Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "IN EEN ROTS"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En gebeurt het dat een brief verdwaalt, dat een bediende uit zijn dienst naar een andere gaat, dat hem een papier uit handen raakt, dan ziet hij dadelijk opzet, verraad en arglist, die zijn lot...Maar als ik een blik op je werp, als mijn luisterend oor een woord van je lippen verneemt, dan wordt het om me heen een nieuwe dag en alle banden vallen van me af...Onze tijdgenoten uit een lange slaap roepen en dan misschien met een edel christenleger het gevaar en de roem van een heilige oorlog delen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
wilden toneel brengen zoals een kelner een bestelling brengt...Proloog had lang een zwakke kern met een ijzeren omhulsel eromheen...Proloog zal bestudeerd worden als een poging van een groep mensen die cultuur met de sociale strijd wilden verbinden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
ook de voorstelling Jane gespeeld, door drie vrouwen in een regie van Mirjam Koen: het is een collage-reconstructie gebaseerd op Jane Bowles' leven en werken...Wat er daarna ook met Globe gebeurt, deze groep heeft een reeks merkwaardige en eigenzinnige pro-dukties uitgebracht die op de Nederlandse en de Vlaamse theaterrealiteit een gezonde, verwarring...stichtende invloed uitoefen(d)en, zowel een schandaal produktie als Troilus en Cressida als een meer geprezen Drie Zusters of een onbegrepen North Atlantic (zie Etcetera 4). Men zal er achteraf aan refereren

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Een andere parallel is het hoogteverschil op de rots aan het strand...Het meest kritische moment in het denken heb je volgens hem als mensen, die voor een probleem staan dat blijkbaar binnen een bepaald kader op te lossen is, plots op een heel andere plaats gaan zoeken...Dan moet het of meteen een ruïne zijn, of een woestijn, of helemaal niets, of een streepje

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
de Franse Revolutie (het stuk bestaat voor een groot deel uit historische redevoeringen): streef je een wereld na waarin het goed wonen is voor jezelf, of ga je, met de deugd als vaandel, nog verder...Een steegje'. Een afgebrokkelde muur (als beeld voor de revolutie), daarachter drie ramen als tekens van huizen...Maar ook de rots wordt door twijfels bezocht en wankelt: bij het einde van de scène komt de wand op hem af, vouwt de kamer toe, als een groot blad papier dat wordt omgeslagen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Tristan wil Frigerio een Bretoense rots...Vier of vijf beeldhouwers zullen daaruit een rots maken...Op die scènes kan men een personage niet langs een gat van een meter op een meter laten verdwijnen: hun praktikabels zijn te groot

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De eerste minuten loop je wat onwennig langs de kooi en bekijkt de tentoongestelde objecten: een douchecabine, een heuse boot, een vleugelpiano, een cirkel van televisies, een zandhoop, een vijver...Wat houdt die vondst nu in? In een poging om meer stijleenheid te verkrijgen introduceert Dirk Buyse een nieuw interpretatiekader: het publiek wordt uitgenodigd om een opendeurdag mee te maken in een...Van een kunstgreep gesproken: dit artificieel intermezzo vervangt een entre-act van Botho Strauss waarin de sleutelfiguren uit het stuk MAN en VROUW als oudjes op een subtiele manier een flash back

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
En jij, jij groet de nationale driekleur, als een rots in de branding, door weer en wind...Ulysse Een man mag een glas drinken met een andere man, daar moet je toch niet meteen van alles bij gaan denken...Jonathan Merk op dat ik onmiddellijk geraden had dat hij een arbeiderskind was, een verdienstelijk kind, met een handicap

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
had ze na die derde whisky op het terras van het Hilton gewoon gedacht dat hij haar iets te bieden had, een smaak die ze zich niet meer herinnerde, een vergeten klankkleur, het spookachtige gevoel van een...vast te hangen, aan die man die nu een schim was geworden; maar toen vertelde hij dingen die haar niet konden boeien of hij praatte zoals een man met een hoge graad van aderverkalking - maar dat kon toch...Maar een enorme golf kwam eraan en in plaats van verder te schreeuwen legde ze gauw het mes, de harpoen en de zwemvliezen die hij haar had toegeworpen op een hogere rots

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze opera is al bij al een klein stuk: drie zangrollen, een klein koor, een bescheiden orkest en een minimale dramatische actie...Een reeks gesprekken in een stuk van Mamet is een reeks wedstrijden, in vele rondes, nu win je er een, dan verlies je er een...beter, ze zijn een index op het geheugen, ze vormen een repertorium voor de theatertaal van een gemeenschap: lijsten van lemma's waarachter zich een scenisch leven verbergt

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Doe bij de uitoefening van die taak een beroep op de natuurlijke rede en geef Steeds blijk van een geesteshouding waaruit een visie blijkt Een visie waarin wel rekening gehouden wordt met het verleden...bloed van een serpent met schilfers huid van een leproze vent bouillon van tenensmeer en voeten vuil, salpeter uit een rijpe etterbuil en loog uit stront en pis van een jodin...adelaar de patrijs met gemak kan pakken, ook al biedt een rots u bescherming of dekking

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Toen we uiteindelijk binnen een relatief korte periode voor de 'première', repeteerden aan dit eindpro-dukt, was dat een zacht proces; als je mekaars interesses hebt leren kennen, heb je ook een...Zij vertrekken vanuit een facetje van een emotie en willen dat facetje uitdrukken op de scène voor een publiek...Omdat je die mensen moet kunnen stimuleren om voor een tijdje mee in de boot te stappen, moet je aankomen met een concept, een werkwijze, zonder dat daar een afgelijnd script voor hoeft te zijn

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Gaat kapot aan een maatschappelijke rolverdeling die hem de rots doet spelen en niet de zee, de reus en niet klein duimpje...belicht, gevuld met een miniem aantal objecten : een zwarte sofa midden vooraan met de rug naar het publiek, een asbak, een paar houten stoelen...Deze twee produkties van BMC laten de mogelijkheden van een beslist eigentijds en actueel repertoiretheater zien : Losing Time met nog een trapje voor de laatkomers, Voader met een deur op een nieuwe

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Hij balanceert op een te smalle marge tussen het pathetisch geschreeuw van een onvolwassen puber en een geteisterde Hamlet, die geconfronteerd wordt met diepere levensvragen over dood, leven, waanzin...Om een dramatische spanning op te bouwen kan een statische aanpak interessanter zijn dan een al te beweeglijke...Lang blijft die grote massieve blok als een rots staan, maar plots gaat hij openslijten

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Op een heel omslachtige manier, alsof het over een taboe gaat, vraagt hij zich af wat er wel zou gebeuren als men de naald van een oude grammofoon over de schedelnaad van een mens zou laten lopen...De idealen van de Verlichting zijn maar ideeën van papier die niet verwerkelijkt worden, ze zijn een façade waarachter een gruwelijke leegte, een zinloosheid schuilt...een rots overeind blijft, als een onaanraakbare die boven alles verheven staat, die overal een antwoord op heeft en nooit zijn toevlucht moet nemen tot de andere kant van de taal

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Ik wilde studeren, snuisteren, tasten en vechten, en niet het zoontje worden van een man die mij oplegde hoe ik mijn voornaam moest uitspreken: Luca, met een vuile lange a in plaats van een scherpe...Een autonome mime, steeds geladen met een dramatiek: de zwaartekracht die het lichaam tegen de aarde drukt, zoals Prometheus vastgeketend was aan de rots...Decroux is niet alleen de man die de mime een grammatica heeft geschonken, een solfège die door iedereen naar goeddunken kan worden gehanteerd

Nr. 59, Maart 1997 • Peter Anthonissen • Roberto Zucco in medialand
Omdat zijn identiteit hiermee in het gedrang komt, acht hij het moment rijp een nieuwe keuze te maken: zijn zelfmoord is in Roussels enscenering ingegeven door een drang naar vrijheid, en door het...Inderdaad: Roberto Zucco is in de loop van het stuk verantwoordelijk voor de dood van vier mensen, waaronder een kind, maar bij Roussel heeft dit niets van een loze provocatie, wel van een scherpe...De speelperiode van Roberto Zucco spreidt zich ondertussen over meer dan een jaar uit, een periode waarin België van de ene netelige politieke situatie in de andere is beland, en de naam Marc Dutroux

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Ik stond op het punt een sprong te maken; ik keek op en zag een rots voor mij, met daarin iets dat leek op een nis in een kerk, een klein hokje met daarin een stuk hout met een zeer mooie vorm; alsof...Een glissade is een precies te omschrijven pas, net als een bourree, een battement, een entre-chat... Eén van de manieren om via taal de werkelijkheid te fixeren is van die werkelijkheid een...Ondertussen beschrijft Paxton zelf in trage bewegingen een wigvormige punt - twee zijden van een driehoekig parcours - tot een heel eind achter de stoel; zijn stappen en passen zijn tot een extreme

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
ANDROS EN ZIJN ZUSKES VERANDEREN IN DUIVEN ANTIGONE VERANDERT IN EEN OOIEVAAR ARACHNE VERANDERT IN EEN SPIN ATALANTE VERANDERT IN EEN HOOP LEEUWEN ATLAS VERANDERT IN EEN BERG BYBLIS VERANDERT IN EEN BRON...EEN KOE IPHIS VERANDERT IN EEN MAN LYSISCHE BOEREN VERANDEREN IN KIKKERS LEUCOTHOE VERANDERT IN EEN WIEROOKSTRUIK LICHAS VERANDERT IN EEN ROTS MYRRHA VERANDERT...EEN BOOM NIOBE VERANDERT IN EEN ROTS NYCTIMENE WORDT IN EEN UIL VERANDERD PERDIX VERANDERT IN EEN PATRIJS PHILOMENA VERANDERT IN EEN ZWALUW PICUS VERANDERT IN EEN

Nr. 95, Februari 2005 • 
Het is een onnadrukkelijk denkproces dat in zijn koppige logica de fantasieloze constructie van het koppel als bouwsteen voor een hele samenleving verordent...Hun betoog is van een zeldzame precisie en bouwt in zijn compositie op de allesvernietigende kracht van een voortdurend muterende herhaling...Als straf moest Sisyphus voor eeuwig een rotsblok een berg opduwen