Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "KON NIE ANDERS"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Assepoes Ik kon 't niet gelooven, al bracht TijTs uil me de boodschap...Assepoes En Lamme wenkte,, Lamme Voorzichtig, zòò... Was 't geen mysterie, Assepoes Ik kon 't niet gelooven...De bruidskoets heb ik afgelast, anders maakten we de menschen wakker

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Gelukkig niet, ik heb haar altijd geleerd zich niet te laten doen... Fie En dan zei ik: moeid oe nie...Soms kon die mij zo zot razen over schijn en droom en niet echt, dat ik er zelf al begon af te slagen...Hij kon evengoed zelfmoord hebben gepleegd, en sommige van uw cliënten zullen dat doen

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Maar die man neven mijne huis is nie goeie, M. Soc...Ja, hoe kon je anders verklaren dat Goedele en Veerle zomaar in zijn armen kwamen gelopen...Tóen wij trouwden -- toen was het natuurlijk helemaal anders dan nu -- hadden we niets anders dan een bed, een tafel èn vier stoelen, en verder alleen maar onze blote handen

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Refrein : O, wa zijde gij schoen (2x) Dat heb ik in jaren nie gezien Zoe schoen, zoe schoen O, wa zijde gij schoen (2x) Dat heb ik in jaren nie gezien zoe schoen, zoe schoen...Negen jaar lang moest zij de barensweeën der Liefde dermate doorstaan, dat zij er niet in slaagde hoe dan ook tot rust te komen, evenmin kon zij de Liefde uit haar leven bannen...en op aarde, gestorvenen, levenden en ongeborenen Iets anders interesseerde haar toen niet, net zo min als mij nu welhaast

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zijn eerste projecten waren eerder vrolijke collages, waarbij hij zijn komische inventie de vrije loop kon laten...die verschillende werkgebieden wordt hij gehuldigd door medewerkers en vrienden: Herman Balthasar, Marcella Cotti-nie, R. De Buck, Jo De Meyere, Jan D'Haese, Walter Eysselinck, Dries Poppe, Jeanne...andere talen verandert de intonatie, hier wordt de muzikaliteit anders, en het ritme

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Ben ik anders dan anders...Als ik je anders van tijd tot tijd ontmoette dan zag je er altijd hetzelfde uit...De schrijver Ik ben echt gekrenkt als het iemand anders anders gaat dan mij

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Van vele produkties blijft nauwelijks een beeld overeind: de frivoliteit van Bill T. Jones & Ar-nie Zane bijvoorbeeld, of het etherische Niwa van Muteki Sha, of de doorzichtige poses van Mark Tomp...Ze willen niets anders dan doen wat ze doen...De produkties die mij echt konden boeien - en voor zover ik van anderen kon opvangen, sta ik met deze mening niet apart - waren het werk van hier reeds bekende artiesten

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Walter Felsenstein kon het zich veroorloven om zeven (!) maanden uit te trekken om Carmen in te studeren...De orchestrale bezetting is te vergelijken met die van de Kammersympho -nie van Arnold Schönberg, in mijn geval 24 musici...Het is natuurlijk geen absolute vereiste, anders was Gosch niet voor Tristan und Isolde gevraagd

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
kon je het aan den lijve ondervinden...Bijna hyperrealistisch oogden decor en aankleding : De Trust speelde op lokatie in wat voor een tuinbouw-groothandel kon doorgaan, Arca imiteerde het tuincenter binnen de theatermuren...Gedrild in Pruisische onderdanigheid, gezoogd in Siegesroes, opgegroeid in Biedermeierconser-vatisme uit zich de Duitse eigenheid in beknotting van het individuele anders-zijn

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Voor het eerst kon ik glimlachen...De beste redenaar, Meneer Lhouët, wist met veel lof te vertellen, dat mijn moedig gedrag als voorbeeld kon dienen en dat er in de scholen een speciale les zou moeten gegeven worden over dit gebeuren...Men kon een speld horen vallen

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
hopen dat we iets kunnen doen 'bewegen', debatten kunnen aanzwengelen, minimale verschuivingen teweegbrengen Joosten: Het Toneelhuis wil een kritische vrijplaats zijn; dat is iets anders dan...Ik heb altijd het meest gehad aan het onderzoek van wat ieders discours dan wel inhield, zodat je vorm en inhoud intern verder kon ontwikkelen...Perceval: Ik heb altijd het voorgevoel gehad dat Ten Oorlog én een eindpunt én een beginpunt van iets anders was

Nr. 83, Januari 2002 • Raven Ruëll • Jan, mijn vriend: Een tekst van Raven...
van Jan zonder vrees van Jan mijn vriend en toen ik in mijn bed lag en ik kon niet slapen dacht ik jan is niet bang van het leven want jan houdt niet van het leven en ik keek naar...jan die nooit mee gaat zwemmen ge kunt nie zwemmen jawel nie waar jawel nie waar ge liegt ge liegt da ge zwart ziet ha ha ha jan kan nie zwemmen jan kan nie...zwemmen ik kan wel zwemmen doe het dan nee ik wil niet ziet ge wel dat ge niet kunt smeerlapke alles wat ge zegt zijt ge zelf jan kan nie zwemmen jan kan nie zwemmen jan als

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Deze bewering berustte op de illusie dat men, zo schreef Peter Weiss, de inhoud van het documentaire materiaal kon behouden, terwijl men wel de vorm ervan bewerkte...Het fragment omtrent de Spaanse Burgeroorlog in Be in'nie bijvoorbeeld werd in feite gemaakt door de acteurs; er werd hen een hele reeks materiaal aangereikt waaruit zij een keuze maakten, met als...verhaal over foto's die 'gemaakt hadden kunnen worden', iemand die zwijgt, iemand die een rode vlag op-plooit en weglegt,... Bij het maken van Ruis kon voortgebouwd worden op de gemeenschappelijke

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
VERSIEREN MET LINTEN EN PAPIEREKES DAN IS HIJ VLUG BEGINNEN LOPEN EN ZIJN DE LINTEN IN DE KNOOP GERAAKT MET EUROPAS LANGE HAAR DIE KON NIE ANDERS DAN VLUG MEELOPEN...SLAPEN ALCYONE GAAT IN DE ZETEL LIGGEN ZE KAN NIKS ZIEN DIE MORGEN KWAM DE ZON VEEL LATER OP DAN ANDERS ALCYONE WANDELT N/VAR DE ZEE ZE ZIET HEEL VER DE...OVERKANT HET KLEINE SCHIPKE ZIET ZE NIE EN DAN IN ZEE NIET VER VAN HAAR EEN RUG ALCYONE KIJKT ERNAAR DE WIND BEWEEGT DE RUG EN ALCYONE KIJKT ERNAAR HEEL HEEL LANG DAARNA KIJKT ALCYONE

Nr. 99, December 2005 • Ramona Verkerk • Warmhouwe
pote is weggeslage En 't duurt maar heel even, maar da lijkt precies een eeuwigheid Tot het tot me doordrinkt dat-Dat... Henk, Henk helemaal nie blijkt te zijn maar totaal iemand anders...die rame Gordijne ook direk meegewasse Komp Margo voorbij Dat is de buurvrouw Dus die blijf staan en die zwaait 'Heej Marie' Kon ik nie meer doen asof ik...Nee Da ga je nie vertelle hè Want daar gaat het nie over Het gaat er nie over wat wel of niet waar is Het gaat er over waar dat zij gelukkig van worde En zij moge gelove wat da


Development and design by LETTERWERK