Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Jacques Lacan"Nr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Bij de komst ervan naar Brussel in het Théâtre 140 titelde Jo Dekmine: "Miroir de l'inconscient'. terecht, want Mesguich is ook een heel aandachtig leerling van Jacques Lacan: "... het onderbewuste

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Grote namen die in Frankrijk de bon ton dicteerden, bewijzen zulks: André Breton, Maurice Heine, Gilbert Lely als gangmakers van een peleton surrealisten; Michel Foucault, Jacques Lacan... allemaal

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
tussen natie en staat dus) erkent: het denken van Jean-Jacques Rousseau...Veel is vreemd in deze wereld... Het onbewuste is het andere in onszelf, 'je est un autre' zegt Lacan later

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
En dat het oedipale model in bijna ieder geschreven verhaal aanwezig is, dat constateerde Roland Barthes al in het kielzog van Freuds explicateur Jacques Lacan

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Jacques Lacan geïntroduceerd vanuit de populaire cultuur

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
moeten ons daarom tevreden stellen met het herkauwen van de talige echo's van negentiende-eeuwse auteurs, aangevuld met wat flarden recente poëzie en enkele volzinnen van Jacques Lacan...slotregel van Le Désir een 'sublieme vergissing'. In laatste instantie is het - mét Lacan - niets anders dan de mislukte ontmoeting met het Reële: mensen komen altijd te laat, behalve op het stervensuur, dat

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
hunger of death, een essay van Christopher Lane over het latere werk van Giacometti, verwijst de auteur naar het begrip 'extimité' van Jacques Lacan om de anorectische lichaamsbeelden van Giacometti

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
de door Jacques Lacan beroemd gemaakte terminologie van Roman Jakobson: in I said I is er een zichtbare, immer herhaalde splitsing of deling tussen het sujet de l'énoncé ('ik' als talige term) en het...Taligheid is inderdaad ook synoniem met regels of normen, reden waarom Lacan in zijn werk de taal tot model van de symbolische orde of cultuur heeft gepromoveerd...De elk subject kenmerkende deling of splijting ('fente', dixit Lacan) verschijnt hier namelijk als het waarmerk bij uitstek van de acteur-performer

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Maar ook toen al, zo leren de bekende studies van een Carl Schorske of Jacques Le Rider, stond de toenmalige hedendaagsheid van kunst of denken op gespannen voet met de burgerlijkheid van het mondaine...Het waargenomen lichaam is immers altijd van de orde van het beeldmatige, van wat Lacan als het imaginaire omschrijft

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
versie Jacques Lacan

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Jacques Lacan verwerkt deze problematiek binnen zijn subjecttheorie...De intrede van het kind in de symbolische orde wordt door Lacan de castratie genoemd: het kind -dat nu een deel van de betekenaarsketting, de taal geworden is- wordt er afgesneden van zichzelf, er...geen zelf (meer). Deze structuur duidt Lacan aan met Rimbauds gezegde:' Je est un autre

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende...Zij is nachtelijk (...)', aldus Jacques Derrida in een commentaar op Hegel". Het snijpunt van het conflict tussen deze twee wetten is de dood

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Hertmans laat zijn Antigone op de divan van Lacan plaatsnemen, maar hij weet zeer goed dat ook die analyse, die therapie de ware gruwel - le Réel - slechts omcirkelt en connoteert, maar nooit...Omdat Hertmans zelf graag naar de psychoanalyse van Jacques Lacan verwijst, kan ik het mij permitteren om ook iets over die wet/Wet - niet de publicaties in het Staatsblad, maar iets funda-mentelers...La Loi' is voor Lacan het incestverbod, een regel die ook voor Sigmund Freud al besloten lag in de stichtingsakte van de samenleving

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
Jacques Lacan beschrijft een interessante relatie tussen taal en de ervaring van een psychose

Nr. 99, December 2005 • Fin Novembre • Journal: A l'œil nu #4 Leuven
JACQUES LACAN, Le séminaire, Livre XI, Seuil, 1973

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Met zijn provocatieve uitspraak ‘Il n’y a pas de rapport sexuel’ tracht Jacques Lacan het inherente falen van de seksuele relatie te duiden...Veel auteurs hebben vanuit verschillende perspectieven en op verschillende wijzen de functie van dit ‘reële object’ (de oorzaak van het verlangen) omschreven: object a (J. Lacan), abjecte

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
De möbius strip wordt onder andere door Franse denkers als Jacques Lacan en Gilles Deleuze aangewend als topologische metafoor


Development and design by LETTERWERK