Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "KON NIE ANDERS"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Mot je nie grienen bij zoo'n oranje...Assepoes En Lamme wenkte,, Lamme Voorzichtig, zòò... Was 't geen mysterie, Assepoes Ik kon 't niet gelooven...Luister... toe, lach nu, anders kan ik niet verder... Ik zal 'n huizeken bouwen... met steenen als vlammen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie En nog heel wat anders, Juul En van haar zeventiende heeft die genen boek meer vastgehad, he...Juul Het moet helemaal anders worden, zei ze...buiten zijt... (weer woedeuitbarsting die eindigt in een soort bewustzijnsverlies) Gloster U kon best een dokter waarschuwen mevrouw

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ja, hoe kon je anders verklaren dat Goedele en Veerle zomaar in zijn armen kwamen gelopen...Tóen wij trouwden -- toen was het natuurlijk helemaal anders dan nu -- hadden we niets anders dan een bed, een tafel èn vier stoelen, en verder alleen maar onze blote handen...Ik heb nooit anders gedaan

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Refrein : O, wa zijde gij schoen (2x) Dat heb ik in jaren nie gezien Zoe schoen, zoe schoen O, wa zijde gij schoen (2x) Dat heb ik in jaren nie gezien zoe schoen, zoe schoen...Maar al heel spoedig verloor ik het beeld van deze heerlijke man; ik zag hoe hij helemaal verdween en vervluchtigde en dermate wegsmolt, dat ik hem buiten mij niet meer bespeuren of ontwaren kon en...en op aarde, gestorvenen, levenden en ongeborenen Iets anders interesseerde haar toen niet, net zo min als mij nu welhaast

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
keuze voor een vrij onbekend en moeilijk stuk; en ten tweede heeft Bouvier naar een gekunstelde speelstijl gezocht, die de acteurs uit de dagelijkse routine van een uitgewoond naturalisme kon halen...Zijn eerste projecten waren eerder vrolijke collages, waarbij hij zijn komische inventie de vrije loop kon laten...andere talen verandert de intonatie, hier wordt de muzikaliteit anders, en het ritme

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Ben ik anders dan anders...Met Marianne aan mijn zij loop ik over de lei o, kon ik u maar verlokken voor een wandeling aan het strand van Knokke naar vriendschap zo een mateloos verlangen ode aan...De schrijver Ik ben echt gekrenkt als het iemand anders anders gaat dan mij

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Ze willen niets anders dan doen wat ze doen...De produkties die mij echt konden boeien - en voor zover ik van anderen kon opvangen, sta ik met deze mening niet apart - waren het werk van hier reeds bekende artiesten...Hun duo Pudique Acide/Extasis kon misschien nog als een spielerei geklasseerd worden, zij het van virtuoze makelij, maar het groepswerk Mort de rire was een hoogtepunt: prachtig gedanst, loepzuiver

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Walter Felsenstein kon het zich veroorloven om zeven (!) maanden uit te trekken om Carmen in te studeren...De orchestrale bezetting is te vergelijken met die van de Kammersympho -nie van Arnold Schönberg, in mijn geval 24 musici...Het is natuurlijk geen absolute vereiste, anders was Gosch niet voor Tristan und Isolde gevraagd

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Enerzijds werd deze academische omkadering door Tillemans vooropgesteld als een voorbeeld voor de samenwerking tussen het theater en de universiteit, anderzijds kon Tillemans het natrappen toch niet...Het kan niet anders of zo'n vreemd koppel vraagt om problemen...Bijna hyperrealistisch oogden decor en aankleding : De Trust speelde op lokatie in wat voor een tuinbouw-groothandel kon doorgaan, Arca imiteerde het tuincenter binnen de theatermuren

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Ja, dat ik na enkele dagen op een stoel kon zitten en een vork gebruikte, in plaats van met mijn handen te eten...Ik kon het walgelijke beest wel de nek omdraaien, zo verfoeide ik het, maar...het was immers al dood...Al kon je die verscheidenheid slechts leren kennen door ervaring

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
hopen dat we iets kunnen doen 'bewegen', debatten kunnen aanzwengelen, minimale verschuivingen teweegbrengen Joosten: Het Toneelhuis wil een kritische vrijplaats zijn; dat is iets anders dan...Ik heb altijd het meest gehad aan het onderzoek van wat ieders discours dan wel inhield, zodat je vorm en inhoud intern verder kon ontwikkelen...Perceval: Ik heb altijd het voorgevoel gehad dat Ten Oorlog én een eindpunt én een beginpunt van iets anders was

Nr. 83, Januari 2002 • Raven Ruëll • Jan, mijn vriend: Een tekst van Raven...
was net zo verdrietig als anders en nu ook nog moe alle energie was uit me weggevloeid en de hele lange weg naar huis lag nog voor me dus ik ging aan de kant van de weg zitten en...jan die nooit mee gaat zwemmen ge kunt nie zwemmen jawel nie waar jawel nie waar ge liegt ge liegt da ge zwart ziet ha ha ha jan kan nie zwemmen jan kan nie...zwemmen ik kan wel zwemmen doe het dan nee ik wil niet ziet ge wel dat ge niet kunt smeerlapke alles wat ge zegt zijt ge zelf jan kan nie zwemmen jan kan nie zwemmen jan als

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Het eerste deel Be in'nie, een tekst van Peter zelf, neemt het leven en werk van fotografe Tina Modotti (1896-1942) - en in mindere mate dat van haar leermeester en minnaar Edward Weston (1886...Er werd vertrokken van een eerlijk niet-weten en niet-kunnen; niemand voelde een druk van reeds meermaals uitgeteste procédés, van een trukendoos; ondanks de beperkte tijd kon er daardoor een...Door de focus op deze ene problematiek te brengen binnen een eenvoudige nevenschikkende dramaturgie, kon een groot publiek aangesproken worden: SS werd slechts zeven keer gespeeld (in het

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
VERSIEREN MET LINTEN EN PAPIEREKES DAN IS HIJ VLUG BEGINNEN LOPEN EN ZIJN DE LINTEN IN DE KNOOP GERAAKT MET EUROPAS LANGE HAAR DIE KON NIE ANDERS DAN VLUG MEELOPEN...VREEMDE MAN IS VERDRIETIG ZE WIL HAAR ZUSKE ZIEN HAAL ZE VOOR MIJ TEREUS IK KAN NIE MEER IK WIL HET NU IK MOET IK ZAL HAAR ZIEN ZO IK BEN U ALS LOON GESCHONKEN SCHENKT GIJ MIJ...OVERKANT HET KLEINE SCHIPKE ZIET ZE NIE EN DAN IN ZEE NIET VER VAN HAAR EEN RUG ALCYONE KIJKT ERNAAR DE WIND BEWEEGT DE RUG EN ALCYONE KIJKT ERNAAR HEEL HEEL LANG DAARNA KIJKT ALCYONE

Nr. 99, December 2005 • Ramona Verkerk • Warmhouwe
da me fout ligge wil nog nie zegge dak ze nie meer maak hè Nee laat dat duidelijk zijn Andes zou ik hier nou ook nie hebbe gestaan hè Zou ik nou wel in men...pote is weggeslage En 't duurt maar heel even, maar da lijkt precies een eeuwigheid Tot het tot me doordrinkt dat-Dat... Henk, Henk helemaal nie blijkt te zijn maar totaal iemand anders...die rame Gordijne ook direk meegewasse Komp Margo voorbij Dat is de buurvrouw Dus die blijf staan en die zwaait 'Heej Marie' Kon ik nie meer doen asof ik