Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "IK HET HARDOP ZEGGEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Van hem hoorde ik het eerst zeggen 'Klappen !' Ik zei ik zeg het toch...Ik doe dat ook zo, het komt spontaan, na de eerste weken laat ik het langzaam komen, zodat het organisch groeit...Kijk, was ik niet naar het NTG gekomen, dan was ik wellicht het soort vedette geworden dat ik verafschuw

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het...Ik vind het schandalig dat uw magazine de theatermaker Jan Fabre op zo'n manier in het daglicht stelt met een artikel dat bol staat van oppervlakkigheid en van domme vergelijkingen omtrent Jan Fabre

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De Gruyter suggereert ook de toneelklas in het 'Conservatoire'. Joris Diels: "Ik zei het niet hardop maar ik dacht, bij die oude pruiken...Toen heb ik, nog voor ik naar het leger ging, in 1923 dacht ik, het Vlaamse Kamertoneel opgericht, met een paar mensen van de normaalschool: Jeanne La-roche, Julia Liechtenstein, René Bergen, Raoul...Het resultaat was dat ik nooit een brief heb moeten opbrengen, nooit heb moeten zeggen 'Mevrouw, de koets staat voor' of 'Mevrouw, u kunt aan tafel gaan', dat is me allemaal gespaard gebleven

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Dat is een vriend van ons... enfin dat mag ik niet zeggen; dat is een vriend van het huis...Ik zal u daar het volgende over zeggen...Ik zal u daar het volgende over zeggen

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ik reken op een intuïtieve flits waarin ik zal zeggen, dat is het...Over het algemeen heb ik gemerkt dat ik meer woorden moet gebruiken dan Shakespeare als ik een mooie muzikaliteit in het Nederlands wil...Als ik een woord niet begrijp of ik vind dat ik de betekenis niet helemaal ken, grijp ik naar het woordenboek

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Ik zou kunnen zeggen dat de geur van de zee ontstijgt aan de borsten van de sirenen en zo nog duizend dingen, maar haar maakt het niet uit en zij hoort het evenmin, zij blijft tegen de kust...Hierbinnen heerst een verschrikkelijke leugenachtige sfeer, en de personages in het drama zeggen niet meer dan wat ze hardop mogen zeggen ten overstaan van kwetsbare dames, maar ze verzwijgen hun...refereert als hij vervolgens zegt: "ik denk net als u... hardop". Deze vertaling kwam tot stand op initiatief van Benjamin Gijzel, die Zonder titel in november 1986 regisseerde in het kader van een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Meester Drinkt een beetje (geeft hem een flesje van de bron) Garde Ik kwam maar zeggen dat het voor mij ook onmogelijk is, helemaal alleen, het volk uit de boomgaard te houden...Koster Ik ook ja, bij... Petrus Het waren niet de oren of voeten van om het even wie ... nee... Maar hij komt van de nieuwe wereld, Anna Het is het bewijs dat hij God is. Burgemeester...Abt Ik wil maar zeggen dat Pan Pan is. Het is te zeggen, een van de zovele afgoden die aanbeden werden voor de verlosser kwam

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Dit zou voor Guy Dermui (de andere 'helft' van Dito Dito) een glansrol kunnen zijn -- hij moet het hele anderhalve uur geen woord zeggen -- maar helemaal lukt het weer niet: Dermui schakelt net op het...Uit het juryrapport van het Theaterfestival 1988, p. 9. "Het moralisme dat het Theaterfestival zo vol zelfbesef uitstraalt (...) deel ik niet Het lijkt me een overbodig argument...Om het voortbestaan van het kamertoneel in de Brusselse regio veilig te stellen, zag het BKT zich niet enkel als D-gezelschap bevestigd, maar kreeg het, ondanks het zeer negatieve advies van de RAT

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Ik heb er zin in. De laatste... vind ik het jammer of is het genoeg geweest ? Om verscheidene redenen hou ik me bij het tweede...ieder geval wou ik nog kwijt dat ik je mening deel wat betreft 'het plezier van het schrijven' en het deed me deugd wanneer je de interviewer met een steelse blik erop wees hoe Picilli en de anderen...Ik lees het script steeds weer hardop

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
MAG IK HET HARDOP ZEGGEN...WAT HET IS ALS BIJ DE EERSTE ALLES AL OP BARSTEN STAAT MAG IK ZEGGEN WAT HET IS ALS HET NIET STOPT ? ALS ER NA DE DERDE NOG EEN VIERDE KOMT...IK DENK DAT HET MIJN LOT IS. MAAR LAAT IK EEN DING ZEGGEN

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Nu dan... Vandaag dat ik alleen ben en kan zien Met dat vermogen van het hart te zien Wat ik niet ben, al wat ik niet kan zijn wat ik, als ik het was, vergeefs zal zijn...Vandaag ik zeg het u wil ik duurzaam beseffen dat ik niemand ben... (lijkt er niet erg in te geloven) wil ik duurzaam beseffen dat ik niemand ben... en van mijzelf...Zoals zij die geesten oproepen roep ik mezelf op en vind niets... Ik ga voor het raam staan en ik zie de straat met absolute duidelijkheid Ik zie de winkels, ik zie de trottoirs, ik zie auto

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
zo riep vervolgens Sanders lichaam uit - en het buitelde en tuimelde, rolde en bolde over een rode vloermat; het beklom denkbeeldige muren, en het stimuleerde tussendoor een eindeloze homo-erotische...Overeenkomstig een onder danskenners wijd verbreide, wellicht niet helemaal onjuiste gedachte, staat de hedendaagse dans in het teken van het uitwissen van het onderscheid tussen esthetiek en...de slotscčne van Da un'altria faccia del tempo ging 'het klassieke' een vreemdsoortige verbinding aan met het actuele, en werd onder verwijzing naar de standaarden van het traditionele ballet getoond

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Cultuur was aanvankelijk gelijk aan kunst — het lezen van betere boeken, het bezoeken van musea, het bekijken van theatervoorstellingen, het beluisteren van klassieke muziekcomposities,... De invloed...die een kunstenaar daarin inneemt; het subject van het plezier geniet zodanig van het werk dat het er sprakeloos van wordt en de juiste woorden niet vindt om te zeggen waarom het iets mooi vindt; een...Het recht om hardop te lezen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Onze onbeholpenheid, ons paternalisme, verwoordt Erik Antonis in zijn eerste interview (De Morgen 12/01/95) als intendant van Antwerpen 94, 95 en verderop als volgt: 'Ook ik heb hardop gezegd dat...Theatermakers 'qui sortent du théâtre' om het met de woorden van Copeau te zeggen...Sommigen komen dan ook steevast uit bij de kunst en zeker niet bij het sociale, bij het elitaire en zeker niet bij het populaire, bij het theater en zeker niet bij het hybride

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Herkenning Ik weet het, in sommige theaterkritiek is het begrip herkenning een vies woord, en wordt het direct geassocieerd met 'lagere cultuuruitingen', zoals smartlappen en soaps, die direct...Het raakt sommige toeschouwers in hun eigen wezen, andere niet, die trekken een verdedigingsscherm op, en komen dan zeggen hoe goed ik iemand kan spelen die zot aan het worden is. Dat mag natuurlijk...Ik voel me auteur en acteur van theaterteksten: als ik iets schrijf, dan lees ik het hardop en is het glashelder

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
figuratieve 'expressivisme' (van het-willen-zeggen), exploreerde de nieuwe generatie een kunst die eenduidige symboliek verruilde voor de polysemie van de allegorie...het aandikken, het bijschaven). Haar werk staat in het teken van een in alle opzichten paradoxaal maxime, dat overigens ook de volkse keuken kenmerkt: het rauwe (le cru) is alleen proefbaar in het...Altijd wordt de kijker mee in het spel betrokken, via beelden die hem tegelijk geruststellen ('ja, dit ken ik van ergens') en verbazen ('maar wat zie ik dan toch!?'). 2. Ongemerkt heb ik Meg

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
bewustzijn ontsnapt en het 'ik denk' nimmer met het 'ik ben' samenvalt, als... - ja, dan is het spreekwoordelijke alles-en-iedereen, het filosofische 'er-zijn' van de mens, van een verschrikkelijke, ja moordende...tegelijk alles en niets zeggen omdat ze altijd ook de onmogelijkheid van het representeren van een grens... representeren (van dood, genot, geweld,...). Voor zover deze flinterdunne, immateriële beelden...Le Désir kan dus worden gelezen als een strijd, ja een clash tussen onze geseksualiseerde taal-die-zegt-waar-op-het-staat ('ik neukte haar', 'ik vermoordde haar') en een in alle betekenissen van het

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Temidden het gedoe en het gerotzooi van de voorstelling ontlook plots een bloempje, een solo gedanst met zoveel présence dat ik voor één keer Lachambres onzin voor en na er graag bijnam...Alsof Chase wil zeggen: 'mijn oog, dat ben ik'. Het verhaal gaat verder, met de woorden nemen de gebaren toe, de dans vangt aan...om het laatste woord aan Lyotard te geven, al is het om te zeggen dat er niets te zeggen valt: "Il n'y a que la danse à la fin

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Nu ik tweeënzeventig jaar oud ben is het er nog alsof het gisteren was: de lanen van de standplaats, het uur van de siësta, de wijk van de blanken, de verlaten avenues met aan weerszijden flamboyanten...Het gemis situeert zich haast uitsluitend op het niveau van een allesverzengende passie, het verlangen naar/de herinnering aan 'de eerste keer'. Men zou zeggen... dat ze de gevangene is van...Voix Off heb ik niet gezien, maar van De theorie van Rosenfeld kan ik zeggen dat het de enige Duras-'enscenering' is die me evenveel genot verschafte als een Duras-lectuur

Nr. 71, Maart 2000 • Lucas Vandervost • Herinneren: omgaan met de toekomst
Maar waarom gebeurde dit niet met de zangen die ik wèl uit het hoofd kon zeggen toen...Daardoor moest ik de afstand die ik miste tussen mezelf en het publiek omzetten in een soort afstandelijkheid...Ik haat het woord, maar het werd gezegd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK