Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Redactie

Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne. Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Johan Callens, Eric De Kuyper, Guy Dermul, Alex Mallems, Walter Moens, Bart Patioor.

Carlos Tindemans, Klaas Tindemans, Pat Van Beirs, Wim Van Gansbeke, Ldward Van Heer, Katie Ver-stockt, Johan Wam-bacq.

Eindredactie

Luk Van den Dries. Theo Van Rompay. Johan Wambacq

Met dank

aan de Beursschouwburg en het Kaaitheater voor de hulp bij de realisatie van dit eerste nummer.

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaar-abonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30; een tweejaarsabon-nement (8 nummers) kost 900 fr. of fl. 50; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of 11. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak pvba, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel

ETCETERA

Jaargang 1, nummer 1, januari 1983

I N D I T NUMMER

La Clemenza di Tito

staat aangeschreven als een "mindere" Mozart maar KMS-directeur Gerard Mortier oordeelt daar anders over. Johan Thielemans analyseert deze produktie die koppen haalde in de buitenlandse pers en had een gesprek met regisseur Karl-Ernst Herrmann. Met uitgebreide fotoreportage. Pag. 16

5 X Shakespeare

Shakespeare is niet weg te branden uit het eigentijdse theaterrepertoire. Hoe springen theatermakers van vandaag om met de belangrijkste Europese theatertraditie? Vijf produkties worden besproken. Johan Callens zet een en ander op een rijtje. Pag. 2

Pina Bausch danst Pina Bausch

Het "autobiografische" danstheater van Pina Bausch wordt door de weldenkende balletliefhebber met de nek bekeken. In theatermiddens wordt la Bausch ingehaald als een belangrijk vernieuwer. Renate Klett beschrijft hoe Kontakthof tot stand kwam. Gie Dermul verklaart Pina Bausch zijn liefde. Katie Verstockt speurt naar de nieuwe dans in België. En bestaat er zoiets als Rotterdammer Tanz-theater? Pag. 40

Jan Decorte vertaalt Goethe

Jan Decorte is een meticuleus-realistisch regisseur en een vertaler met een al even strikte aandacht voor de originele tekst. Hij vertaalde, bewerkte en regisseerde voor Het Trojaanse Paard Goethes Torquato Tasso. Nauwgezet proza dat het poëtische niet schuwt. De integrale tekst van deze bewerking. Pag. 28

Het 'dun acteren' van Mark Vankerkhove, pag. 12 Dagboek van een NTG-figurant in Belgische Cirque Belge, pag. 50 De beslotenheid van ITI-België, pag. 24

Columns van Carlos Tindemans (pag. 15), Eric De Kuyper (pag. 52) en Wim Van Gansbeke (pag. 54)

Baal, De Mannen van den Dam, AKT, Jan Fabre, Groep Karnaval, Publiekstheater, Théâtre du Crépuscule, Epigonentheater en Schechner gerecenseerd plus een stuk of wat losse berichten, pag. 55

In het volgende nummer vindt u naast een volledige toneeltekst en de gebruikelijke rubrieken : het Goethejaar achternagehold, een analyse van Torquato Tasso (HTP) en Clavigo (Arca); een interview met Franz Marijnen ; een theatertocht langsheen de kleinere en kleinste zaaltjes van het land; een blik vooruit op het Kaaitheater '83: Jürgen Gosch; etc.

Gelieve mededelingen aan de redactie, bestemd voor Etcetera 2, aan het redactie-adres te zenden vòòr 31 januari 1983. Advertenties dienen gereserveerd vòòr 5 februari 1983.

Theater et cetera

A: Er zit duidelijk nieuw elan in het Vlaamse theater.

B: Het Vlaamse theater, bestaat dat dan?

A: Een nieuw Vlaams theatertijdschrift, dat bijvoorbeeld is toch een teken van leven? B: Alweer een reclameblad? A: Uw hart is een baksteen. B: Maar het klopt alleen voor u.

Wordt A bedrogen in zijn optimisme? Zal B boeten voor zijn twijfels? En welke auteur citeren A en B in hun laatste replieken? Dat leest u in de volgende nummers van ETCETERA.

ETCETERA, een theatertijdschrift voor Vlaanderen! De jongste decennia werd in het Vlaamse theater op allerlei fronten gesleuteld aan sociale en infrastructurele voorzieningen. Prima! Zullen we het nu hebben over waar het allemaal om begon: de kwaliteit van wat op die min of meer geoutilleerde scènes te zien is?

De discussie daarover en de analyse daarvan behoren tot de taak van een theatertijdschrift. Dat niet alleen wat op de scène gebeurt maar alles wat daar mee samenhangt, tot het door de overheid gevoerde theaterbeleid, binnen het bestek van een theatertijdschrift valt, mag duidelijk zijn. Dat ook aandacht besteed wordt aan wat in het buitenland aan de orde is, ligt voor de hand.

Een tijdschrift over theater et cetera. Theater is altijd al een ontmoetingsplaats geweest van diverse kunstdisciplines. Vandaag is dat meer dan ooit het geval. Vandaar dat in dit eerste nummer uitgebreid aandacht besteed wordt aan muziek- en danstheater.

Naarmate ETCETERA een forum wordt voor recensenten, theatermakers èn publiek, is de opzet waargemaakt. Laat dit een uitnodiging zijn tot een ongebreidelde respons op dit eerste nummer. Het tweede nummer ligt in uw handen, lezer. Voor het weet.

De redactie

Administratieadres ETCETERA

Uitgeverij Kritiek, Vesaliusstraat 1 B-1000 Leuven tel. 016/23 12 64

redactie-adres ETCETERA August Ortsstraat 30 B-1000 Brussel tel. 02/513 14

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may be reproduced in any form, without writen permission from the publisher.


Development and design by LETTERWERK