Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


73 document(en) met "Hoofdstuk+IV" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Komen aan bod: het vroeg-journalistieke werk (Muller als poëzierecensent) ; een overzichtelijk portret van Der Lohndrücker (1956) tot Die Wamleimasehine (1977); de taal, verzen, woorden ; hoofdstuk...Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een apart hoofdstuk vormt de relatie NTG-conservatorium

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Er is een hoofdstuk over de film The Misfits starring Marylin Monroe, op dat moment Millers vrouw, een sectie over t.v

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Op de karakteristieken van deze malaise willen we hier nu niet dieper ingaan: dat is stof voor een ander hoofdstuk

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de geschiedenis van het Vlaams repertoiretheater is weer een beslissend en triestig hoofdstuk geschreven: onlangs werd bekend, dat de Raad van Beheer van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
overtuiging dat toneelspelen iets heiligs was (een hoofdstuk in zijn min of meer theoretisch werk The Empty Space (1968) heet dan ook The Holy Theatre) en, net zoals Artaud, geloofde Brook dat het aspect van de

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Vrijwillig en bewust zet hij een punt achter dit hoofdstuk, markeert hij een breuk in zijn carrière -in traditionele zin - met wellicht vruchtbare gevolgen voor zijn loopbaan - in artistieke zin

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Vlaamse dramaturgie Binnen het theaterlandschap heeft de Vlaamse dramaturgie zich verzelfstandigd tot een hoofdstuk apart, terwijl ze waarschijnlijk het meest gebaat zou zijn bij een stevige...Het hoofdstuk 'Vlaamse dramaturgie' zou beter de naam dragen van 'originele creatie'. Door het werk van jaren had het NVT zich m.b.t

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het hoofdstuk over het constructivisme vangt aan bij de ontwerpen van K. Malewitsch voor Sieg über die Sonne uit 1913...Het hoofdstuk 1920-1950 wordt onder de titel Aspekte der Realität gevuld met de meest uiteenlopende bijdragen

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De programma-verklaring van de huidige Vlaamse minister van cultuur gaat uit van dezelfde principes als die welke we in dit hoofdstuk formuleerden

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Leuven en rijzende ster aan het economenfirmament, wijdt in zijn pasverschenen boek De zichtbare hand een volledig hoofdstuk aan 'Cultuurpolitiek in een democratie'. Marianne Van Kerkhoven en Theo Van

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Een hoofdstuk apart vormen de ontelbare benefiet-voorstellingen van de groep, hun aanwezigheid aan de poorten van bedrijven lamgelegd door stakende arbeiders, hun optredens voor gehandicapten en voor

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
En dan is er nog het financiële hoofdstuk

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Sarafina (Market Theatre) En in het hoofdstuk 'mens en vrijheid' was dit misschien een hoogtepunt gebleven, mocht de Chinese regering niet gezorgd hebben voor een nog treffender illustratie

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
MOEDER Komplex ? JULIA Ik weet het niet, ik vind het... Nou ja, het begin... VRIENDIN Het eerste hoofdstuk, ja, dat... JULIA Maar daarna wordt het een beetje

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
afgesloten geheel en behoort tot de kunstgeschiedenis, hoofdstuk historische avant-garde, tijdvak tweede helft twintigste eeuw, categorie demiurgie

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
zijn boek tot deze hoofdstukken beperken, maar hij zag zich door de gebeurtenissen in de DDR gedwongen er een derde hoofdstuk bij te schrijven, een nogal triomfalistisch stuk over het einde van het 'reële

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Emil Hravtin, Fabre-kenner uit Ljubljana, zag Sweet Temptations en de monoloog Zij was en zij is, zelfs en schreef er een essay over, een eerste versie van wat een hoofdstuk zal worden uit zijn

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Het krijgt trouwens zijn neerslag in het belangrijke laatste hoofdstuk, waar hij, na de feiten, een aantal bedenkingen formuleert en zelfs een heus 'Kunstenplan' wil lanceren...Vanuit dit glibberige kluwen komt hij tot zijn laatste hoofdstuk, 'Van evaluatie tot innovatie', waar hij het toch wel heel moeilijk krijgt...Het hoofdstuk wil, na de cijfers, een aanzet geven tot een globaal kunstenplan voor het kindertheater


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK