Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "Kinder" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Speeltheater Dat doet ook het Speeltheater van Eva Bal, al gaat het hier dan om kinder- en jongerentheater

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Sindsdien realiseerden zij zo een kleine 30 kinder- en jeugdvoorstellingen...Van dit alles wil het Brialmont-theater nu af; reeds een tijdje evolueert het wég van kinder- en jeugdpro-dukties

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Vormt toch een zeer belangrijke bijdrage voor het kinder- en jeugdtheater

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
berichten over een tentoonstelling, een prijsuitreiking, nog een prijsuitreiking, kinder- en jeugdtheater, theatergeschiedschrijving en zomerfestivals, de rubrieken "Gelezen" en "Etcetera ontving", pag

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
bundeling van krachten; als een forum waar eenieder die ook maar iets te maken heeft met kinder- en jeugdtheater terecht kan; als de plaats ook waar heel wat denkwerk moet verricht worden om de bundeling van...Een belangrijke optie voor het Vlaamse Kinder- en Jeugdtheatercentrum moet immers zijn: de bestaande kanalen en organisaties voor theater in het algemeen te benutten om het kinder- en jeugdtheater...Jo Nachtergaele Wie meer wil weten over Omicron, het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum, kan voorlopig terecht bij het VTC / Visverkopersstraat 13 bus 9 /1000 Brussel Opéra de Paris

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De paradoxen zijn veelvuldig: in het advies wordt speciale aandacht besteed aan kinder- en jeugdtheater; ook in de stellingen van minister Dewael vinden we dit accent terug

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De vraag is pertinent sinds het ideologische echec van Helena Weigel in de creatie van Mutter Courage und ihre Kinder en blijft dit na enkele uren (twee voorstellingen in mijn geval) met The road

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Het voornaamste probleem van veel kinder- en poppentheatermakers is dat ze alles moeten kunnen: teksten schrijven, regisseren, decors bouwen, reclame maken en ook nog acteren

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Jan Verbist: "Wij hebben tot nog toe inderdaad alleen maar 'kinder'- en 'jongeren'-voorstellingen...Ten tweede: het KJT afbouwen is de poten wegzagen onder alle kinder- en jeugdtheater van enig niveau

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Kloof Men kan stellen dat het Vlaamse kinder- en jeugdtheater al een hele tijd op zoek is naar dit "tweede genre" en dat er vandaag in hun rangen een intense inspanning geleverd wordt om

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
dit nummer op het kinder- en jeugdtheater: de toneeltekst Dag monster vormt er het middenluik van; voorts wordt onderstreept dat kinderen recht hebben op theater en dat o.m

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
basistekst voor kinder- en jeugdtheaterprodukties zou leiden tot een verdringing van maatschappelijk relevante themata in dit theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Directie: Walter Merhottein * Eerste en grootste kinder- en jongerentheater van Vlaanderen * Meer dan 300 voorstellingen per seizoen * School- en schoolreisvoorstellingen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
reflectie van het buitenlandse theater- en dansaanbod, motor voor het kinder- en jeugdtheater, springplank voor het onbekende

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Makers, organisatoren en recensenten van het kinder- en jeugdtheater gaven aan de VTI-Studiedienst de opdracht het cijfermateriaal uit dit eindverslag op een rij te zetten en constateerden dat deze...te besteden, slechts 13,86 %. In 83-84 waren er 5 kinder- en jeugdtheatergezelschappen erkend, 7 in 84-85...Kinder- en jeugdtheatergezelschappen hebben een kostenstructuur vergelijkbaar met andere gezelschappen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Etcetera 23 kon u lezen dat tientallen mensen uit het kinder- en jeugdtheater dit ten stelligste bestrijden

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Het (kinder)publiek wordt (eindelijk) erkend als bestaan- De Blauwe Zebra - Een 1/2 tuinhuis - Foto: De Blauwe Zebra De Blauwe Zebra -De Beer - Foto: Peter van...Hèt (kinder)publiek bestaat dan ook niet...Het is bijvoorbeeld opvallend dat veel kindertheatermakers de zogenaamde 'grotemensen-auteurs' ook naar het kinder-publiek brengen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Koot Unsre Weiber und Kinder schreien nach Brot Wir wollen sic mit Aristokratenfleisch füttern Hé

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Hugo Meert en Paul Ricour om rond de griezelig onnozele kinder-TV-serie Medina een toneelproject op te zetten

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Blijft natuurlijk dat er veel goed kinder- en jeugdtheater te zien was in Den Bosch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK