Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Interbellum"Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
interbellum aan een vernieuwd onderzoek te onderwerpen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
ideeën van het interbellum zijn na 1945 ook het officiële theaterstandpunt geworden...Verouderd Ondertussen is het ongetwijfeld ook duidelijk dat het selectisme en radicalisme van het interbellum de naoorlogse successen van het Nationaal Toneel hebben mogelijk gemaakt...De vele openluchtspelen en massaspelen van het interbellum en Teirlincks ontwerp van een "monumentaal toneel" zijn hier de modellen

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
mogelijke buitenwereld, van een mogelijke gemeenschap, worden de sociale en dramaturgische analyses uit het interbellum weer actueel...Hoe naïef en rechtlijnig deze procédé's voor ons gevoel ook zijn toegepast in de praktijk, een confrontatie met de scenografie van het interbellum maakt niet alleen een passieve kennisoverdracht...Zonder dat de al te eenvoudige oplossingen van toen overgenomen moeten worden, lijkt me een confrontatie met de interbellum-scenografie nuttig als brandstof voor wie erover nadenkt de band met de

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
De pop draagt, zoals ze nu geëvolueerd is, alle sporen in zich van theateropvattingen uit het begin van deze eeuw en van het interbellum

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Deze tijd vertoont een aantal uiterlijke kenmerken van het interbellum dat Hitiers pad plaveide: een economisch zorgwekkende situatie, een quasi-belangstellend insluiten van het exotische, een

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Dat werd gegeven door iemand die tegen de pensioenleeftijd aanzat en die waarschijnlijk in het interbellum nog toneel had gemaakt

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Die breekt trouwens ook radicaal met de wijze waarop avant-gardistische tentoonstellingsbouwers in het Europese interbellum actief naar interactie en confronta

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Snelheid en jachtigheid, 'massaliteit' en anonimiteit, elektrisch verlichte etalages en reusachtige reclamepanelen,...: eind de negentiende eeuw of tijdens het twintigste-eeuwse interbellum kon je

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Isabel Verdurme over de joodse identiteit tijdens het interbellum

Nr. 81, Februari 2002 • (colofon)
David Hernandez 51 Leïla Houari Jj6 Hans Hoes 56 Joodse theaters in Antwerpen tijdens het Interbellum: Dramatische Studio, Jiddische Volksbühne, Habimah, Jiddisch Kamertheater, Wilner Truppe 22 Rachid

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Antonin Artaud en Bertolt Brecht gingen expliciet in op die mogelijkheid van een catastrofe in hun geschriften die tot stand kwamen in het interbellum

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
Het ontstaan van de glamourfotografie kan niet worden los gedacht van het star-systeem dat vanaf 1910 in de Amerikaanse cinema wordt geïntroduceerd en zijn hoogtepunt bereikt tijdens het interbellum

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
reminiscenties aan de expressionisti- sche traditie uit het interbellum

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Sindsdien heb ik zijn verzameld werk methodisch doorworsteld, schreef ik een stuk of vier wetenschappelijke artikels over zijn regies en toneelstukken uit het interbellum, en promoveerde ik op een


Development and design by LETTERWERK