Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Hogere Waarden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De Hoop, Stuc en Limelight hebben weliswaar een veel hogere actieradius dan de overige zes centra, maar de twee eerstgenoemden hebben dan ook reeds meerdere jaren ervaring achter de rug...Dat mag dan meteen als een verdienste genoteerd worden: er wordt meer risico genomen, men valt niet steeds op vaste waarden terug

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Sommigen vinden dat minderwaardig, 'want het moet getoetst aan Hogere Waarden'. De motorische kracht van het theater is het kunnen omzetten tot tekens van eigen ervaring, het onbewuste

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
En dat doet hij in een theatrale beweging die niet enkel van de theatervorm gebruik maakt om een in de rangorde van zijn waarden als primair geziene boodschap op de voorgrond te brengen maar die de...Hij wint uit zijn contact met de hogere kringen een pacifistische levenshouding

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Veel later is daar het theaterdecreet uit voortgevloeid, wat hogere lonen heeft opgeleverd...anekdotische benadering van thema's of problemen, haast automatisch terechtkomt in de herontdekking van een klassiek repertoire, waarvan de zogenaamd eeuwige waarden en vragen omtrent de mens, met een vernieuw(en

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
De verantwoording kwam steeds uit hogere sferen...de humane waarden zonder acculturatie-problemen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het conventionele theater bevestigt alleen bestaande waarden, bestaande begrippen...Ik noem het God, maar je kan het evengoed het Hogere, het Betere noemen, het transcendeert ons, doet ons boven onszelf uitstijgen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Tenslotte was er een aanbod aan creaties door gevestigde waarden, dit om het geheel wat meer corps te geven...Hij imiteert vogels, beeldt zich in dat hij vleugels heeft en beslist hogere doelen na te streven dan alle mensen voor hem

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Het negentiende eeuw se theaterrepertoire en de burgerlijke komedie (Durnas, Sribe, Sardou, Wilde, Shaw, Coward) vormen een belangrijk onderdeel van Discordia's onderzoek naar de normen en waarden die...personages gaan op zoek naar "de ontdekking van een vraag" : "Geen hogere steigering van de werkelijkheid dan door het ontdekken van een vraag", zegt de spelbederver, en verder nog : "Ook de tijd van de orakels

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Het Rad van de Geschiedenis, alias Bernhards Der Theatermacher is inderdaad een In Memoriam, een In Memoriam van de Hogere Waarden, van de Kunstenaar, van het Theater...mediocriteit die alle hogere waarden naar omlaag zuigt, het rondlummelen van talentloze zoon Matthias De Koning en de afwezigheid van onwillige vrouw Ditha Van der Linden en mentaal zwakbegaafde dochter Annet...Die theatrale hoogtepunten liggen schaars verspreid over de opvoering en hadden door een hogere frequentie van Richard Everzwijn een intenser theatergebeuren kunnen maken

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Alle andere waarden gaan verloren, zelfs zijn nieuwe kunst is gedoemd consumptiegoed te worden...waarde'. (...) De munterij in de antieke wereld ondermijnde de traditie in nog hogere mate dan de fotografie in de moderne wereld

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
De culturele vorm zijn de normen en waarden, de stijl, de conventies, de gedragscodes in een samenleving...Eigenlijk is het antwoord simpel: de hogere klasse bepaalt de dominante en legitieme cultuur...De gesprekspartners peilen weliswaar naar de diepere waarden van door de conventies hoog geprezen schrijvers, maar taxeren ze hier op hun drinkkunde

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
De artiesten, kinderen van de hogere cultuur, verzetten zich met elementen uit de lagere cultuur, zoals de pop, tegen de bourgeoisie en verwerpen deze...Het 'zuivere' poppentheater was begin deze eeuw al in handen van pedagogen gekomen, die hierin een uitstekend middel zagen om kinderen de 'juiste' burgerlijke waarden bij te brengen, en na de weinige...het pedagogische poppentheater kregen kinderen en het volk met erg verfijnde poppen, decors en technische vondsten, de burgerlijke normen en waarden voorgeschoteld

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Zes memo's voor het volgende millennium, een postuum verschenen verzameling essays, heeft Italo Calvino het over enkele literaire waarden die volgens hem behouden zouden moeten blijven in het volgende...Daarover zegt hij: 'Als ik Zichtbaarheid heb opgenomen in mijn lijstje van waarden die behouden dienen te blijven, is dat om te waarschuwen voor het gevaar dat we op dit moment lopen om een...Johan Reyniers): 'Elke dans is in principe - maar op een duidelijk herkenbare manier pas bij een hogere artisieke ontwikkeling - tegelijk een verhaal en een uitbeelding; hij is een werkelijke en een

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Het ontbreekt ons immers aan een maatstaf waaraan dat 'echte' af te meten valt op dezelfde harde manier als 'de abstracte en cumuleerbare waarden als money and success' meetbaar zijn...Het essay is een vorm van denken Voor het plezier' of 'voor zichzelf', niet in het licht van een of ander doel, een of andere waarheid (de wetenschap of de kunst, het hogere, etc). Alweer...Algemener, waar het Hogere, het Diepere, het Tijdeloze, of soortgelijke, aan het sublieme of het goddelijke verwante begrippen vermeden kunnen worden, worden ze ook vermeden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Al is het hier niet de plaats om het verval van het publieke diepgaand te analyseren, men kan, met de Toqueville, vaststellen dat het najagen van de abstracte waarden van persoonlijk fortuin en succes...Als daar dan nog wat slagzinnen met 'altijd al..', 'collectiviteit...' enzovoort aan vastgeknoopt kunnen worden, en voldaan kan worden aan een al even onbestemd verlangen om diepere bodems en hogere...Historisch zijn dit altijd wankele constructies, het legitimerende 'diepere' en 'hogere' is meestal snel doorprikbaar, het credo van de noodzakelijke artistieke terreur is ronduit irritant en

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Op het slappe koord gaan de normale waarden – tijdelijk – niet op...En het totaal van deze alledaagse opmerkingen vormt een stel relatieve waarden waar we in feite allemaal mee instemmen...Op een hogere plaats in de schaal komen de klassieken

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Als het atoom opgewarmd wordt, zal bij voorkeur het elektron in de buitenste baan naar hogere treden van de energieladder verhuizen...Zo kan het één of meerdere treden overbruggen, maar tussenliggende waarden kan het niet bereiken want er is geen trede beschikbaar...Als gevolg hiervan is er een overschot aan energie want het elektron gaat van een hogere trede naar een lagere trede op de energieladder

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Conflict zonder oplossing Hoe indrukwekkend en onderbouwd ook, het hegeliaanse dialectische schema dat de tegenstellingen doet opgaan in een hogere eenheid is een te probleemloze duiding van...Dat spiegeleffect van rituelen kan alleen maar leiden tot een clash van de waarden die in die rituelen vertegenwoordigd worden...Door zijn houding tegenover de vrouwen, en tegenover Antigone in het bijzonder, bespot Creon de oikos en de waarden waarvoor de oikos staat: het respect voor de familie, de bloedband, de doden, de

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Dit geldt nog in hogere mate voor andere programma's. De aankomst van de gasten van Paul Goossens in Confidenties in Toscane bijvoorbeeld is uiteraard niet de reële maar een achteraf geënsceneerde...het verspreiden van de platst mogelijke interpretatie van democratie, dan houden we uitverkoop van alle waarden aanwezig in deze maatschappij

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
Dat geldt in zelfs hogere mate voor jonge kunstenaars die hun methode, de weg waarlangs zij willen gaan, nog volop aan het zoeken zijn...Het is zelfs geen duidelijke 'storing', het is niets meer dan een spel zonder waarden, met uitzondering van mijn persoonlijk engagement, dat geen waarde heeft, niks


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK