd met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij op dat...Hij besluit het poëtisch-actionele drieluik niet meer te spelen...altijd zo bevallen', maar hij besluit zijn artikel met deze wat bittere bedenking: 'Theater als de nieuwe kleren van de keizer, en Decorte als het onnozele jongetje dat roept: 'Kijk, hij is naakt

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Dichter bij huis werd Jan Fabre onlangs door het Koninklijk Ballet van Vlaanderen uitgenodigd om een nieuwe versie van Het Zwanenmeer te maken...Bedroefd over het naderende einde van zijn zorgeloze jeugd, besluit hij op jacht te gaan...dirigent: Koen Kessels productie: het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (realisatie i.s.m


Development and design by LETTERWERK